Спечелете 40 прахосмукачки робот, 40 уреда за готвене и 150 електронни четци от Milka

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.game.milka.bg/

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Milka и регистрация на касови бележки.

Пълни правила:

Механизъм на Промоцията (Играта):

    Стъпка 1: Купи продукти Milka шоколади, бонбони и/или бисквити (независимо от вида и грамажа) в периода на Промоцията, без ограничение за минимална и максимална стойност на покупката и събирай точки.

    Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените продукти Milka, датата и номера на касовата бележка на интернет страницата https://www.game.milka.bg. За фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД, регистрацията се осъществява чрез регистриране на 10-цифрения номер на фактурата, датата и общата сума с ДДС на закупените продукти Мilka от фактурата.

    При регистрацията участникът трябва:
        да въведе валиден мобилен номер
        да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД
        да въведе общата сума от закупените продукти Мilka,
        да въведе датата на касовата бележка/фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД
        да потвърди, че не е робот
        да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта https://www.game.milka.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на https://www.game.milka.bg

    Стъпка 3: Сумата се преобразува в точки. Всяка стотинка е равна на 1 точка. Потребителят натрупва точките си към наградата, която желае. Потребителят ще може да види натрупаните до момента точки за всяка награда, преди да завърши регистрацията си, като завършването на регистрацията се отбелязва с избор към коя награда да натрупа точките си, а след като избере наградата, ще получи съобщение със статус на екрана.

    При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер, за да продължат към избора на награда, към която да натрупат своите точки. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане на телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да продължат към избора на награда. Също така, след като завършат своята първа регистрация, потребителите може да се абонират да получат информация за следващата промоция на организатора, като те имат право да се откажат от това по всяко време, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес office@mateadvertising.bg или се обадят на телефон +359882618989.

Награди:

    Награда 1: Електронен четец Amazon Kindle 2022, 150 бр. за целия период, наричана по-долу за краткост „Моментна награда“) - за възможност да спечели Моментна награда, потребителят трябва да регистрира/натрупа поне веднъж 500 точки за тази награда. След като е натрупал тези точки, веднага разбира дали печели. Ако не печели, точките му се нулират.

    Награда 2: Уред за готвене с горещ въздух Tefal Ultra Fry EY111B, 40 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Седмична награда 1“) – за възможност да спечели Седмична награда 1, потребителят трябва да регистрира/натрупа поне веднъж 1000 точки за тази награда. Тегленето за Седмична награда 1 се извършва на всеки седмичен период сред всички потребители, които са изпълнили горните условия.

    Награда 3: Робот прахосмукачка Xiaomi Mi Robot Vacuum – Mop 2 Pro, 40 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Седмична награда 2“) – за възможност да спечели Седмична награда 2, потребителят трябва да регистрира поне веднъж 1000 точки за тази награда. Тегленето за Седмична награда 2 се извършва на всеки седмичен период сред всички потребители, които са изпълнили горните условия.

    Разпределението на периодите за теглене на седмична награда на Промоцията (Играта) е както следва:
        Период 1 – 24.04. – 30.04.2023 г. включително – 4 Уред за готвене с горещ въздух Tefal Ultra Fry EY111B и 4 Робот прахосмукачка Xiaomi Mi Robot Vacuum
        Период 2 – 01.05. – 7.05.2023 г. включително – 4 Уред за готвене с горещ въздух Tefal Ultra Fry EY111B и 4 Робот прахосмукачка Xiaomi Mi Robot Vacuum
        Период 3 – 8.05. – 14.05.2023 г. включително – 4 Уред за готвене с горещ въздух Tefal Ultra Fry EY111B и 4 Робот прахосмукачка Xiaomi Mi Robot Vacuum
        Период 4 – 15.05. – 21.05.2023 г. включително – 4 Уред за готвене с горещ въздух Tefal Ultra Fry EY111B и 4 Робот прахосмукачка Xiaomi Mi Robot Vacuum
        Период 5 – 22.05. – 28.05.2023 г. включително – 4 Уред за готвене с горещ въздух Tefal Ultra Fry EY111B и 4 Робот прахосмукачка Xiaomi Mi Robot Vacuum
        Период 6 – 29.05. – 4.06.2023 г. включително – 4 Уред за готвене с горещ въздух Tefal Ultra Fry EY111B и 4 Робот прахосмукачка Xiaomi Mi Robot Vacuum
        Период 7 – 5.06. – 11.06.2023 г. включително – 4 Уред за готвене с горещ въздух Tefal Ultra Fry EY111B и 4 Робот прахосмукачка Xiaomi Mi Robot Vacuum
        Период 8 – 12.06. – 18.06.2023 г. включително – 4 Уред за готвене с горещ въздух Tefal Ultra Fry EY111B и 4 Робот прахосмукачка Xiaomi Mi Robot Vacuum
        Период 9 – 19.06. – 25.06.2023 г. включително – 4 Уред за готвене с горещ въздух Tefal Ultra Fry EY111B и 4 Робот прахосмукачка Xiaomi Mi Robot Vacuum
        Период 10 – 26.06. – 30.06.2023 г. включително – 4 Уред за готвене с горещ въздух Tefal Ultra Fry EY111B и 4 Робот прахосмукачка Xiaomi Mi Robot Vacuum

    За да участва в тегленето на която и да е награда, потребителят трябва да регистрира/натрупа поне веднъж необходимите точки за нея.

    Потребителят може да натрупа своите точки с няколко последователни регистрации и не е задължително да регистрира наведнъж необходимия брой точки за съответната награда. След успешна регистрация на необходимия брой от 500 точки за момента награда, потребителят веднага разбира дали печели. След успешна регистрация на необходимия брой от 1000 точки за Седмична награда 1 и/или Седмична награда 2, потребителят влиза в тегленето с 1 участие за тази конкретна награда (1000 точки = 1 участие в тегленето).

    Ако потребителят има повече точки за натрупване към моментна награда, тогава тези точки се анулират, в случай че потребителят не печели момента награда.

    Например: Потребителят вече има 450 точки за Моментна награда. Потребителят предстои да регистрира нова касова бележка на стойност 0.60 лв. (60 ст. = 60 точки) за Моментна награда. Следователно, след приключване на тази регистрация, потребителят ще разбере веднага дали печели със съобщение на екрана и SMS, а в случай че не е печеливш, той ще види статус за това на екрана и при следващото си влизане на https://www.game.milka.bg за нова регистрация, ще има натрупани 0 точки към Моментна награда.

    Ако потребителят има повече точки за натрупване за Седмична награда 1 и/или Седмична награда 2, отколкото изисквания минимум от 1000 точки за нея, тогава тези точки се натрупват към следващото участие в тегленето за тази конкретна награда.

    Например: Потребителят вече има 950 точки за Седмична награда 1. Потребителят предстои да регистрира нова касова бележка на стойност 0.60 лв. (60 ст. = 60 точки) за Седмична награда 1. Следователно, след приключване на тази регистрация, потребителят ще участва 1 път в тегленето за Награда 2 и ще има още 10 точки, натрупани за следващото си участие в тегленето за Седмична награда 1.

    Потребителят не може да разделя точки от 1 касова бележка между 2 или повече награди.
    Потребител няма право да прехвърля вече регистрирани точки за конкретна награда към друга. Направеният избор в момента на регистрацията остава само за избраната награда.

    Потребителят може да трупа точки за различни награди едновременно, но с различни касови бележки. Не е задължително потребителят да е натрупал всички необходими точки към една награда, за да започне да трупа точки за друга награда.

    Например: Потребителят има 950 точки за Седмична награда 1 и при следващата си регистрация на касова бележка, потребителят може да натрупа точките си и за Моментна награда или Седмична награда 1.

    Един потребител може да спечели само една награда от вид. Това означава, че след спечелена награда, тя няма да бъде активна за потребителя и той няма да може да натрупва точките си за нейното спечелване повторно.

    Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Едновременно с това няколко касови бележки могат да бъдат необходими за спечелването на една награда.

    Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления.

Теглене на наградите

    Тегленето на Моментна награда се извършва в момента, в който потребител натрупа минимум 500 за нея. С натрупването на минимум 500 точки към съответната момента награда, потребителят веднага разбира дали я печели.

    Тегленето на печелившите участници на седмична награда ще се извърши до 24 часа след края на всеки съответен период на Играта чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени на https://www.game.milka.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията (Играта). Т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. Електронен четец Amazon Kindle 2022, 1 бр. Уред за готвене с горещ въздух Tefal Ultra Fry EY111B и 1 бр. Робот прахосмукачка Xiaomi Mi Robot Vacuum – Mop 2 Pro.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0882618989 цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички спечелили награда в настоящата Промоция (електронен четец Amazon Kindle 2022, уред за готвене с горещ въздух Tefal Ultra Fry EY111B и/или Робот прахосмукачка Xiaomi Mi Robot Vacuum – Mop 2 Pro) да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му, както и е направил техническа (правописна) грешка при попълването на другите данни в регистрационната форма.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда. Всеки уникален потребител може да регистрира до 5 касови бележки в рамките на 24 часа.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените продукти с бранда Milka на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

    Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта потребителят е необходимо да регистрира 10-цифрения номер на фактурата, датата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка от печелившия. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Краен срок - 30 юни 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара