Спечелете геймърски стол, слушалки, клавиатури, раници и несесери

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 26 септември 2021

Играта ще се проведе в два последователни периода:

    Първи период от 06:00:00 ч. на 19.08.2021 г. до 21:00:00 ч. на 06.09.2021 г.
    Втори период от 06:00:00 ч. на 07.09.2021 г. до 21:00:00 ч. на 26.09.2021 г.

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

В периода на провеждане на Играта, всяко физическо лице, което е направило регистрация на metrochasie.metro.bg, и е поставило оценка на влогъра Стан за представянето му във видеото за съответния период, има възможност да участва в томбола за спечелване на една от посочените награди, подробно описани в Раздел V от настоящите правила.

Всяко лице може да се регистрира на metrochasie.metro.bg, като въведе своите име и фамилия, e-mail, телефон за връзка.

За участие в Играта се изисква лицето да попълни  всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, и да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Играта, личните му данни да бъдат обработвани от Метро за целите на Играта. Участникът отговаря за верността и коректността на предоставените от него данни.

С участието си участниците декларират, че имат навършени 18 години, а в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в Играта. В случай че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител.

Всеки участник има право да спечели само една награда за периода на провеждане на Играта. Участник, спечелил награда от първи период на играта, не може да спечели награда във втори период.

Всяко лице, което правомерно участва в Играта, участва в теглене за следните награди:

    Награди за първи срок:
        5 раници
        2 бр. Gabol ученическа раница 34х46х20 см
        1 бр. Head раница 45х31х19 см
        1 бр. Head раница 39х28х12 см
        1 бр. Astrabag раница 39х28х15 см

        5 несесера
        4 бр. Head несесера
        1 бр. #ash несесер

        1 тонколона JBL Flip Essential X

    Награди за втори срок:
        5 комплекта клавиатура CANYON CND-SKB3-US + мишка CANYON CND-SGM05N
        5 слушалки CANYON CND-SGHS3A
        1 геймърски стол Carmen

Наградите се доставят само на територията на Република България.

Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество към описаното по-горе.

Някои от наградите по-горе са със стойност над 100 лв. и печелившият се определя чрез теглене на жребий от вътрешна комисия.

Тегленето на Наградите ще се проведе:

    За първи период, не по-късно от 13.09.2021
    За втори период, не по-късно от 04.10.2021

 Тегленето ще се проведе от комисия, съставена от представители на Организатора като печелившите Участници („Печеливш“) ще бъдат изтеглени на случаен принцип.

Резултатите от тегленето за двата периода, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол и публикувани на metrochasie.metro.bg, който ще се съхранява в централния офис на Метро за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето. При двете тегления ще бъде изтеглени общо 22 Печеливши, както и 22 резервни Участници.

При лично получаване награденият може да получи наградата след представяне на документ за самоличност. В случай, че награденият е непълнолетно лице наградата може да бъде получена от неговите родители или настойници.

Всички Печеливши ще бъдат информирани за спечелването на наградата чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията им регистрира на metrochasie.metro.bg до 7 дни след изтеглянето им. В случай, че Печелившите откажат получаването на Наградата или не бъде открити на предоставените данни за контакт в период от  3 (три) седмици от деня на теглене на Наградата, тя ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.    

Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на Наградата на трети лица не е разрешено. Наградата може да бъде получена от законния представител на Участника, или упълномощено от него лице. Метро може да изиска от законния представител на Печелившия, или упълномощеното от него лице да потвърдят тяхната самоличност, чрез представяне на необходимите документи.

Организаторите и лицата, свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени при ползване на Наградата. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, Организаторите могат по взаимно съгласие да прекратят Играта.

Наградата ще бъде получена на място в обект на Метро срещу попълнен и подписан от Печелившия Приемо-предавателен протокол за получаване на Наградата. Печелившият ще бъде информиран на предоставените от него контакти при издаване на МЕТРО карта кога и от кой обект на Метро може да получи Наградата си. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара