Спечелете градинска коктейлна маса и три J&B хамака

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Лидия Г.
Orlin A.
Мария И.
Цветелин П.

Харесай страницата на J&B, тагни в коментар своя първи @... и напиши кой е най- smooth моментът ви заедно, когато сте били истински над нещата.

Четирима от вас ще имат шанс да спечелят една от нашите супер smooth награди:
3 х J&B хамак
1 х Градинска коктейлна маса

Дори когато всичко друго е трудно, намери начин да го караш по-леко с J&B- Play it smoothly!
Организаторите си запазват правото да променят или допълват официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на посочената по-горе интернет страница.

Всички лица, навършили 18 години, които са заявили участие по стъпките, описани в чл. 3 по-горе, участват в жребий, който на произволен принцип определя четирима победителя. Победителите ще бъдат избрани чрез жребий след края на промоцията и ще бъдат обявени на 17.08.2021г. на Facebook страницата на J&B: https://www.facebook.com/JBBulgaria/ чрез пост, включващ първото им име и инициал на фамилното име.
Жребият се извършва по отделно за всяка награда, като един участник има право да спечели само една награда.

Участниците, които са обявени за печеливши по реда на раздел ІІI от настоящите Общи условия („Победителите”), имат право да получат само една от посочените по-долу награди съгласно извършения жребий.

Наградите от „J&B Бъди над нещата“ са:
• 3 броя хамака;
• 1 брой градинска маса с охлаждащо отделение.

Победителите се уведомяват и чрез лично съобщение в профила им във Facebook в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, след като са били изтеглени.

Изтеглените победители, които са били уведомени чрез лично съобщение във Facebook, трябва да потвърдят данните си и желанието си да получат наградата чрез изпращане на e-mail, на следния електронен адрес ddzhagarova@ateam-bg.com в срок от 72 часа след получаване на уведомлението. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако Победителят откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от Организаторите е-mail в срок до 72 часа след получаване на уведомлението, наградата се печели от изтегления резервен победител.

Изтегленият победител трябва да изпрати имена и ЕГН, за да могат Организаторите правилно да осчетоводят предоставените награди, както и дължимите данъци в тази връзка.

Изтегленият победител се обявява на Facebook страницата на J&B - https://www.facebook.com/JBBulgaria/ - чрез публикуване на първо име и първата буква от фамилното име, с които се е регистрирал.

Печелившият участник няма право да получи парична равностойност на наградата.
Право да получи наградата има този участник, който е избран по реда на раздел III и чиито две имена, дата на раждане, електронна поща и мобилен номер, съответстват на тези, с които Организаторите са осъществили контакт.

След уведомлението, изтегленият победител трябва да потвърди метод на получаването на наградата:
- По куриер за сметка на организатора: В този случай личните данни (Име, адрес и телефон) ще бъдат предадени на лицензирана куриерска фирма, съгласието си с което изтегленият победител следва да потвърди писмено по електронна поща. Потребителят ще получи наградата си в срок от 20 дни след предоставяне на описаните лични данни.
- Ако изтегленият победител откаже данните му да се предоставят на куриерска фирма, тогава може да получи лично наградата си от офис на организатора, на адрес гр. София, ул. Шандор Петьофи 56, в работен ден от 11:00 до 18:00 часа (в този случай разходите за получаване на наградата са за сметка на Победителя).

При получаване на наградата, независимо коя опция е избрал Победителят, съответният изтеглен победител следва да представи документ за самоличност и да попълни приемо-предавателен протокол и служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата и условията по чл. 11 на настоящите Общи условия. Участници, които не отговарят на изискванията на настоящите Общи условия нямат право да получат награда.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, Победителите се считат за уведомени, че по смисъла на чл. 65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да внесе дължимия данък от името на Победителя.

Лица, които са заявили участие, но не са навършили 18 години – нямат право да получат награди, дори и да са били обявени за Победители по реда на тези Общи условия. 

Краен срок - 15 август 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара