Спечелете смартфон iPhone 12 от Sofia Ring Mall

Краен срок - 7 февруари 2021

🎁 Giveaway 🎁 Светът е изумителен през лещите на iPhone 12. 

Спечели го с играта на Sofia Ring Mall.

1. Последвай профила ни @sofia_ring_mall.
2. Коментирай под този пост каква ще бъде първата снимка, която ще направиш с новия си iPhone 12.
3. Следи страницата ни, за да разбереш дали печелиш.

Участвай до 07.02.2021 г. (включително). Победителят ще изтеглим на 08.02.2021 г. Пожелаваме ти късмет!

Участието в Играта няма за цел и не е обвързано със закупуването на продукт или услуга, предлагани от Организатора.

Всеки Участник може да участва с неограничено количество коментари в Играта.

За да участва в томболата за награда, всеки потребител трябва да остави коментар под поста Игра, който ще бъде публикуван по време Играта. Валидни за участие са коментарите само и единствено под поста Игра: https://bit.ly/2LrsvbH.

Всеки Участник се включва само един път в тегленията и може да спечели само една награда, независимо колко коментара е публикувал.

Награда: 1 брой смартфон iPhone 12.

В тегленето на наградата по т. 5 се включват само Участници, които отговарят на условията по т. 3 и 4 от тези Правила.

Тегленето на победителя ще се извършва със специализиран софтуер на случаен принцип до 48 часа след приключването на Играта.

Обявяването на победителя ще става с коментар от страна на Организатора под поста Игра в Instagram до 48 часа след приключването на Играта и/или чрез story в Instagram профила на организатора. В този пост ще се посочи потребителското име на победителя и наградата, която печели.

След определяне на печеливш Участник се изтеглят още 2 (двама) резервни печеливши Участници. Резервните печеливши Участници може да заместят предходните изтеглени, при условие че същите не могат да бъдат открити и/или не могат да получат наградата в срока по т. 7.1. от тези Правила.

След изтегляне на печелившите Участници се извършва проверка дали отговарят на поставените в настоящите Правила условия. В случай че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият поред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.

В срок до 3 (три) работни дни след датата на определяне на печелившия Участник по реда на предходната т. 6 същият ще бъде информиран за спечелената награда и начина на получаването чрез лично съобщение в Instagram. Името на победителя ще бъде обявено с коментар от страна на Организатора под поста за съответната Игра и story („История“) в рамките на 24 часа след приключването ѝ.

Печелившият Участник трябва да представи всички данни (три имена, телефон, адрес за доставка на наградата и навършени години), които са необходими за получаването на наградата. Тези данни ще бъдат използвани единствено за предоставянето на тази конкретна награда.

В случай че съответният печеливш Участник не отговори на съобщението, като изпрати необходимите данни до 3 (три) работни дни след обявяване на победителите или откаже да получи наградата, за победител се счита първия резервният печеливш Участник, на който се изпраща съобщение по реда на тази точка. В случай че и той не отговори в срок до 1 (един) ден от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, се свързваме с втория резервен печеливш Участник. В случай че и той не отговори в срок до 1 (един) ден от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, същата остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира.

Наградата може да бъде получена в срок до 14 (четиринадесет) работни дни от датата на тегленето.

При получаване на Награда всеки печеливш Участник следва да се идентифицира с представяне на следните документи: лична карта или лична карта и нотариално заверено пълномощно, в случай че наградата се получава от пълномощник на Участника.

При получаване на наградата всеки печеливш Участник подписва приемо-предавателен протокол с Организатора.

Наградата не може да бъде разменяна за паричната ѝ или каквато и да е друга равностойност.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара