Спечелете подаръчни кутии от Lidl, Pepco, eMag и ShopSector

Краен срок - 29 декември 2020

Зарадвай себе си и сподели със свой близък ,,Коледа в кутия” от OLX, доставена до вратата ти!

Какво има вътре?
Само ще ти подскажем, без да разваляме изненадата: малко коледен дух, топлина и много настроение от нашите партньори Lidl Bulgaria, PEPCO Bulgaria, ShopSector.com  и eMAG Bulgaria
 
Как да участваш за кутия?
Напиши коментар с текст „Искам Коледа в кутия за ….", тагни човека, с когото би споделил наградата, ако спечелиш, както и в тегленето за коя от 4-те кутии би искал да те включим.

Тагвай колкото хора пожелаеш, а на 29.12.2020  г. четирима участници ще спечелят “Коледа в кутия“! Екипът на OLX ще се свърже с тях.

Участниците, които отговарят на настоящите Условия за участие, ще бъдат включени в тегленето  за следните награди – 4 подаръчни кутии от OLX и неговите партньори. Всяка кутия съдържа коледен сувенир и подарък от партньорите под формата на ваучер/ваучери за пазаруване в магазинната мрежа на партньора, както следва:

 -Кутия  от Лидл: 3 броя ваучери по 55 лева всеки от тях.
 -Кутия от Шопсектор: 1 брой ваучер на стойност 100 лева.
 -Кутия от Пепко: 20 броя ваучери на стойност 5 лева всеки от тях.
 -Кутия от Емаг: 1 брой ваучер на стойност 99 лв.

Победителите ще бъдат изтеглени  в рамките на 7 (седем) работни дни след края на Играта на случаен принцип. За всяка от подаръчните кутии по т.8 ще се проведе отделно теглене, в което ще бъдат включени всички участници, посочили в коментар, че искат нея за награда. В рамките на Периода на провеждане всеки Участник може да коментира неограничен брой пъти, но има право да спечели само една награда. В случай че Участник бъде изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от първия изтеглен резервен участник.

При проведения жребий ще бъдат изтеглени и имената на 4 (четири) резерви, в случай на невъзможност да се осъществи контакт със първите изтеглени победители.

Победителите ще бъдат обявени във Facebook страницата на OLX с имената, посочени във фейсбук профила им , с който са участвали в Играта . OLX ще се свърже с всеки от тях чрез лично съобщение във Фейсбук. При невъзможност да се осъществи контакт с победител  в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от датата на обявяването му, за победител ще се счита участникът, който е изтеглен като резерва в реда, в който са изтеглени резервите.

Наградите ще бъдат изпратени на печелившите участници по куриер на посочен от тях адрес не по-късно от един месец от датата на обявяването и осъществяване на контакт с тях. OLX поема разноските по изпращане на наградата.

Наградата ще бъде предадена от куриера на предварително посочен от победителя адрес след удостоверяване на самоличността на победителя чрез показване на документ за самоличност и срещу подписване на приемо-предавателен протокол за връчена награда.

С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и  подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.

ЛИНК за участие

1 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара