Спечелете семейна палатка, абонамент за Уча.се, настолни игри и книжки

Краен срок - 8 ноември 2020

Ти си на ред! Отговори и можеш да спечелиш

Всяка седмица на тази страница ще откриеш по два въпроса, свързани с ценни за българската природа животни. Отговори и можеш да спечелиш страхотни награди.

Всяка седмица двама късметлии, отговорили правилно на въпросите, ще получат комплект туристическа раница и образователни материали (настолна игра, детски книжки, информационни плакати и дипляни), а в края на играта ще бъде изтеглена и голямата награда - семейна палатка и едногодишен абонамент за образователната платформа Уча.се.

За всяко попълване на въпросите Kaufland България ще дарява 1 лев* за дейностите на сдружение "Зелени Балкани" в полза на белия щъркел и други застрашени видове животни в България!

Право на участие в Кампанията има всеки потребител с изключение на служителите на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД или  „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Кампанията.

УЧАСТИЕТО В КАМПАНИЯТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

За участие в Кампанията желаещите трябва да отговорят правилно на два седмични въпроса, свързани с различните животни в България, както и да попълнят коректно онлайн формуляра с данни за лицето, отговорило на въпросите, и да го изпратят в рамките на Периода на провеждане на Кампанията чрез натискане на бутон „Изпрати“

Всеки участник има право да участва по един път всяка седмица в периода от 21.09.2020 до 08.11.2020 и може да спечели повече от  една награда за целия период на кампанията.

С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други автоматизирани средства за събиране на информация, се използва въвеждането на допълнителен код за сигурност.

Всеки участник, който е спазил условията за участие, съобразно раздел III от настоящите Условия, участва в тегленето на наградите.

Участието в Кампанията дава възможност за спечелване на следните награди:  

2 седмични награди всяка седмица в периода от 21.09.2020 до 08.11.2020 – комплект туристическа раница и образователни материали (настолна игра, детски книжки за приключенията на прилепчето Дарки и гъсока Брент, информационни плакати и дипляни).

1 голяма награда: семейна палатка и едногодишен абонамент за образователната платформа ucha.se.

Правилните отговори на въпросите и коректно попълнените формуляри за участие в тегленето на наградата следва да бъдат изпратени чрез онлайн платформата на Кампанията:

За участие в седмичните награди – най-късно до 23:59 часа всяка неделя срещу понеделник за периода от 21.09.2020 до 08.11.2020. Формуляри, изпратени след този час, няма да участват в тегленето на седмичните награди.

За участие за голямата награда – най-късно до 23:59 на 08.11.2020.

Седмичните награди ще бъдат теглени на случаен принцип сред отговорилите правилно на въпросите участници всеки понеделник в периода от 21.09.2020 до 09.11.2020. Голямата награда ще бъде изтеглена на случаен принцип сред отговорилите правилно на въпросите участници на 09.11.2020. Наградите ще бъдат изтеглени на в  присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.

Печелившите участници ще бъдат известени за спечелването на награда по електронна поща на посочения от тях във формуляра за участие имейл. Печелившите участници трябва да предоставят данни за доставка Печеливши участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 10 (десет) работни дни, губят правото си да получат награда. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

Имената и градът на печелившите участници ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg). С потвърждаването, че е запознат с условията на кампанията и изпращането на онлайн формуляра, Участникът заявява и своето съгласие гореспоменатите данни да бъдат публикувани в секцията с печеливши на kaufland.bg.

Наградата се изпраща до печелившия участник с куриерска фирма за сметка на Организатора на посочен от печелившия адрес.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трето лице.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара