Спечелете електронни четци и тримесечни абонаменти за Storytel

Краен срок - 31 март 2021

Участващите продукти са: всички продукти с марка Head and Shoulders Supreme, независимо от техния вид и разфасовка, дистрибутирани от „Орбико България“ ЕООД.

Всеки участник, който в периода на Кампанията закупи продукт/и с марка  Head and Shoulders Supreme на минимална стойност от 7,59лв. с ДДС, независимо от техния вид и разфасовка от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални Правила има право да се регистрира на сайта hs.pg-promo.bg , както и да регистрира в посочения сайт номера на касовата си бележка и по този начин да участва за спечелването на една от следните награди:
•    3 /три броя/ Електронни четци
•    10 /броя/ Тримесечен абонамент в Storytel
Всички регистрирали се участници в Кампанията имат възможност да участват за спечелването на една от посочените награди чрез томбола.

За да участват в промоционалната кампания, участниците трябва:
1. Да се регистрират на следния интернет адрес:  hs.pg-promo.bg, като с регистрацията си създадат профил в платформата, която им дава достъп до участие в Кампанията.
-    Регистрацията в сайта ще бъде осъществена успешно само след появяване на активен бутон за регистрация.
-    В случай че бутонът не е активен, участникът не се е съгласил с някое от посочените полета, което не може да го допусне до регистрация.
-    Регистрацията в сайта не е обвързана с участие в кампанията. Едно лице може да има регистриран профил и той да е активен, но да не участва в дадена кампания.
2. Да закупят продукт/и с марка Head and Shoulders Supreme на минимална стойност от 7,59лв. с ДДС, независимо от техния вид и разфасовка от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите правила.
3. Да регистрира номера на касовата си бележка за закупените продукти;

За да спечели една от наградите участникът е необходимо:
1.    Да влезе в профила си;
2.    Да регистрира номера на касовата си бележка за покупка на продукт/и с марка Head and Shoulders Supreme, като при регистрацията трябва:
-    Да посочи името на обекта, от който е закупил продуктите;
-    Да качи снимка на касовата бележка;
В случай, че в касовата бележка не е посочено наименованието на закупените продукти, участникът трябва да качи обща снимка на касовата бележка и закупените продукти, за да бъде приета за валидна извършената регистрация;
3.    След изпълнението на посочените по-горе стъпки в профила на участника се отбелязват всички регистрирани касови бележки.

За участие в кампанията ще бъдат допускани само регистрирани касови бележки, които отговарят на посочените по-горе условия за тях.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени от комисия, съставена от представители на Организатора, до 10.04.2021г. Заедно с печелившите, ще бъдат изтеглени и резерви, които ще получат съответната награда, в случай че някой от печелившите участници се откаже от нея или не бъде намерен, за да му бъде връчена, както и ако не предостави касов бон. За удостоверяване на резултатите от тегленето на томболата, ще бъде съставен протокол. В случай, че определената от комисията дата за теглене на печелившите участници от томболата се падне в почивен и/или официален празничен ден, то печелившите участници ще бъдат изтеглени на първия работен ден след съответния почивен и/или официален празничен ден.

Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на hs.pg-promo.bg .

Уведомления за спечелените награди ще бъдат изпращани и персонално по имейл или телефонен номер на всеки спечелил след изтеглянето на печелившите, на посоченият от него при регистрирането на профила си в платформата имейл или телефонен номер.

Наградите се доставят на посочения от печелившите участници при регистрацията, адрес, с куриер за сметка на Организатора, в срок от 30 /тридесет/ дни от получаване на уведомлението за спечелването на наградата само срещу предоставяне на касов бон.

Наградите са:
•    3 /три броя/ Електронни четци
•    10 /броя/ Тримесечен абонамент в Storytel

Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на участниците тяхната парична равностойност. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара