Спечелете гифт карти, настолни игри, пикник одеяла и термочанти от Queens

Краен срок - 26 юни 2021

За да участва в Играта потребителят трябва да закупи поне един от продуктите на Queen’s 2L PET (Вишна, Праскова, Портокал, Ананас, Грозде, Зелена ябълка, Мултивитамин) с промоционален етикет.

Участникът следва да регистрира кода под капачката на промоционален продукт* в полето за валидация на код, на специално създадена затова страница за играта www.family.queens.bg. При попълване на кода в полето за валидация на кодове, потребителят трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила за участие в Играта “СПЕЧЕЛИ ВРЕМЕ ЗА СЕМЕЙСТВОТО”.

* промоционален продукт – по смисъла на настоящите официални правила, промоционален продукт е продукт с етикет, специално създаден за промоцията, удостоверяващ неговото участие в играта и с наличен промо код под капачката.

    След валидация на кода, ако участникът печели, трябва да попълни личната си информация в генерираната онлайн форма, предоставяйки две имена, телефонен номер и адрес за доставка или да избере офис на Спиди от падащото меню . Потребителят получава възможност, да участва в седмичната томболата за една от големите награди – ваучер GiftCard на стойност 150лв., маркирайки съответното поле за съгласие, намиращо се, под регистрационната форма.
    След валидация на кода, независимо, дали участникът печели или не, се генерира онлайн форма за попълване на лична информация, чрез която потребителят може да участва в седмична томбола за една от големите награди – ваучер GiftCard на стойност 150лв.
    Участниците могат да регистрират неограничен брой кодове, стига те да са получени, съгласно условията на Играта.

НАГРАДЕН ФОНД И НАЧИН НА СПЕЧЕЛВАНЕ.

    Наградите в Играта “ СПЕЧЕЛИ ВРЕМЕ ЗА СЕМЕЙСТВОТО ” са общо 2 206, от които 500 броя пикник одеяла, 700 броя термочанти, 1000 броя настолни игри /малки награди/ и 6 ваучера GiftCards на стойност 150лв всяка /голяма награда/.
    При участие за печелене на малка награда /500 броя пикник одеяла, 700 броя термочанти, 1000 броя настолни игри/
        При въвеждане на кода от продукт Queen's 2 L PET на специално създадена затова страница за играта www.family.queens.bg потребителят веднага разбира дали печели или не.
        При печеливш код, потребителят разбира коя от малките награди е спечелил и трябва да попълни своите данни /две имена, адрес за доставка и телефонен номер/ в специално създадена страница на сайта на промоцията.
        След попълване на коректни лични данни, потребителят, в 20 дневен срок, може да очаква нотификация от куриер, за да получи наградата си на посочения адрес.
        Независимо дали потребителят е регистрирал печеливш код, или не, той може да участва в томболата на голямата седмична награда.
    При участие за печелене на голямата награда /ваучер GiftCards на стойност 150лв/
        Участниците, спечелили GiftCardTM карта за пазаруване на стойност 150 лв. ще получат специална пластика Mastercard, която може да се използва на ПОС терминали и за онлайн покупки. Не могат да бъдат извършвани тегления от банкомат (ATM). Картата има валидност 5 години. След като картата бъде произведена започва да тече 6 месечен гратисен период без такса поддръжка. На 7-мия месец, ако има останал номинал, се начислява автоматично такса в максимален размер от 6 лв. След като баланса е изхарчен, картата се закрива. За използването на картата се прилагат и общите условия на GiftCardTM карта за пазаруване, които могат да бъдат свободно достъпени на следния линк: https://www.giftcards.eu/bg/general_terms .
        Големите награди /6 ваучера GiftCards на стойност 150лв всяка, общо за периода на играта/ще бъдат изтеглени чрез специализиран софтуер на лотариен принцип в продължение на 6 последователни седмици от старта на Играта. В края на всяка седмица, по предварително съгласуван график (посочен по-долу), ще бъде обявяван по 1 (един) печеливш.
        Печелившите участници ще бъдат публикувани на страницата www.family.queens.bg и ще получат обаждане по телефона, за да бъдат известени, че са спечелили.
        Датите за теглене на печелившите са:

Седмица 1 – 25.05.2021г.
Седмица 2 – 31.05.2021г.
Седмица 3 – 07.06.2021г.
Седмица 4 – 14.06.2021г.
Седмица 5 – 21.06.2021г.
Седмица 6 – 28.06.2021г.

    Единният идентификатор на всеки печеливш участник е неговият телефонен номер, чрез който той ще бъде обявяван и в сайта. Печелившите ще бъдат обявени с последните 4 символа на телефонния им номер (напр. **** ** 1234) Първите 6 символа от всеки печеливш телефонен номер ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.family.queens.bg.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

- В настоящата игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

- За тази цел всеки печеливш получава от Организатора специално изработен приемо-предавателен протокол за целите на играта. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора протокола, чрез Куриера.

- Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

- Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.

    Наградите се изпращат на посочените от печелившите адреси, или до посочен офис на Speedy, изцяло за сметка на Организатора.
    Участниците губят правото си да получат наградата, ако не попълнят коректно необходимите лични данни, в специално създадена страница на сайта на промоцията в момента на научаване за печелене на съответната награда.
    Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.
    Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.
    Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на причини по вина на доставчика/куриерската фирма.
    Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организиране и провеждане на Играта, както и за действията и бездействията на търговците на дребно, предлагащи Участващи опаковки.
    Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Играта или получаване на награда, поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.
    Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата на Играта.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара