Спечелете кашони с лакомства Sweet Plus и настолни игри

Краен срок - 30 юни 2021

Конкурса се провежда и администрира в обектите на Организатора на територията на Република България, както следва:
Обект
Магазин Балчик Дунав 48
Магазин Пазарджик
Магазин Шумен
Магазин с. Граф Игнатиево
Магазин Ст. Загора
Магазин Варна Радост
Магазин София, Люлин
Магазин Варна, Ат. Москов
Ведомствена лавка- гр. Балчик
Ведомствена лавка- гр. Велико Търново

В Конкурса може да участва всяко дете, ненавършило 18г., с местоживеене в Република България, чрез свой родител или законен представител.

В Конкурса има право да участват лицата по чл. 5, които:

А. В срок от 01.06.21 го 30.06.21г. са предоставили в един от изброените магазини рисунка на продукт с марка Sweet +Plus.Задължително условие за приемане на рисунка за участие е изобразеното лого на марката Sweet + Plus.

Б. Е преставило декларация за информирано съгласие по образец, подписана от родител или законен представител на детето, с която е преотстъпил описаните в нея права в полза на Организатора.

Наградата за предадена рисунка се предоставя в момента на предаване на каса в един от посочените магазини. Всеки Участник има право да получи толкова награди, колкото рисунки е предал.

Участник в Конкурса се счита за запознат с тези Общи Правила и обвързан от тях от момента, в който предаде рисунка и подписана декларация, предоставена му от Служител на касата в момента на предаването. Всеки Участник в Конкурса безусловно и неотменимо се съгласява с настоящите Общи Правила и се задължава да ги спазва.

Декларации, които са нечетливи, променени, фалшифицирани, подправени или съдържат други грешки, се считат за невалидни и техните податели се дисквалифицират.

Наградите, подлежащи на раздаване на Участниците в Конкурса и предоставени срещу рисунка и декларация от служители на обектите на Организатора на касата на съответния обект, са, както следва:

    Млечен шоколад „ChocoPark“- 25гр.- 1бр.;
    Вафла „FAFLA RAINBOW“ с глазура и бонбони- Аутлет- 52гр.- 1 бр.

След изтичане на срока на Конкурса за най-добрите рисунка ще бъдат раздадени общо 40 награди- 30 настолни игри и 10 кашона с лакомства с марката “Sweet + Plus”, разпределени по равно за всеки един магазин, участвал в Конкурса. Експертна комисия от трима души ще определи най-добрите 4 рисунка за всеки един обект. Три от тях ще получат като подарък настолна игра, а един от тях ще получи кашон с лакомства.

Организаторът на Конкурса няма да раздаде повече награди от количествата, посочени в настоящите Общи Правила.

Участник може да предяви и изиска спечелена от него награда на касата в обектите на Организатова само в момента на предаването на рисунката в периода на Конкурса срещу предаване на рисунка на продукт, съдържаща логото на “Sweet +Plus”, заедно с подписана декларация от родител или друг законен представител.

Награди срещу рисунка ще се раздават на Участниците до изтичане на периода на Конкурса.

Наградите ще се дават на Участници, които имат право да участват в Конкурса, при спазване на настоящите Общи Правила.  

Крайният срок на Конкурса е 30.06.2021г. След тази дата представени рисунки няма да бъдат приемани.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара