Спечелете 1000 броя Tefal Optigrill+ GC7128 от Coca-Cola

Краен срок - 11 юли 2021

„Участващи опаковки" са всички стъклени бутилки от 250ML, както и всички пластмасови бутилки от 1L, 1.5L, 2L Coca‑Cola, Coca‑Cola Без Захар / 1.5L, 2L Fanta Портокал и Sprite с промоционални етикети и капачка COCA‑COLA APP.

Наградите, които ще бъдат раздадени  в рамките на Промоцията, са следните:

1000 бр. – Tefal Optigrill+ модел GC7128;

Tefal Optigrill+ GC7128 е със следните технически спецификации:

6 автоматични програми за перфектно гриловане от алангле до добре изпечено;
Ръчен режим с 4 нива на температурата;
Индикатор за следене на степента на изпичане;
Подвижни плочи с незалепващо покритие;
2000 W мощност;

Наградите по точка 7.1. са с пазарна стойност над 120 лв. с ДДС.

Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

Закупете бутилка 250ML, 1L, 1.5L, 2L от участващите опаковки. Под капачката/етикета ще откриете:

· уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA‑COLA APP (мобилното приложение може да бъде свалено от тук à https://app.coca-cola.com/), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия код/кодове, съгласно правилата на играта, публикувани в COCA‑COLA APP и www.coca-cola.bg, може да играете за описаните награди в т. 7.

Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA‑COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA‑COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

· E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.

·  Държава. Задължително е Участникът да избере държава.

· Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA‑COLA APP.

· Минималната възраст за участие в промоцията е 16г.

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове и закупуване на участие в томбола в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на промоцията.

Виртуална валута и как се използва:

Потребителите на Coca‑Cola App могат да събират виртуална Coca‑Cola валута, която ще срещнат в приложението под наименованието: COINS (монети) & GEMS (диаманти) във своя виртуален портфейл. За избягване на всякакво съмнение за целите на настоящите правила под термина "Coca‑Cola валута" и "валута" следва да се разбира разменно средство, което няма паричен еквивалент и има смисъл единствено за целите и в рамките на настоящата промоция, приложението и останалите игри, които се провеждат в него.

· Всяка стъклена бутилка от 250ML Coca‑Cola, Coca‑Cola Без Захар, Fanta Портокал и Sprite има уникален код под етикета. С въвеждането на всеки код в приложението Coca‑Cola App автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл 1 COIN. 1 код = 1 COIN (монета).

· Всяка пластмасова бутилка от 1L, 1.5L, 2L Coca‑Cola, Coca‑Cola Без Захар / 1.5L, 2L Fanta Портокал и Sprite има уникален код под капачката. С въвеждането на всеки код в приложението Coca‑Cola App автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл 2 COINS. 1 код = 2 COINS (монети).

С натрупването на определен брой монети във своя портфейл, потребителят може да "закупи" участие за томбола от Промоцията и за спечелване н награда.

· За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1. Участникът трябва да е регистрирал 5 кода от участващите опаковки (равняващи се на 5 COINS (монети) независимо дали са събрани през стъклени или пластмасови участващи опаковки), след което да влезе в полето с промоционални игри и да закупи участие за Tefal Optigrill+, след което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът автоматично се включва в  томбола за наградa описанa в т. 7.1.  

Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове. В рамките на промоцията обаче може да бъде спечелена само една награда от т. 7. от един потребител. Потребителят може да закупи участие за награда в томбола по точка 7.2., максимум 100 пъти.

С цел равномерно разпределение на наградите през целия период на промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени:

·        1 теглене (31.05.2021 г.) – х142 Tefal Optigrill+;
·        2 теглене (7.06.2021 г.) – х143 Tefal Optigrill+;
·        3 теглене (14.06.2021 г.) – х143 Tefal Optigrill+;
·        4 теглене (21.06.2021 г.) – х143 Tefal Optigrill+;
·        5 теглене (28.06.2021 г.) – х143 Tefal Optigrill+;
·        6 теглене (5.07.2021 г.) – х143 Tefal Optigrill+;
·        7 теглене (12.07.2021 г.) – х143 Tefal Optigrill+;

Тегленето на награди по точка 7.1. ще бъде извършвано по следния начин:

· Всяка седмица ще бъдат теглени награди, описани в точка 7.1., по списъка и датите описани в точка 8.6., като печелившите ще бъдат информирани в рамките на една седмица след тегленето.

· Участието в играта се извършва на седмична база след „закупуване“ на билет за вземане на участие в седмична томбола.

Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила.

Ако потребителят спечели, той ще бъде уведомен със съобщение в мобилното приложение COCA‑COLA APP. Участниците трябва да имат 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в промоцията.

Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

· При спечелване на награда от точка 7.1. участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA‑COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на coca-cola-app@locals.bg своите три имена, точен адрес и телефон за връзка за да получи наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда - Tefal Optigrill+;

· Печелившият ще има срок от две (2) седмици след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организатора има правото да предостави наградата на друг участник.

· При физическата доставка на награта участникът ще бъде помолен да подпише декларация за получена награда и да предостави лични данни, които ще бъдат използвани само във връзка с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.3. При отказ или непопълване на необходимите данни Организатора запазва правото да откаже предоставянето на награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара