Спечелете ваучери за ресторанти и за кулинарен курс от DiVino


Краен срок - 5 ноември 2020

Спечели страхотни кулинарни изживявания с твоята Mastercard® по време на Restaurant Week Bulgaria! 

Когато платиш куверта си за Restaurant Week с Mastercard® имаш шанс да спечелиш вечеря в най-добрия ресторант на фестивала, както и кулинарен курс от Кулинарно Училище Меню.

Всичко, което трябва да направиш, за да се включиш в томбола за една от 5те вечери или един от 5те кулинарни курса на DiVino (MenuSchool.bg), е да използваш предпочитания партньор за разплащания на фестивала – Mastercard, когато запазваш маса и плащаш депозит в размер на 10 лева за минимум 2 куверта онлайн в периода 06.10.2020 - 05.11.2020 г. на сайта http://restaurantweek.bg/bg/.

Награди
5 кулинарни курса от DiVino на стойност 100лв всеки
5 вечери на стойност 70лв в най-добре представилия се ресторант в София или Варна

Кампанията се провежда на територията на Република България и страницата www.restaurantweek.bg. На страницата се посочват участващите физически обекти.

Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо лице, което е притежател на валидна карта Mastercard® - кредитна или дебитна, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България, издадени преди началото на Промоционалната кампания.

В Промоционалната кампания могат да участват само пълнолетни лица (лица, навършили 18 години).

В Промоционалната кампания могат да участват единствено лицата, които в периода на Промоционалната кампания са извършили регистрация (резервация) на страницата www.restaurantweek.bg  и (1.) са заплатили необходимия депозит от 10 лева онлайн с карта Mastercard, издадена преди стартовата дата на кампанията, като са посочили трите си имена, телефон за връзка, email, и са отбелязали съгласието си с настоящите Общи условия и изискванията за информираност ИЛИ (2.) са заплатили куверта от 37 лева на място в ресторанта с карта Mastercard, издадена преди стартовата дата на кампанията, и са изпратили снимка на транзакцията от ПОС терминала по имейл на адрес: win@restaurantweek.bg, като са посочили трите си имена, телефон за връзка, email, и са отбелязали съгласието си с настоящите Общи условия и изискванията за информираност. За валидно участваща регистрация ще се приема само тази, в която са попълнени всички полета с точна и акуратна информация и която отговаря на изискванията на настоящите правила.

Участието в Промоционалната кампания е обвързано с осъществяване на онлайн плащане на депозит на стойност 10 лева в www.restaurantweek.bg  за регистрацията, ИЛИ плащане на място на 37 лева за участие с валидна карта Mastercard, издадена преди старта на кампанията.

Служителите на Организатора и техни дъщерни дружества, филиали и партньори, участващи в организирането и провеждането на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Промоционалната кампания.

Участието в Кампанията е доброволно. При участието си всеки участник предоставя следните лични данни – три имена, телефон и email. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.

В периода на провеждане на Кампанията потребителите могат да участват с регистрация на www.restaurantweek.bg  и вноска (депозит), направена онлайн с валидна карта Mastercard за първоначално плащане на таксата за участие от 10 лева. Участниците следва да доплатят сумата от 27 лева за участие на мястото, посочено на www.restaurantweek.bg. Участниците могат да участват и с плащане на място в ресторанта на целия куверт от 37 лв с валидна карта Mastercard като доказват това плащане със снимка на транзакцията с ПОС апарат и касова бележка, изпратена до имейл адрес: win@restaurantweek.bg

Всяко лице може да участва с една регистрация за дадено събитие.

Всеки участник заплатил участие с валидна карта Mastercard и удостоверил това пред домакин на съответното събитие, участва в томбола за спечелване на наградите по т. 7.1, която ще бъде изтеглена след 12.11.2020 г.

Наградите включват:

5 награди – ваучер за кулинарен курс на стойност до 100 лв.

5 награди – ваучер за вечеря на стойност 70 лв в двата ресторанта, които получават най-високия рейтинг от публиката – един във Варна и един в София. Клиентите ще могат да изберат в кой от двата ресторанта да използват ваучера.

След определяне на печелившите на наградите по т. 7.1., Организаторът се свързва с 3 телефонни обаждания на посочения телефон за контакт в срок до 20.11.2020 г. Ако печелившият не потвърди получаване на наградата си в срок до 12:00 часа на 22.11.2020 г., Организаторът си запазва правото да връчи наградата на друг участник.

Наградите се предоставят срещу представяне на документ за извършената трансакция, документ за самоличност и съответно доказателство за наличието на карта Mastercard при условията на т. 4.2, издадена на името на печелившия.

В случай че печеливш участник не може да представи документи по т. 7.3. до 12:00 часа на 22.11.2020 г., съответно не спази реда за получаване на наградата, Агенцията има правото да откаже връчване на наградата и да я даде на резервен участник.

Участник не може да иска наградата да бъде разменяна  или за нея да се получават пари или други облаги.

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г, предметни награди на стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

Голямата награда се облага с окончателен данък в размер на 10% съгласно чл. 38, ал. 14 ЗДДФЛ. Съгласно чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ данъкът се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит от физическото лице. Получателите на такъв тип награди не са задължени да подават годишна данъчна декларация.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара