Спечелете 3 кутии XXXL Christmas box от AIKO

Играта е приключила!

Печеливши: Наталия Христова, Ивайло Григоров, Анита Цекова

Участието на първото ниво в Играта не е обвързано с регистрация в социалната мрежа „Фейсбук”.

Участникът трябва да качи в специално създадената за целта страница снимка, с която да участва в нея. Тя трябва да е свързана с темата на играта. За валидно участие се счита всяка снимка, качена в приложението на Играта и отговаряща на Общите условия.

Участникът трябва да попълни формата за регистрация и да потвърди своето участие. Победителите в Играта се определят на случаен принцип от Aiko XXXL.  Снимките не трябва да нарушават никакви права за интелектуална собственост, публични права, друг вид собственост или каквито и да е морални и законови права на трети страни. Участниците нямат право да публикуват клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно съдържание, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Материали с комерсиално съдържание също са недопустими. Снимки, които не отговарят на Официалните правила и Общите условия ще бъдат изтривани и няма да участват в Играта. С участието си в Играта, Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в Играта. Участниците декларират, че ако други лица присъстват на публикуваните от тях снимки във връзка с участието си в Играта ( с изключение на деца на Участници), са получили съгласието на тези лица снимките с тях да бъдат публикувани съгласно условията на Играта. Всеки от Участниците дава изричното си съгласие неговите снимки, с които е участвал в Играта да бъдат публикувани и видими във Фейсбук страницата на Организатора. Ако на снимката, с която Участник е участвал в Играта присъства и негово дете, се счита, че с участието си в Играта Участникът е дал съгласие по предходното изречение и по отношение на детето си.

Наградите, които ще бъдат раздадени в играта са: 3 кутии XXXL Christmas box, пълни с коледни декорация и аксесоари за дома

Всеки участник в играта може да спечели само една награда. Печелившият участник се определя на принципа на гласуването. Ще бъдат раздадени 3 бр. награди, описани в т. 6.1.

Победителите, избрани според регламента на Играта, ще бъдат оповестени публично в страницата на играта на 22.12.2020г.

Не се предлагат алтернативни награди или парично съответствие на обявените награди.

Организаторът се задължава, заедно с всяка награда с пазарна стойност над 100 лв ( сто лева), да осигури и предостави на Участник, който е спечелил такава награда, и удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата, като за целите на издаване на удостоверението печелившия Участник предоставя на Организатора допълнително свои лични данни ( три имена, постоянен адрес или ЕГН). Спечелилите наградата използват удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица ( ЗДДФЛ). С участието си в Играта, Участникът декларира, че е запознат с произтичащите за него задължения, съгласно ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия Участник по ЗДДФЛ. 

Краен срок - 21 декември 2020 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара