Спечелете 500 лв. и 15 годишни абонаментни карти от СБА

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Първо теглене (26.07.2021 г.)
„Златна“ карта СБА – печеливш: Пламен Борисов /p*******@gmail.com/
„Сребърна плюс“ карта СБА – печеливш: Цветелина Тодорова Танева /a*****@mail.bg/
„Сребърна“ карта СБА – печеливш: Гюляй Хасанова /g*****@abv.bg/

Второ теглене (02.08.2021 г.)
„Златна“ карта СБА – печеливш: Теодора Петрова /t***********a@abv.bg/
„Сребърна плюс“ карта СБА – печеливш: Али /v*********o@abv.bg/
„Сребърна“ карта СБА – печеливш: Явор /y*********v@abv.bg/

Трето теглене (09.08.2021 г.)
„Златна“ карта СБА – печеливш: Ваня Пейчева /a****z@abv.bg/
„Сребърна плюс“ карта СБА – печеливш: Нели Тодорова /n***************a@gmail.com/
„Сребърна“ карта СБА – печеливш: Дора Димитрова /a********y@gmail.com/

Четвърто теглене (16.08.2021 г.)
„Златна“ карта СБА – печеливш: Матей /m*****t@abv.bg/
„Сребърна плюс“ карта СБА – печеливш: Елица Попова /e****o@abv.bg@abv.bg/
„Сребърна“ карта СБА – печеливш: Милинда /e****************a@gmail.com/

Пето теглене (23.08.2021 г.)
„Златна“ карта СБА – печеливш: Ирина Стоянова
„Сребърна плюс“ карта СБА – печеливш: Людмил Димитров
„Сребърна“ карта СБА – печеливш: Минка

Шесто теглене (30.08.2021 г.)
„Златна“ карта СБА – печеливш: Десислава Дянкова
„Сребърна плюс“ карта СБА – печеливш: Севдие Реджебова
„Сребърна“ карта СБА – печеливш: Иво Миладинов
Парична награда – печеливш: Божилка Динкова-Иванова

Участвай в нашата томбола като попълниш кратката форма по-долу и може да спечелиш някоя от следните награди:

    500 лева
    5 бр. "Златна" карта СБА
    5 бр. "Сребърна плюс" карта СБА
    5 бр. "Сребърна" карта СБА

Всяка седмица се теглят по трима печеливши за награди „Златна“, „Сребърна плюс“ и „Сребърна“ карти СБА.

След края на томболата се тегли печелившият за наградата от 500 лв, като всички записали се томболата участват, а печелившите ще бъдат обявени на тази уеб-страница.

Томболата стартира на 13.07.2021 г. от 08:00 часа, продължава до 23:59 часа на 22.08.2021 г. и е разделена на шест периода („Период“), както следва:

2.1. Период 1 - от 10:00 ч. на 13.07.2021 г. до 23:59 ч. на 25.07.2021 г.;
2.2. Период 2 - от 00:00 ч. на 26.07.2021 г. до 23:59 ч. на 01.08.2021 г.;
2.3. Период 3 - от 00:00 ч. на 02.08.2021 г. до 23:59 ч. на 08.08.2021 г.;
2.4. Период 4 - от 00:00 ч. на 09.08.2021 г. до 23:59 ч. на 15.08.2021 г.;  
2.5. Период 5 - от 00:00 ч. на 16.08.2021 г. до 23:59 ч. на 22.08.2021 г..

Томболата се реализира в официалната интернет страница на Организатора www.maxo.bg, Facebook, Google и мобилното приложението Waze.

Томболата се организира и провежда на цялата територия на Република България.

За да участва в Томболата, всеки Участник следва да се регистрира в  периода на Томболата чрез нарочен link на платформата www.typeform.com, като посочи име, електронен адрес и телефон за връзка. Сключването на договорно правоотношение с Организатора не е условие за участие в Томболата.

Всеки Участник участва в Томболата за предметна награда само веднъж и може да спечели само една предметна награда. Всички участници в описаните в раздел I, т. 2 периоди участват в тегленето за парична награда независимо дали са спечелили предметна награда в съответния период на Томболата

Победителите се определят /изтеглят/ на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.pickerwheel.com и при съставяне на съответния констативен протокол.

Трима печеливши на предметни награди в Томболата за съответния период ще бъдат определяни и обявявани след изтичане на същия период на следните дати:
На дата 26.07.2021 г. трима Участници ще бъдат изтеглени и обявени за печеливши на следните седмични предметни награди: 1 брой „Златна“ карта СБА, 1 брой „Сребърна плюс“ карта СБА и 1 брой „Сребърна“ карта СБА;
На дата 02.08.2021 г. трима Участници ще бъдат изтеглени и обявени за печеливши на следните седмични предметни награди: 1 брой „Златна“ карта СБА, 1 брой „Сребърна плюс“ карта СБА и 1 брой „Сребърна“ карта СБА;
На дата 09.08.2021 г. трима Участници ще бъдат изтеглени и обявени за печеливши на следните седмични предметни награди: 1 брой „Златна“ карта СБА, 1 брой „Сребърна плюс“ карта СБА и 1 брой „Сребърна“ карта СБА;
На дата 16.08.2021 г. трима Участници ще бъдат изтеглени и обявени за печеливши на следните седмични предметни награди: 1 брой „Златна“ карта СБА, 1 брой „Сребърна плюс“ карта СБА и 1 брой „Сребърна“ карта СБА;
На дата 23.08.2021 г. трима Участници ще бъдат изтеглени и обявени за печеливши на следните седмични предметни награди: 1 брой „Златна“ карта СБА, 1 брой „Сребърна плюс“ карта СБА и 1 брой „Сребърна“ карта СБА;
На дата 23.08.2021 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на паричната награда в размер на 500,00 (петстотин) лева.

Участниците, които са обявени за печеливши на награди, ще бъдат обявени в Сайта на Организатора чрез посочване на име и фамилия. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници и Наградите от Томболата. Обявяването на победителите ще се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и част от електронния адрес, съгласно условията посочени в настоящите ОУ.

Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и/или лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайта Организатора. Лично се счита уведомление на електронния адрес /е-mail/ или обаждане на телефонния номер, посочени за контакт от Участника в регистрационната форма.

Всеки печеливш Участник на предметна награда следва да посочи актуален адрес, за да получи Наградата си в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.7.4., но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни от обявяване на Победителите по т.VI.7.3.1. Наградата се връчва по куриер на посочения от него по реда на т. VI.7.4. адрес, като не дължи никакви такси за доставка. При получаване на Наградата, печелившият Участник се идентифицира с лична карта.

Печелившият Участник на парична награда следва да посочи банкова сметка при българска банка, за да получи Наградата си в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.7.4, но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни от обявяване на Победителите по т. VI.7.3.1.

При нежелание да получи наградата си по банкова сметка, в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.7.4., но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни от обявяване на Победителя по т.VI.7.3.1 печелившият Участник следва да посочи, че желае да получи наградата си по Easypay.

В случай че печеливш Участник не заяви желание и ред по който да получи Наградата си в указаните в настоящите ОУ срокове или не се съгласи да получи Наградата по посочения в настоящите ОУ начин и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на когото да връчи съответната Награда.

Наградата се връчва от Организатора на спечелилия Участник чрез куриер. 

Краен срок - 22 август 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара