Спечелете 5 броя джаги с хладилно пространство Heineken от Lidl


Играта е приключила!

Печеливши:
Пеньо Пенев 088 628 4***
Биляна Леонардова 089 470 6***
Мария Господинова 089 889 3***
Христо Митев 089 867 4***
Иван Гьоков 089 639 6***

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България. Играта е валидна във всички магазини  на Лидл.

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците: една от 5 броя рекламни джаги с хладилно пространство Heineken.

Играта е обвързана с покупка. Всеки, който желае да участва за спечелването награда и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

1. Да закупи през периода на Кампанията продукти на Хайнекен на обща стойност 5 лева, от която и да е опаковка, от магазин от веригата Лидл, в който се провежда Кампанията.

2. Да запази касовата бележка – хартиена или дигитална - и да я регистрира на www.heineken.com/bg/ като посочи номера на бележката, нейната стойност, собствено и фамилно име и телефон за връзка.

3. Всеки участник трябва да пази касовите бележки до края на Кампанията с цел доказване на направените покупки, като в случай че спечели награда, следва да представи касовата бележка, преди да му бъде дадена наградата. При невъзможност да представи регистрирана касова бележка, участникът губи правото си да получи награда и тя се предоставя на първия по ред резервен печеливш.

Организаторът и търговската верига, в която се провежда Кампанията, не носят отговорност за загубени от клиента касови бележки, удостоверяващи размера на покупката.

Тегленето на 5-мата печеливши участници и 5-ма резервни печеливши ще се извърши на 10.05.2021 г. чрез томбола на лотариен принцип в присъствието на представители на Организатора, като процесът на теглене ще бъде документира чрез видео запис. Имената на печелившите участници и на резервните печеливши ще се обявят на следните страници: http://www.heineken.com/bg/ и http://www.lidl.bg/.

С една покупка, отговаряща на изискванията на т. 12.2, не може да бъде спечелена повече от една награда.

За получаване на наградата – джага с хладилно пространство Heineken - Организаторът ще се свърже със спечелилия участник за уточняване на детайлите по получаване на наградата в срок не по-късно от 20.05.2021 г. Печелившият ще бъде помолен да предостави своите три имена и ЕГН, които са необходими за изпълнение на задължението по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация „Загорка“ АД поема ангажимента за деклариране и плащане на данъка по смисъла на чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дължим за всяка предметна печалба, чиято пазарна цена превишава 100 лв. с ДДС. В допълнение спечелилият участник следва да предостави на Организатора и своя адрес за доставка.

В случай че печелившият участник на наградата не отговаря на изискванията на настоящите правила, същата няма да му бъде предоставена. 

Краен срок - 2 май 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара