Спечелете 30 комплекта бягаща сгъваема пътека + фитнес топка


Играта е приключила!

Печеливши:
Atanas Atanasov - ro*******@abv.bg
Georgi Krasimirov Georgiev - ge***************@abv.bg
Margarita Gospodinova - ma*****@abv.bg
Антония Атанасова Воденичарова - an******************@gmail.com
Ванеса Тодорова Милушева - va***************@abv.bg
Десислава Марева Антонова - de*******@abv.bg
Димитър Иванов Гълъбов - sk*********@abv.bg
Евгения Георгиева Алексиева - al****************@gmail.com
Екатерина Григорова Черкезова - e.******************@abv.bg
Йорданка Валериева Стойнева - jo***************@abv.bg
Катерина Димитрова Мутафчиева - ka******************@abv.bg
Константин Дечков Мерджанов - km********@gmail.com
Красимир Георгиев Георгиев - kr*********@abv.bg
Маргарита Костадинова Смилянова - ko*****@abv.bg
Мария Чардаклиева - mi*****@abv.bg
Милена Любомирова Чернева - mi*************@abv.bg
Мирослав Мартинов Михайлов - mi**********@abv.bg
Мирослава Иванова Бонева - bo****@abv.bg
Моника Валериева Илиева - mo*************@gmail.com
Наталия Спасова Маринова - n7*******@gmail.com
Николина Василева - ni******@abv.bg
Павлина Николаева Симеонова - pe*******@abv.bg
Павлина Станиславова Ставрева - po************@icloud.com
Светозар Николов Тошев - sv*************@abv.bg
Снежанка Миланова Велинова - sn***********@abv.bg
Таня Ангелова Тодорова - to*********@gmail.com
Таня Червенпеева - ta**********@abv.bg
Тодор Димитров Янев - to***********@gmail.com
Тони Стратиева - ma*****@abv.bg
Христина Николаева Христова - xr********@abv.bg

Играта се провежда на национално ниво във всички търговски обекти на хранителна верига „LIDL” на територията на Република България.

В Играта участват всички продукти под марката FitSpo и RiceUP!, които се намират в търговските обекти на хранителна верига “LIDL” на територията на Република България.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 30 комплекта бягаща сгъваема пътека + фитнес топка.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

Участието в играта е обвързано с покупката на продукти на FitSpo и/или RiceUP! от търговските обекти на хранителна верига “LIDL” на територията на Република България, на стойност минимум 15 лева за касовите бележки.

Потребител, който желае да участва в Играта, трябва да закупи по свой избор от магазини на веригата “LIDL”продукти на FitSpo и/или RiceUP! на стойност минимум – 15 лв в периода на Играта и да направи необходимата регистрация на касовите бележки, съобразно настоящите правила.

Потребителят направил необходимата покупка, въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail) и номер и снимка на касовите бележки на интернет адрес: www.vlezvavforma.com („Сайта на Играта“).

След това участникът прилага касовите бележки от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от касовите бележки, като задължително прикрепя снимка на касовите бележки. Снимките на касовите бележки трябва да са добре четими, в тази част, в която е посочен продукта. Те ще служат като доказателство за направената покупка. Касовите бележки, могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Регистрации могат да се правят както на физически получени касови бележки на каса в “LIDL”, така и на отразени електрони касови бележки в приложението LIDL Plus. Като номера предназначен за регистрация е 21 символен, като на физическите касови бележки започва с буквите (УНП:), а за касовите бележки през дигиталното приложение LIDL Plus e (USN:)

Един участник може да регистрира повече от една касова бележка, за да достигне необходимата сума за участие.

С едни касови бележки може да се участва само в една регистрация на сайта на Играта www.vlezvavforma.com.

Регистрацията на всички касови бележки до достигането на минималната сума за участие се прави наведнъж.

Регистрирания участник следва да запази касовите бележки до изтегляне на печелившите и до получаването на наградата.

Един потребител може да участва с една касова бележка само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта.

Победителите ще могат да получават наградата си срещу показване на регистраните касови бележки.

След приключване на Играта (23.59 ч. на 24.02.2021 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализираната платформа www.random.org на случаен принцип в присъствието на нотариус, след което ще следва процедура за валидиране на печелившите и тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 30 (тридесет) печеливши и 10 (десет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите ще бъдат публикувани на 10.03.2021 г. на Сайта на играта www.vlezvavforma.com

Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта.

Печелившите се уведомяват по имейла, от който е извършена регистрацията в сайта на играта www.vlezvavforma.com

Печелившият и Организаторът провеждат кореспонденция във връзка с получаването на наградата посредством предоставения при регистрация имейл адрес от участника. Печелившият трябва да предостави физически адрес и телефон за връзка на Организатора, за да му бъде изпратена съответно наградата.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринадесет) дни от публикуване на печелившите и/или изпращане на уведомление по ал.5 от настоящия член /което настъпи по-късно/, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

Наградите ще бъдат предоставени на куриер не по-късно от 10 (десет) дни от получаване на данните за доставка от страна на печелившите. Доставката е за сметка на Организаторите.

Краен срок - 24 февруари 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара