Спечелете ваучер за 500 лв и луксозни чанти и портфейли Trussardi от Lenor


Играта е приключила!

Печеливши:

Ваучер KNAPP печели:
🏆 Мирослава Атанасова
🥈 Луксозна чанта:
Антоанета Петрунова
Стойка Мутафчиева
Иванка Венкова
Латинка Стоянова
Трояна Димова
🥉 Луксоен портфейл:
Катерина Лазарова
Христина Христова
Миглена Котупова
Симона Димитрова
Теодора Пашова
Вероника Ръждева
Златина Желязкова
Анелия Зафирова
Валентина Николова
Нора Йорданова

Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са::
• 5 бр. Trussardi Shoulder bag Sm Grana 75B01082 R245, всеки от които на стойност 305 лв. с ДДС
• 10 бр. Trussardi wallet Pre Lily Trifold 75W00280 R245, всеки от които на стойност 150 лв. с ДДС
• 1 бр. Ваучер за модна къща KNAPP, на стойност 500 лв. с ДДС

Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 5 на Официалните правила.

Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи продукти Lenor, на минимална обща стойност 5 лв. с ДДС от който и да е магазин от търговската верига Лили Дрогерие в периода на Кампанията, посочен в раздел 6. След заплащане на касата, клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес: https://shop.lillydrogerie.bg/lilly-games , като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма.

Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда.

Тегленето на печелившите участници се организира от Организатора до 7 дни след края на кампанията и ще бъде проведено в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 16 печеливши участници и 16 резервни.

В рамките на 1 седмица след тегленето на печелившите участници от томболата Организаторът ще се свърже с всеки един от тях, за да валидира неговото участие. В случай, че Организаторът не успее да се свърже с печелившия на посочения от него мобилен телефон, след три последователни опита в рамките на 5 работни дни от датата, на която е осъществено тегленето, участието ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с първия резервен участник от списъка с печеливши.
 

Изпращането на наградите до избрани от печелившите участници търговски обекти на Партньора се изпълнява до 7 дни след предоставяне на Организатора на всички данни, необходими за деклариране и внасяне на данъка по ЗДДФЛ.

Наградите по раздел 7 са на единична стойност над 100 лв. с ДДС. Следователно следва те да бъдат обложени на окончателен данък от 10%, който трябва да бъде деклариран, удържан и заплатен от Организатора на Промоцията/Играта.

За провеждане на томболата, предоставяне на наградите и изпълнение на чл. 10.1, участникът, спечелил награда, е длъжен да предостави на Партньора три имена, мобилен телефон и номер на касовата бележка, а на Организатора – необходимите данни за деклариране и внасяне на данъка по ЗДДФЛ.

Организаторът се задължава да посочи данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, да декларира и внесе данъка върху печалбата по ЗДДФЛ.

Краен срок - 30 юни 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара