Спечелете 15 кашона с новия продукт на Grivas

Краен срок - 18 ноември 2020

Лютеница със сирене, сладко, фъстъчено масло с мед или кафе от приятел – всички сме намазали нещо днес, нали? Сега всяко едно намазване ще носи награди! Отговорете ни на въпроса „Какво намаза днес?“ и участвайте в нашата игра. Няма грешни отговори, само готини награди.

Всеки участник може да участва само с един валиден e-mail. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност или са създали фалшиви e-mail-и с цел повече участия в играта и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани, като губят правото на спечелване на награда. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно едностранно да дисквалифицира участници без допълнително уведомление.

Участие в настоящата игра може да регистрира всеки потребител, който изпълни условието да отговори в обозначеното поле на въпроса – “ К‘ВО НАМАЗА ДНЕС?“ и остави своя е-mail и телефон за корспонденция.

Участие заявява всеки потребител, който има желание да се включи, изпълнявайки условието от чл. 3.1

Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“,.

За успешно регистриран участник се счита този потребител, който отговоря на условията по чл. 3.2 от настоящите общи условия, и при положение, че за този потребител не са налице ограниченията по чл. 2.1.

След изтичане на предварително обявения период на „Играта“ между всички участници, изпълнили условието на чл. 3.4., на произволен принцип ще бъдат изтеглени 15 (петнадесет) печеливши, като на всеки един от печелившите ще бъде предоставена съответната спечелена от него награда в чл. 4.2. Предоставянето на спечелените награди на печелившите участници ще се извърши при условията на чл. 4.4

Печелившите участници ще бъдат оповестени публично до 15:30 ч. на 19.11.2020г. във Фейсбук/Facebook страницата на Организатора (https://www.facebook.com/GrivasNuts). На всеки от тях ще бъде изпратен e-mail, в който се оповестява тяхната печалба.

Оповестяването на печелившите ще се извърши с разкриваща визия-пост, в която ще се съдържат: име и фамилия на потребителите, съгласно описания по-горе механизъм.

Всеки участник, обявен за печеливш в „Играта“, има право да получи от Организатора спечелената от него награда, посочени в чл. 4.2 от настоящите общи условия.

Наградата в „Играта“ е кашон с най-новия продукт на Ядки Гривас .

Спечелената наградата не може да бъде заменяна. Правото за получаване на Наградата е персонално и не може да бъде преотстъпвано на трети лица.

За да получи Наградата обявеният за печеливш участник трябва да изпрати на Организатора по e-mail: три имена, телефон за контакт и адрес за получаване.

Участник, спечелил награда по чл. 4.2, който не се е свързал с Организатора при условията на чл. 4.4 и не е потърсил същата в срок от 1 (един) ден, считано от датата на обявяване на разкриващата визия с печеливши участници, губи правото да я получи.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара