Спечелете барбекюта, барбекю сет, кожени престилки и коктейл сетове от Jim Beam

Краен срок - 30 май 2021

Наградите, определени за тази игра, са: 50 (петдесет) броя Jim Beam барбекюта, 100 (сто) броя Jim Beam кожени престилки за барбекю, 300 (триста) Jim Beam сета за барбекю, 500 (петстотин) броя Jim Beam сета за 2 коктейла.

Участието в играта е обвързано с покупка. Всеки участник е необходимо да закупи бутилка Jim Beam 700ml, 1L или по-голяма разфасовка, за да участва в седмична томбола с награди. Всеки участник е необходимо да регистрира своя уникален касов бон (касова бележка) на следния уебсайт: www.alwayswelcome.bg. *Правилният регистрационен номер на касовия бон се
намира в долния десен ъгъл. 

След всяка регистрация, всеки участник ще получи автоматичен e-mail. Повече информация участниците могат да получат на тел. 02 956 60 90 или на e-mail: office@maxxium.bg от 10:00ч до 17:00ч. всеки работен ден.

Участниците са длъжни да пазят своята касова бележка/фактура, за да получат своята награда, ако спечелят. В противен случай Организаторът има право да откаже да предостави наградата. В промоцията участват Jim Beam, Jim Beam Honey, Jim Beam Black, Jim Beam Double Oak, Jim Beam Rye, Jim Beam Apple, Jim Beam 7yo limited edition.

Победителите, ще се теглят на лотариен принцип всяка сряда (първо теглене на 14ти април; последно теглене на 2ри юни) до приключване на промоцията и ще бъдат обявявани в уебсайта на www.alwayswelcome.bg и на фейсбук страницата на Jim Beam България (
https://www.facebook.com/JimBeamBulgaria ) .

Седмично разпределение на теглените награди: 6 (шест) броя Jim Beam барбекюта, 12 (дванадесет) броя Jim Beam кожени престилки за барбекю, 37 (тридесет и седем) Jim Beam сета за барбекю, 62 (шестдесет и два) броя Jim Beam сета за 2 коктейла. 

Печелившите ще получат e-mail, с посочени спечелена награда и срок на доставка (до 20 календарни дни). Една регистрация (една касова бележка) може да спечели само една награда.

Играта е валидна за всички физически лица, навършили 18 годишна възраст към момента на участие, живеещи на територията на Република България. Всеки участник може да се регистрира, с повече от една касова бележка, при условие, че всяка доказва покупка на бутилка Jim Beam 700ml, 1ml или по-голяма разфасовка. Една касова бележка дава право само на една регистрация. В играта нямат право да участват служителите на Организатора, както и членове на техните семейства.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара