Спечелете конзола Sony Playstation 5 + Sony PS5 Dualsense Controller


Играта е приключила!

Печеливш: Мартин Петков

Награда: Конзола Sony Playstation 5 + Sony PS5 Dualsense Controller + Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PS5 + Playstation Plus Cards 365 days

Форма на провеждане на промоционалната игра с награди: единствено в интернет пространството, на адрес WWW.BASHMAISTORA.BG

Участието в промоционалната игра с награди е обвързано с покупка на електроинструменти и консумативи с марка BOSCH в периода от 02.06.2021г. до 31.07.2021г., като при регистрация се посочват трите имена на участника, телефон, електронна поща, както и данни за покупката, номер на документ за покупката (касов бон или фактура).

За участие в Играта желаещите трябва направят покупка на електроинструменти и консумативи с марката BOSCH от наличния асортимент на Организатора на стойност над 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

Едно лице може да участва с толкова регистрации, колкото фискални документи притежава, отговарящи на условията за участие в играта. Не е допустимо повторно регистриране на един и същ фискален документ.

Организаторът си запазва правото да отстрани от промоционалната игра и свързаното с нея теглене на награди по всяко време Участник, който не спазва правилата за участие.

Участниците са отговорни за спазването на посочените в Правилата срокове и условия за провеждане на играта.

Печелещите се теглят на 04.08.2021г. в присъствието на представители на Организатора и нотариус.

Собственото име и инициалите на фамилното име на печелившите в играта ще бъдат обявени в рамките на 2 работни часа от изтеглянето им на адрес в WWW.BASHMAISTORA.BG. В срок от 96 часа от публикуването на имената на печелившите, представител на организатора  ще се свърже с всеки от тях чрез предоставения телефон за обратна връзка или електронна поща, за да уточнят получаването на наградата.

За легитимация печелившите участници следва да предоставят на Организатора лична карта или шофьорска книжка, както и копие от документ за покупката.

При получаване на наградите, печелившите участници ще трябва да се идентифицират като печеливши в играта посредством сверяване на предварително посочените лични данни, както и документ за покупката.

Наградата в т.6.1 се получава чрез куриер в периода от 05.08.2021г. до 10.08.2021г. включително.

Печелившият се изтегля на 04.08.2021г. в 17:10 часа в присъствието на представители на Организатора и нотариус.

Заедно с избора на основният печеливш ще бъдат изтеглени и двама резервни печеливши участници за наградата, които могат да получат право на наградата, в случай че първоначално спечелилият участник не изпълни действието, описано в т.10.2. В случай че първият резервен участник получи право на наградата, той ще бъде обявен за "победител" при гореописаните условия. В такъв случай вторият резервен участник ще стане резервен печеливш.

Краен срок - 31 юли 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара