Спечелете телевизор и саундбар Sony, каси с бира, 960 раници и 2400 кенчета Heineken

Краен срок - 11 април 2021

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България. Играта е валидна в магазини Кауфланд в градовете: София, Перник, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Благоевград, Плевен, Добрич, Силистра, Шумен, Разград, Казанлък, Димитровград, Сливен, Хасково, Ямбол, Враца, Видин, Пазарджик, Монтана, Севлиево, Кюстендил, Ботевград, Търговище, Горна Оряховица, Габрово, Сандански, Кърджали, Дупница, Асеновград, Карлово, Велико Търново.

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците:

1. Т.нар. „малки“ награди, ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА на продукти Heineken на стойност над 5лв:

960 броя Heineken UCL раници; 2400 броя Heineken кен 330 мл.

2. Т. нар. „голяма“ НАГРАДА, КОЯТО НЕ Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА на продукти Heineken и изисква регистрация е Комплект телевизор модел: Sony KD-65XH9096, саунбар модел: Sony HT-G700 и 1 брой и каса Heineken RGB – 20х50 cl.

Участието в Кампанията е индивидуално. Всеки участник може да участва, по своя преценка, в една или и в двете игри – част от Кампанията.

ИГРА, ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА

1. Всеки, който желае да участва за спечелването на „малките“ награди и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

2. Да закупи през периода на Кампанията продукти на Хайнекен на обща стойност 5 лева, от която и да е опаковка, от магазин от веригата Кауфланд, в който се провежда Кампанията.

3. Да запази касовата бележка.

4. Да изиска веднага промоционален „Хайнекен талон“ от бюро „Информация“ в същия магазин, в който е извършена покупката, след представяне на касовата бележка за нея. След удостоверяване на покупката да вземе своя талон и чрез изтриване на скреч полето на талона да провери дали печели една от наградите – Heineken UCL раници или Heineken кен 330 мл., описани в т.10.

5. Всеки участник има право на един талон за всяка покупка по т. 12.2 при предоставяне на съответната касова бележка.

6. Организаторът и търговската верига, в която се провежда Кампанията, не носят отговорност за загубени от клиента касови бележки, удостоверяващи размера на покупката.


ИГРА, НЕОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА „СПЕЧЕЛИ „СТАДИОН ВКЪЩИ“:

Всяко лице на възраст над 18 г, което се регистрира на http://www.heineken.com/bg/ в Играта „Спечели „Стадион вкъщи“, участва в теглене за спечелването на Голямата награда – Комплект телевизор модел: Sony KD-65XH9096, саунбар модел: Sony HT-G700 и 1 брой и каса Heineken RGB – 20х50 cl, подробно описана в т.10.1.2. Регистрацията и участието в тегленето не са обвързани с покупка на продукти Хайнекен или други продукти.

Тегленето на печелившия участник и двама резервни печеливши ще се извърши на 24 април в присъствието на Комисия в състав двама представители на Организатора и Нотариус. Името на печелившия участник и двамата резервни печеливши участници ще се обявят на сайта на http://www.heineken.com/bg/ и http://www.kaufland.bg/. Подробно информация за условията за участие и спечелване на Голямата награда могат да бъдат открити на http://www.heineken.com/bg/ и http://www.kaufland.bg/.

С една покупка, отговаряща на изискванията на т. 12.2, не може да бъде спечелена повече от една малка награда.

С включването си в Кампанията участниците дават изричното си съгласие личните им данни, доброволно предоставени във връзка с участието им в Кампанията, да бъдат обработвани от Организатора и „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както следва:

Наградите ще бъдат предоставени както следва:

а/ Heineken UCL сак; Heineken UCL раница и Heineken кен 330 мл. може да бъдат взети от бюро „Информация“ на магазина, от който е получен печелившият талон, срещу представяне на касова бележка и предаване на талона.

б/ за получаване на Голямата награда - Комплект телевизор модел: Sony KD-65XH9096, саунбар модел: Sony HT-G700 и 1 брой и каса Heineken RGB – 20х50 cl. Наградата ще бъде изтеглена в присъствието на представители на Организатора и Сони. Тегленето ще бъде записано.Организаторът ще се свърже със спечелилият участник за уточняване на детайлите по получаване на наградата в срок не по-късно от 01.05.2021 г. Печелившият ще бъде помолен да предостави своите три имена, ЕГН, адрес за доставка и телефонен номер за връзка. Личните данни са необходими за изпълнение на задължението по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация „Загорка“ АД поема ангажимента за деклариране и плащане на данъка по смисъла на чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дължим за всяка предметна печалба, чиято пазарна цена превишава 100 лв. с ДДС. Организаторът ще предостави – име, фамилия и населено място с цел да бъде публикувано на страницата на „Кауфланд България ЕООД енд КО“КД - http://www.kaufland.bg/.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара