Спечелете 140 телевизора, 200 000 халби и 400 000 отварачки от Kamenitza


Играта е приключила!

Печеливши: https://kamenitzapromo.bg/winners


Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България. В Промоцията могат да участват само Участващи опаковки по т.6.1 тук по-долу, закупени на територията на Република България.

Участвайте със код от следните продукти, наричани по-долу „Участващи опаковки“:

- Каменица стъклена бутилка 0.5 л., с промоционален дизайн;
- Каменица кен 0.5 л., с промоционален дизайн;
- Каменица пластмасова бутилка 1л. с промоционален дизайн;
- Каменица пластмасова бутилка 2л. с промоционален дизайн.

Участващите опаковки са обозначени с червен промоционален етикет с текст „Бъди готов да спечелиш“:ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Нужни регистрирани кодове - Награда - Брой
    
15 - Телевизор - 140

Символ халба - Халба - 200 000

Символ отварачка - Отварачка - 400 000

Общо 600 140 награди за периода на промоцията.

За да участва в Промоцията, участникът следва да купи Участваща опаковка, да я отвори и да погледне под капачката на бутилката/ езичето на кена, за да види дали ще открие символ или уникален код. Ако открие символ „халба“ или „отварачка“ , печели съответно халба или отварачка, които може да вземе от магазини, обозначени със стикер „Награден център“, срещу предаване на печелившите капачки/езичета. Пълен списък на наградните центрове и най-близкия такъв можете да бъде намерен тук.

Ако участникът открие код, може да събере и да регистрира 15 кода на www.kamenitzapromo.bg и да участвате в томбола за голяма награда, а именно – телевизор. Участникът трябва да се регистрира на www.kamenitzapromo.bg, след което да въведе съответния брой уникални кодове от капачката/езичето. При регистриране участникът въвежда валиден телефонен номер. Телефонният номер служи за уникален идентификатор, който позволява в рамките на промоцията да се ползват вече регистрираните кодове, както и за уведомяване на участника при спечелване на награда. В томболите за награди всеки участник участва с всички свои регистрирани до момента кодове. Ако участник не спечели, регистрираните кодове се запазват за последващи тегления до края на играта, като за целта е необходимо да се регистрира поне един нов код, който да позволи на участника да играе отново. Ако участник спечели награда с определен брой кодове, тези кодове се анулират и участникът не може да спечели друга награда с тях.

Наградите, се теглят моментално след регистрация на нужния брой кодове.

Участникът трябва да има натрупани съответния брой кодове, т.е. минимум 15, за да участва за голяма награда.

Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер.

Един участник може да спечели само по един брой голяма награда oт вид за периода на Промоцията, т.е. максимум 1 брой телевизор.

Всеки участник може да регистрира до максимум 35 уникални кода за денонощие и неограничен брой уникални кодове за периода на промоцията.

Единният идентификатор на всеки участник е въведеният при регистрацията за участие реален и действащ мобилен номер. Участникът трябва да въведе валиден, реален и действащ собствен мобилен номер. Един участник има право да участва само с един мобилен номер.

Всички спечелили съответната голяма награда участници ще бъдат информирани чрез съобщение на сайта, което ще се визуализира на момента при игра със съответните кодове и чрез SMS на мобилния номер, въведен при регистрация, както и на www.kamenitzapromo.bg. Спечелилите участници ще трябва да позвънят на 0888423118 в 10-дневен срок от получаване на съобщението на сайта за спечелване и след като са уведомени с SMS, за да подадат валидни данни за доставка на наградата (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). В случай че в рамките на посочения срок от 10 дни, спечелилият не се свърже с организатора и/или откаже да получи наградата си, същият губи правото си да получи наградата. В такъв случай Организаторът има право да реализира допълнително теглене за въпросната/ните награда/и измежду всички участници, отговарящи на условията в т. 8.1. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщенията по настоящата т.8.6, съответно не се е свързал с организатора по други причини.

Участниците трябва да запазят като доказателство капачките/езичетата с печелившите кодове. На капачките/езичетата трябва ясно да се виждат кодовете.

За да получи награда халба или отварачка, спечелилият участник е длъжен да предостави печелившите капачки/езичета в съответния награден център. Обектите, които функционират като наградни центрове, са обозначени с рекламен материал/стикер на Промоцията. Наградата халба или отварачка може да бъде получена в срок до 15.08.2021 включително, в рамките на работното време на обектите, функциониращи като наградни центрове. Списък с обектите може да бъде открит на

За да бъде получена спечелена голяма награда (телевизор), участникът трябва в упоменатия в т.8.6 срок след като е известен, че е спечелил, да се обади на телефона на Промоцията 0888423118, за да предостави данни за доставка (три имена, адрес и телефон), като за целта на точното счетоводно и данъчно отчитане на наградите със стойност над 100 лева е необходимо спечелилият участник да предостави и ЕГН. В рамките на 45 работни дни, след като са предоставени данните за доставка, наградата ще бъде доставена безплатно с куриер на предоставения адрес. Ако участникът не може да бъде открит на посочения от него адрес, спечелената награда може да бъде взета лично в 30-дневен срок от склад/офис на организатора след предварителна уговорка по телефона на промоцията (0888423118) и за сметка на участника. За да може да получи наградата си, участникът трябва да предостави на куриера/представител на оргнизатора печелившите капачки/езичета със съответните кодове, с които е спечелил. В случай че спечелилият участник не бъде открит на посочения от него адрес, съответно не получи наградата си от склад/офис на организатора съгласно реда и сроковете, уговорени по-горе, участникът губи правата си върху наградата.

Награди се предоставят само на участници, които имат право на участие в Промоцията и само срещу предоставяне на печеливши капачки/езичета с печеливши символи или кодове. Ако участникът не отговаря на условията за участие, посочени в т.4 по-горе, награда не му се предоставя. При предоставянето на наградата участникът удостоверява правото си на участие по т. 4.1. тук по-горе с представянето на документ за самоличност.  

Краен срок - 31 юли 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара