Спечелете каска HJC R-PHA 10 Jorge Lorenzo и тениски Valentino Rossi

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 август 2021

„Пазарувай в OMV на стойност минимум 10 лева. Включи в покупката си кен Monster Energy. Регистрирай касовата бележка и можеш да спечелиш Каска HJC Lorenzo replica или тениска Valentino Rossi VR46” се организира и провежда на територията на Република България, а участващи търговски обекти са единствено всички търговски обекти на верига бензиностанции „OMV“.

Участващи продукти са всички вкусове и опаковки на Monster Energy, разпространявани в търговските обекти на верига бензиностанции „OMV“ в Р. България.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Кампанията, са следните:
/Вид и брой награди/:
1. HJC R-PHA 10 Jorge Lorenzo реплика – 1 брой (на стойност ненадхвърляща 720 лв. с ДДС)
2. Тениска Valentino Rossi VR46 – 90 бройки (всяка на стойност ненадхвърляща 80.00 лв. с ДДС)

Наградите не включват поддръжка и ремонт или разходите за тях.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Наградите са различни размери (M; L; XL; XXL) и се раздават на случаен принцип. Не е възможно да се избира размер на наградата

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Всеки потребител, който в рамките на продължителността на Кампанията закупи кутийка от някой от участващите в Кампанията продукти, подробно описани в част 6 от Официалните правила, може да участва в Кампанията.

След закупуване на 1 кутийка Монстър, потребителят регистрира номера от касовата бележка на сайта на кампанията www.summer.monsterpromo.bg. С една касова бележка може да се участва само веднъж и една касова бележка може да бъде регистрирана само един единствен път, дори и при повече от 1 брой продукти Monster, закупени при покупката, за която е издадена касовата бележка. Всеки участник може да регистрира повече от една касова бележка и по този начин да участва повече от веднъж за участие в тегленето на награди от Кампанията.

При първоначалната регистрация, всеки желаещ да участва в Кампанията попълва специална форма за участие, в която трябва да посочи своите имена /собствено и фамилно име/, телефон за връзка и e-mail. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено за цели, както следва: за участие в Кампанията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в играта, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.

Всеки един всеки регистриран номер на касова бележка дава на участника право на едно участие в Кампанията и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част 7 от правилата награди.

Всеки участник трябва да пази до края на промоционалната активност касовите бележки, чиито номера е регистрирал, за доказване достоверността на регистрираните касови бележки и на направените покупки на 1 кутийка Монстър. В случай, че спечели следва да представи касовата бележка от регистрацията, преди да му бъде изпратена или дадена наградата/ наградите. Един участник може да спечели само една награда, дори да е регистрирал повече от една касова бележка с необходимата покупка на участващ продукт. Регистрирането на повече касови бележки увеличава шанса за спечелване на награда.

Печелившите имена ще бъдат изтеглени в срок до 20 септември на случаен принцип измежду всички участници, които са се включили в Активността. Организаторът изтегля и резервни печеливши участници, които да получат награди в случай, че някой/някои от спечелилите не могат да бъдат открити в срок от 20 работни дни от обявяване на печелившите, за да получат наградите си.

Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в рамките на три работни дни от деня, в който са изтеглени печелившите на www.summer.monsterpromo.bg

Получаването на наградата се осъществява срещу представяне на лична карта и представяне на касова бележка. Така се удостоверява самоличността на получателя и редовността на регистрацията в кампанията с валидна касова бележка. Представителят на организатора може да поиска от печелившите фото копие на касовата бележка от регистрацията по e-mail – за потвърждение на редовността на регистрацията. Доставката на наградата е изцяло за сметка на организатора. Предаването на наградата е след оформяне на съответен приемо-предавателен протокол.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Кампанията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Представител на организатора. Организаторът съхранява данните за срока изискуем от българското законодателство.

Наградите ще бъдат доставяни по куриер в срок до 40 /четиридесет/работни дни от обявяване на печелившите участници на www.summer.monsterpromo.bg

Представител на организатора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставения от тях телефон и/или e-mail, с цел да информира участника, че са изтеглени печелившите имена и да направи потвърждение на данните от регистрацията.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара