Спечелете аудио слушалки и кутии с LION® барчета

Краен срок - 28 февруари 2021

Сподели своя Roar образ и ни кажи кой е любимият ти продукт с марка LION® в коментар под поста на играта във Facebook. Участвай за спечелването на една от следните награди - 20 броя аудио слушалки или 30 кутии LION®  барчета

Участието в играта не е обвързано с покупка.

В играта имат право да участва всяко лице, навършило 18 (осемнадесет) години, към датата на стартирането й, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД, агенция „СМАРТС“ ООД, както и членове на техните семейства.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо 50 награди: 20 броя аудио слушалки или 30 кутии LION® барчета.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

Потребител, който желае да участва в Играта, може да го направи като използва специално разработеният LION® Roar филтър, като го отвори през мобилното приложение на Facebook (филтърът не функционира на desktop версията на Facebook), сподели генерираният образ като коментар под обявяващия играта пост и допълни кой е любимият му LION® продукт. Линк към филтъра ще бъде публикуван към всеки пост от играта.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на каквито и да е продукти. Също така, участието в Играта не е обвързано със сваляне/заплащане на приложението/филтъра LION® Roar.

Един потребител има право на 1 брой участие със снимка в коментар, отговарящи на условията на Играта.

Снимката трябва да съдържа изображението само на едно лице над 18 г., което е участник в Играта. С участието си в Играта, потребителят декларира, че е автор на снимката и изображението на снимката е негово/нейно.

Снимката не може да:

(а) съдържа обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице, в това число, но не само, на Организатора и/или негови служители;

(б) показва съдържание, което по начина на представянето му може нормално и разумно да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на Организатора;

(в) показва тютюневи изделия, алкохолни напитки, оръжия, наркотици, лекарства;

(г) съдържа, директно или индиректно, нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави;

Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за награда.

Участниците не трябва да използват твърдения, които са обидни или уронващи престижа и доброто име на Организатора, неговите партньори, конкуренти и трети лица.

На 08.03.2021 ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Печелившите ще бъдат обявени на 09.03.2021 в отделен обявяващ пост, към който ще има публикуван линк, водещ към страницата на  www.nestle.bg/lionpromo.

Ще бъдат изтеглени общо 50 (петдесет) печеливши и 10 (десет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някой от педесетте първоначално изтеглени печеливши. Първите 20 изтеглени печеливши ще получат по една награда безжични слушалки, а останалите 30 – по една кутия с барове LION.

Наградата ще бъде доставяна до печелившия участник, отговарящ на условията на настоящите правила за участие в Играта, на посочен от него адрес, чрез куриерска фирма „Тип-Топ Куриер“ АД за сметка на Организатора в срок до 10 (десет) работни дни от предоставянето на нужната информация за доставка.

При доставката на наградата, спечелилият участник трябва да представи на куриера лична карта, с която удостоверява самоличността си. Личната карта се връща веднага. Наградите се доставят само на територията на Република България.

В случай, че печеливш участник е предоставил грешен, непълен или неточен адрес, телефон, имена за куриерската доставка, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринадесет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара