Спечелете Bluetooth колонки и комплекти Stella Artois NA


 

Краен срок - 30 септември 2020

Всеки купон си има нужда от ГЕРОЙ! Този, който ще прибере всички живи и здрави вкъщи. Този, който ще избере да бъде #драйвъра на вечерта и ще бъде пример за много други вечери напред. Това ти ли си?

🚗 Отбележи кой е #драйвъра в твоята компания и ни сподели защо той е героят на вечерта в коментар под поста;

🤩 На 30.09 ще изтеглим на случаен принцип и 18 печеливши, които ще спечелят 15 комплекта от по 4 бири Stella Artois NA 330 ml и 3 Bluetooth колонки;

😎 Не забравяй: ТИ си примерът!

Право на участие в Играта имат всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години. Нямат право на участие служителите на eкипа на „Каменица“ АД, „От До Консулт“ ЕООД, членове на техните семейства, както и всички лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

След края на играта ще бъдат раздадени следните награди:
· 3 броя Bluetooth колонки;
· 15 комплекта от по 4 бири Stella Artois NA 330 ml

За да се включи в Играта, потребителят трябва да отбележи,в коментар под поста, кой е #драйвъра в неговата компания и защо той е героят на вечерта.

Всеки участник има шанс да спечели само една награда.

Спечелилите участници ще бъдат избрани на случаен принцип чрез томбола от администраторите на Facebook страницата Алкохолът е лош шофьор.

Победителите ще бъдат обявени на Facebook страницата Алкохолът е лош шофьор на 30.09.2020г. чрез публикуване на пост със спечелилите и коментар под поста на играта.

В срок от 5 (пет) работни дни след обявяването на победителите на Facebook страницата, организаторите ще се свържат със спечелилите чрез лично съобщение във Facebook за уточняване на детайли по предоставяне на наградата и информация като три имена, телефон, актуалeн и пълен адрес за доставка на наградата на територията на страната. Ако в посочения срок, спечелил участник не подаде нужните данни за осъществяване на доставка по куриер, то той губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен резервен печеливш. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – грешни имена; грешен номер за връзка или грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата.

Наградите на спечелилите участници ще бъдат доставени на посочения от участника адрес, за сметка на Организатора на Играта, чрез куриер, до 30 (тридесет) работни дни от датата на предоставяне на данни за адрес на доставка от страна на спечелилия.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда от страна на спечелил участник.

В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини, извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди спечелилите с награда на сходна или по-висока стойност.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара