Спечелете 3 броя смартфон HUAWEI P40 LITE DS BLACK

Краен срок - 31 декември 2020

Комбо предложенията ни този месец може да ти донесат подаръци под елхата от нас. Как?

1. Поръчваш си някое от тях от https://bit.ly/3mWHIPz
2. Пращаш ни снимка на касовата бележка на game@aladin.bg, заедно с две имена и телефон
3. Чакаш да видиш дали новата ти година ще започне с един от три HUAWEI P40 LITE DS BLACK
Наградите ги теглим на 07.01. 2021.
Имаш достатъчно време, но защо не си вземеш нещо още сега?

За да се включат в играта, Участниците трябва да:
А/ Посетят www.aladinfoods.bg
Б/ Закупят едно или повече Промо комбота в периода от 00:00:00 часа на 01.12.2020 г. до 23:59:59 часа на 31.12.2020 г.
В/ Да изпратят имейл съдържащ снимка на касовият бон в периода от 00:00:00 часа на 01.12.2020 г. до 23:59:59 часа на 31.12.2020 г. на имейл - game@aladin.bg, като предоставят също две имена и телефонен номер.

При изпълнение на условията от чл. 5, участникът участва в томболата за спечелването на една от наградите: 3 броя смартфон HUAWEI P40 LITE DS BLACK. Наградите са с пазарна стойност над 100 лв. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата. Тъй като наградите се предоставят от Партньора ККХБК, той поема задължението да заплати данъка за наградите, като за тази цел Организаторът му предоставя данните на спечелилите участници - три имена и ЕГН. С участието си в промоцията участниците се съгласяват, че при спечелване на награда данните им ще бъдат предоставени на ККХБК за целите на изпълнение на законовото задължение за внасяне на данък.

Играта важи САМО за покупки, направени през сайта www.aladinfoods.bg . Играта не важи при покупки в нито едно от заведенията на Аladin Foods в страната. Играта не важи за покупки в нито един от магазините на Аladin Foods в страната.

Тегленето на печелившите на трите награди – 3 броя смартфон HUAWEI P40 LITE DS BLACK  ще се извърши на 07.01.2021 г. При тегленето ще бъдат определени и 5 допълнителни резервни печеливши участници. Тези резултати се вписват в списък на резервите. Печелившите участници ще бъдат публикувани на 07.01.2021 г. на: http://aladinfoods.bg/news и Facebook страницата на „АЛАДИН ФУУДС” ООД: https://www.facebook.com/AladinFoods/. Всеки печеливш ще бъде уведомен чрез мейл на имейла, с който е участвал или чрез телефонно обаждане, ако организаторът не успее да осъществи контакт с печелившия на предоставения от него имейл . С един касов бон участникът може да спечели само една награда.

Aко организатора не успее да се свърже с печелившите по нито един от изброените в точка 5.4. начини в 7 (седем) дневен срок, си запазват правото да предоставят наградата на някой от резервните печеливши.

Не се допуска размяна на подаръци за паричната им равностойност или други награди, услуги или привилегии.

Всеки участник може да изпрати неограничен брой мейли с касови боновe съдържащи едно или повече Промо комбота в периода на промоцията.

След уведомяване по имейл, организаторите ще се свържат с печелившите. При невъзможност, организаторите да осъществят връзка с печелившите ще опитват да установят връзка и/или на предоставения от участника телефонен номер. Ако организаторите не успеят да установят контакт, ще очакват от спечелилите да се свържат с тях в 7 (седем) дневен срок след тегленето на печелившите. Участниците в играта ще получат наградата до 15 (петнадесет) календарни дни от датата на установяване връзка с тях, но не по-късно от 29.01.2021 г. като при получаването й те следва да се идентифицират с документ за самоличност. При получаването на подаръка участникът е длъжен да потвърди писмено получаването му, като подпише приемо-предавателен протокол. Липсата на потвърждение, невъзможността или отказът да се направи такова при получаването на наградата правят получаването ѝ невъзможно. В случай на такава невъзможност да се достави/получи наградата в съответствие с процедурата, участникът губи правото си върху наградата.

Наградата може да се получи и от официално упълномощен представител.

Наградата ще бъде предоставена от представител на фирма „АЛАДИН ФУУДС” ООД (ALADIN FOODS). Ако печелившите дадат съгласието си, те ще бъдат снимани по време на връчването. С тяхно съгласие снимките ще бъдат използвани от „АЛАДИН ФУУДС” ООД за комуникация в социалните мрежи и на официалната уеб страница на компанията – www.aladinfoods.bg .

Наградите в Играта са, както следва: – 3 броя смартфон HUAWEI P40 LITE DS BLACK .

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара