Спечелете спа уикенди в Riu Pravets Resort и ръчно изработени бижута

Краен срок - 30 юни 2021

Кампанията се провежда във всички търговски обекти и онлайн магазини, осъществяващи търговска дейност на територията на България (наричани по-долу за краткост „Търговски обекти”), които предлагат продукти с марка Discreet, дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България“ ЕООД или „Орбико България“ ЕООД.

В Кампанията участват всички продукти с марка Discreet, дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България” ЕООД или „Орбико България“ ЕООД, независимо от вида и стойността им.

Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Кампанията, но като използва различни номера на касови бележки или фактури (от различни покупки на Discreet) и по този начин може да увеличи шансовете си за спечелване на награда. Всяка отделна касова бележка/фактура може да участва само веднъж.

За да участва в Кампанията е необходимо участникът:
(а) да закупи един или повече продукти с марка Discreet на минимална обща стойност 4 лв. (четири лева) в периода на осъществяване на Кампанията;
(б) да регистрира покупката си с изпращане на SMS на номер 108003 с текст “XXXXXXXXXX ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ:ХХ“, където “XXXXXXXXXX” обозначава номера на касовата бележка /фискалния бон или фактурата от покупката, “ХХ.ХХ.ХХХХ” обозначава датата на покупка, и “ХХ:ХХ“ обозначава часът на покупка (примерно:123456789 01.03.2021 12:00). SMS съобщението до 108003 е безплатно за участника.

Участниците трябва да пазят касовата бележка/фактурата без повреди по нея, за да удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, когато касовата бележка/фактурата бъде поискана от него, той трябва да предостави снимка и оригинал на касовата бележка/фактурата, чийто номер е изпратил по време на SMS регистрацията. На касовата бележка/фактурата трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с регистрирания чрез SMS, дата и час на покупката, които трябва да се в периода на Кампанията, както и името на закупените продукти с марка Discreet.

Ако изпращането на съобщението е успешно, участникът ще получи SMS за потвърждение за своето участие. В случай че изпращането на съобщението е неуспешно, участникът ще получи обратно SMS съобщение, че номерът на касовата бележка/фактурата вече е бил използван или че е изпратен в неправилен формат, последван от номер на центъра за контакти на Организатора 0898 622 041, където участниците ще могат да получат информация за Кампанията всеки работен ден от 09:00 до 18:00 ч. освен в празнинични и неработни дни. Точният номер на касовата бележка/фактурата, който е изпратен успешно чрез SMS участва, освен ако преди това не е бил използван в Кампанията.

В случай на спечелване на награда участникът трябва да предостави лични данни на Организатора с цел получаване на награда.

Един участник с регистрация на една касова бележка/фактура може да получи само една награда (една седмична или една месечна награда).

Участник, който не спазва настоящиятите Официални правила или не отговаря на условията на Кампанията, ще бъде дисквалифициран без допълнително уведомяване, като губи правото на спечелената награда, в случай че е имал право на такава. Всякакви действия, с които се цели вероятността за спечелване на награда от Кампанията да бъде повишена посредством използването на методи, различни от и/или противоречащи на тези, предвидени в настоящите Официални правила, са забранени. При установяване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Възложителят и Организаторът си запазват правото да дисквалифицират съответния участник/ съответните участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат наградата.

Ако в резултат от участието в Кампанията бъдат засегнати права и законови интереси на трети лица, Възложителя, Организатора или Търговските обекти кадето се провежда Кампанията, или разпоредбите на закона, този участник носи цялата отговорност за всички причинени им преки и непосредствени вреди и пропуснати ползи.

Награди

Наградите, които ще бъдат раздадени, са общо:
(a) месечни награди: общо 6 (шест) броя ваучери за СПА уикенд за двама, всеки от които на стойност 400лв. Ваучерите включват: 2 (две) нощувки за двама (петък и събота) в хотел Riu Pravets Resort в двойна стая с включена закуска и вечеря на бюфет, ползване вътрешен басейн, фитнес и термална зона СПА център. Ваучерите не включват масажи и СПА процедури. Ваучерите не са валидни в дните на национални празници и в периода 24.12.2021-01.01.2022г. Валидността на ваучерите е 6 месеца.

(б) седмични награди: общо 39 (тридесет и девет) ръчно изработени от г-жа Венета Русинова (Натюрел) комплекта от обици и висулка с маргаритки от глина и сребро на стойност 77,90 лв.

Наградите се доставят само на територията на Република България.

Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество към описаното по-горе.

Не се допуска замяна на предметните награди с тяхната парична равностойност или друг предмет.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

Тегленето на печелившите се организира от Организатора и ще бъде под контрол на SMS доставчика: ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД, ЕИК 131384920, с адрес на управление: гр. София 1463, Площад България №1, етаж 7, Административна сграда НДК.

Наградите посочени в чл. 6 ал. 1(а) ще бъдат изтеглени на случаен принцип на месечна база, чрез специализиран софтуер в присъствието на тричленна комисия в седалището на SMS доставчика, посочен в член 7 ал. 1., както следва:
- 06.05.2021 – 2 (два) ваучери за СПА уикенд за двама
- 03.06.2021 – 2 (два) ваучери за СПА уикенд за двама
- 01.07. 2021 – 2 (два) ваучери за СПА уикенд за двама

При същите тегленията за месечни награди ще бъдат изтеглени и по 2 резервни участника за месечни награди (общо 6), в случай че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници за доставка на наградите или някой от спечелилите откаже да получи наградата си.

Наградите посочени в чл. 6 ал. 1(б) ще бъдат изтеглени на случаен принцип на седмична база, чрез специализиран софтуер в присъствието на тричленна комисия в седалище на SMS доставчика посочен в член 7 ал. 1., както следва:
- 08.04.2021 – 3 комплекта от обици и висулка с маргаритки
- 15.04.2021 – 3 комплекта от обици и висулка с маргаритки
- 22.04.2021 – 3 комплекта от обици и висулка с маргаритки
- 29.04.2021 – 3 комплекта от обици и висулка с маргаритки
- 06.05.2021 – 3 комплекта от обици и висулка с маргаритки
- 13.05.2021 – 3 комплекта от обици и висулка с маргаритки
- 20.05.2021 – 3 комплекта от обици и висулка с маргаритки
- 27.05.2021 – 3 комплекта от обици и висулка с маргаритки
- 03.06.2021 – 3 комплекта от обици и висулка с маргаритки
- 10.06.2021 – 3 комплекта от обици и висулка с маргаритки
- 17.06.2021 – 3 комплекта от обици и висулка с маргаритки
- 24.06.2021 – 3 комплекта от обици и висулка с маргаритки
- 01.07.2021 – 3 комплекта от обици и висулка с маргаритки

След края на кампанията, на последното теглене, ще бъдат изтеглени и 40 резервни участника за седмични награди, в случай че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници за доставка на наградите или някой от спечелилите откаже да получи наградата си.

Всички печеливши ще получат уведомителен (поздравителен) SMS за спечелване на награда на номера, от който са се регистрирали в Кампанията, като ще бъдат информирани за потенциалната награда и че контактният център ще се свърже с тях по телефона за всички подробности относно проверката и получаването на наградата. От момента на тегленето те стават потенциални печеливши на наградата и ще трябва да подадат необходимите данни и касовата бележка/фактурата в рамките на една седмица след получаване на SMS съобщението, за да могат да бъдат верифицирани като официални победители.

Всеки участник е дължен да проверява редовно телефонните обаждания / SMS съобщения на мобилния си телефон, както и да бъде на разположение за получаване на информация по време на Кампанията. Ако участникът не е на разположение или не представи заявените данни в рамките на една седмица от момента на изпращане на съобщението, по някаква причина, за която Организаторът не е и няма да носи отговорност, той/ тя губи правото на награда и същата се прехвърля към първата изтеглена резерва. Организаторът няма да носи допълнителна отговорност към участника.

Печелившият ще трябва да представи документ за самоличност, както и снимка от касовата бележка/фактурата, изпратена за участие в Кампанията, в която се посочва закупуването на продукти с марка Discreet. Приемането на наградата може да бъде осъществено от друго лице, но само със законно разрешение от печелившия, заверено от нотариус. При предаване на наградата печелившият е длъжен да подпише разписка за получаване на наградата и да представи оригиналната касова бележка/фактура.

Доставката на наградите се организира от Организатора. Наградите ще бъдат доставени в рамките на 30 дни след тегленето, по директна поща, до адрес, посочен от участника и за сметка на Възложителя. 

Post a Comment

По-нова По-стара