Спечелете 180 гифт карти по 100 лв, 30 джаги и 10 саундбар системи от Milka,Oreo и Halls


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.game.milka.bg/winners

Продукти, участващи в Промоцията: продукти Milka, OREO и/или Halls, независимо от вида и грамажа.

Механизъм на Промоцията /Играта/:

Стъпка 1: Купи продукти Milka, OREO и/или Halls (независимо от вида и грамажа) в периода на Играта на обща стойност минимум 4 лв. Необходимо условие е закупуването на продукти Milka, OREO и/или Halls на общата стойност от не по-малко от 4 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка или една фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.

Стъпка 2: Регистрирай стойността, датата и номера от касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД и общата сума с ДДС от фактурата на интернет страницата www.game.milka.bg
    При регистрацията участникът трябва:
        да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД и общата сума с ДДС от фактурата;
        да въведе общата сума от закупените Milka, OREO и/или Halls продукти или общата сумата с ДДС от фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД;
        да въведе датата на касовата бележка или на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД, която трябва да съответства на периода на Промоцията;
        да отбележи, че не е робот;
        да въведе мобилен номер;
        да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.game.milka.bg

Стъпка 3: Разбери веднага дали печелиш една от моментните награди.
    След завършена първа регистрация, всеки участник може да заяви, че желае да получи чрез SMS на номера посочен при участието си, известие за следващата промоционална активност на Организиратора.

Награди:

    Моментна награда с регистрация на 1 касова бележка
        180 бр. GiftCardTM за пазаруване на стойност 100 лв. (накратко „GiftCardTM“)
        30 бр. футболни джаги (накратко „футболна джага“)
    общо 210 броя за периода на Промоцията (Игратa).

    Награда с регистрация на 2 касови бележки – Soundbar system JBL BAR 2.1 DEEP BASS, (накратко „Soundbar system JBL“) – общо 10 броя за периода на Промоцията (Играта).

GiftCardTM е предплатена непрезареждаема карта, която може да бъде използвана навсякъде по света, където се приемат плащания с Mastercard. Срокът на валидност е изписан на лицевата страна и е не по-кратък от 2 години. След изчерпване на баланса по картата тя автоматично се закрива. Преди използване GiftCardTM трябва да бъде активирана. С GiftCardTM можете да плащате на ПОС терминал или в интернет (затворена е за използване на АТМ). Няма такси при ползване на GiftCardTM в рамките на 6 месеца от датата на нейното издаване. Само при условие, че по GiftCardTM има наличен остатък след 6-тия месец от датата на закупуване, започва да удържа месечна такса за обслужване в размер на максимум 6,00 лв. Начисляването й не зависи от датата на активиране. Плащането с GiftCardTM е защитено с ПИН код, предоставен автоматично. Пълните условия за използване на GiftCardTM са достъпни на следния линк: https://www.giftcards.eu/bg/general_terms

След успешна регистрация на една касова бележа, участникът ще разбере веднага дали печели GiftCardTM или футболна джага. Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления или в натрупването им за Soundbar system JBL.

С регистрацията на две касови бележки и в случай че с тях не са спечелени GiftCardTM и футболна джага, участникът автоматично влиза в тегленето Soundbar system JBL, което ще се проведе ден след края на играта – на 01.07.2021 г.

Например:
            Ако участник е регистрирал 4 касови бележки (максимумът регистрации за едно денонощие от периода на Промоцията) и не е спечелил GiftCardTM и футболна джага с тях, то той участва с две регистрации в тегленето за Soundbar system JBL.
            Ако участник е регистрирал 2 касови бележки и с 1 от тях е спечелил GiftCardTM или футболна джага, то той не участва в тегленето за Soundbar system JBL и е необходимо да регистрира още една касова бележка, с която не е спечелена GiftCardTM или футболна джага, за да влезе в тегленето за Soundbar system JBL.

Разпределението на моментните награди GiftCardTM и футболна джага ще се извършва след всяка успешно регистрирана касова бележка на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на наградите на база регистрации в активността. В периода на Промоцията/Играта са предвидени за спечелване средно 6 бр. GiftCardTM дневно и 1 бр. футболна джага дневно. Всички печеливши касови бележки не участват в следващи тегления.

Печелившите ще бъдат обявени до 24 часа след спечелване на моментна награда на www.game.milka.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.game.milka.bg.

Тегленето на Soundbar system JBL ще се извърши чрез специално разработен за целта софтуер след края на Промоцията (Играта), на 01.07.2021 г., сред всички участници, регистрирали минимум 2 касови бележки, които не са били печеливши за GiftCardTM и футболна джага по време на периода на активността. Печелившите ще бъдат обявени на www.game.milka.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.game.milka.bg.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888423069 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички печеливши да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Един участник може да направи максимум 4 регистрации за едно денонощие в периода на играта или 20 регистрации за целия период на Играта. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените Milka, OREO и/или Halls продукти на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай обаче касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

Допускат се и регистрации на фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта потребител е необходимо да регистрира 10-цифрения номер, датата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност, предоставена печеливша/и касова/и бележка/и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Краен срок - 30 юни 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара