Спечелете ваучери за велосипед и 100 ваучера по 50 лв. за Sport Depot

Краен срок - 31 юли 2021

Раздвижи се с #MoveYourWayBG и спечели страхотна Rexona награда. ✔️

Включи се в новото ни предизвикателство и може да спечелиш 💳. онлайн ваучер на стойност 50 лв. за пазаруване от онлайн магазина на Sport Depot или велосипед на стойност 550 лв. 🚲

Купи 2 продукта Rexona, регистрирай кода от касовата бележка, чрез безплатен SMS на номер 108009 📱 и разбери веднага дали печелиш страхотна награда! 🎁🎁🎁

В Кампанията участват всички продукти с марка Rexona, , с изключение на Rexona Mini 35ml.

Наградите в Кампанията са 2 (два) вида, както следва:

- Награда вид 1: Онлайн ваучер на стойност 50лв. Ваучерът е валиден само при пазаруване от   онлайн   магазина   на  SportDepot  -   www.sportdepot.bg.   Ще   бъдат   предоставени   100 награди вид 1.

Награда вид 2: Ваучер за велосипед на стойност 550лв. Ваучерът е валиден само при закупуване на велосипед от физически обект на SportDepot. Ако стойността на избрания велосипед е по-ниска от 550лв, то разликата в сумите не се възстановява на печелившия участник. Ако стойността е по-висока от 550 лв, то клиентът има възможност да доплати до пълната сума. Ще бъдат предоставени 5 броя награди вид 2. Всички награди са закупени от името и за сметка на Възложителя. Стойността на всяка награда не трябва да надвишава 100 пъти стойността на покупката на 2 продукта Rexona. 

За да се регистрира за участие в Кампанията, всеки участник трябва да изпълни следните условия:

- Да закупи 2 продукта Rexona (с изключение на Rexona Mini 35 ml)  на една касова бележка;

- Да   регистрира   кода   от  касовата   бележка   чрез   безплатен  SMS  на   номер  108009  и   да   я запази до получаване на наградата. 

Регистрирайки се чрез SMS, участникът има възможнист да спечели една от общо всички 105 (сто и   пет)   награди.   Веднага   след   регистрацията   участникът   получава   обратен  SMS,   който   го информира дали кодът от касовия бон е печеливш или не, а именно:

- текст на обратен SMS, в случай, че участникът печели награда от вид 1: „Честито! Печелиш от Rexona онлайн ваучер за Sport Depot х 50лв. Ще се свържем с теб до 10 р. дни, за да уточним детайлите по доставката“.

- текст на обратен SMS, в случай, че участникът печели награда от вид 2: „Честито! Печелиш от Rexona ваучер за колело от Sport Depot x 550 лв. Ще се свържем с теб до 10 р. дни, за да уточним детайлите по доставката“.

- текст на обратен SMS, в случай, че участникът не печели награда: „Благодарим за участието! Този път не спечели, но пази касовата бележка до 20.08. за още   награди   следи   @Rexona_Bulgaria   в   Instagram“.   Препоръчваме   на   участникът   да пази касовата бележка, тъй като след края на Кампанията може да бъде изтеглен като резерва.

Един участник може да участва повече от веднъж като регистрира номерата на различни касови бележки, които отговарят на условията на Кампанията, но не повече от 10 броя за целия период.

Един   участник   може   да   спечели   само   една   награда   от   вид   (два   вида)   за   целия   период   на Кампанията.

С един SMS може да бъде регистриран кодът само от една кaсова бележка. Респективно кодът от една касова бележка може да бъде регистриран от участник само веднъж. Всеки участник трябва да пази касовата бележка с регистрирания код, за да докаже участието си в Кампанията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.

В случай, че на касовата бележка, с която участникът се е регистрирал, закупеният продукт не е изписан с точното име на марката Rexona, то за успешно валидиране на съответния уастник, ще е нужно той/тя да предостави също и снимка на закупените два продукта Rexona.

Регистрация чрез  SMS  ще се счита  за невалидна и участникът няма да  бъде регистриран като такъв в разпределението за наградите в следните случаи:

- Ако SMS регистрацията съдържа повече от един уникален номер на касова бележка;

- Ако SMS регистрацията не съдържа код на касовата бележка;

- Ако SMS регистрацията съдържа код на касова бележка, който вече е бил регистриран;

- Ако регистрацията с SMS е изпратена след изтичане срока на Кампанията или преди нейното начало.  В случаите, когато има забавяне от страна на мобилния оператор, Организаторът не носи отговорност за забавянето.

- Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на стартиране на Кампанията.

Във връзка с, Организаторът сключва „Рамков договор за техническо изпълнение и поддръжка на кампании“ с “Тера Комюникейшънс” АД, ЕИК 131384920. “Тера   Комюникейшънс”   АД   предоставя   софтуерът,   чрез   който   всички   награди   в   Кампанията   се присъждат на случаен принцип из между всички участници регистрирали минимум 1 код от касова бележка.

Участникът   ще   бъде   уведомен   веднага   след   регистрирането   на   кодa  чрез   обратен  SMS,   дали печели награда или не. В случай, че участникът печели награда, в срок до 10 рабодни дни с него ще  бъде осъществена връзка по телефона от страна на Организатора за валидиране на участието му   и   за   доуточняване   на   детайлите   по   доставката   на   наградата.   По   телефона   няма   да   бъдат събирани лични данни. За   да   бъде   валидиран   като   печеливш,   участникът   трябва   да   изпрати   по   имейл   на   адре сoffice@strata.bg в срок до работни 5 дни след телефонния разговор следната информация:

- писмено съгласие, че приема настоящите условия и предоставя свои лични данни, като изрично се съгласява личните му/и данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани по електронен път oт Възложителя, Организатора и “Тера Комюникейшънс” АД, в случай, че това е необходимо за предоставянето и ползването на услугите по Кампанията.

- снимка или сканирано копие на печелившия касов бон, с който се е регистрирал за Кампанията, в който да се вижда ясно сумата и името на закупения продукт.

- три имена, телефон, ЕГН, информация запостоянен адрес, както и за валиден и пълен адрес за получаване   на   наградата   на   територията   на   Република   България.   ЕГН   ще   предоставят   самопобедителите, спечелили награда от вид 2.

В случай, че до 5 работни дни, след осъществения телефонен разговор печелившият участник не изпрати исканата информация или в случай, че тя е непълна, участникът се дисквалифицира и няма да получи спечелената награда.Софтуерът е програмиран така, че след като един участник е обявен за печеливш, то телефонниятму номер няма как повторно да бъде изтеглен като печеливш за същата награда, но ще може да продължи участие в спечелването на такава от другия вид, при регистрация на нов касов бон.

Наградите от вид 1 ще бъдат изпратени онлайн, посредством имейл адрес на печелившите, който са предоставили при валидирането на тяхното участие.

Наградите от вид 2 ще бъдат доставени от Организатора за негова сметка до победителите чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. 

Доставките   ще   бъдат   осъществени   в   рамките   на   45   работни   дни,   считано   от   датата,   на   която победителят е изпратил пълен адрес за доставка и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни, от 9:00 до 18:00часа. Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и   Възложителят   не   носят   отговорност   и   не   са   задължени   да   доставят   награда   в   случай   на неизпратен   адрес   в   рамките   на   10   календарни   дни,   след   като   спечелилият   е   уведомен   за наградата; при подаден непълен или грешен адрес; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато печелившият не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

ЛИНК за участие

2 Коментари

  1. А кой код на касовите бон се има предвид

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. Номерът, който се намира вляво на касовата бележка, преди датата.

      Изтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара