Спечелете 7 броя Lavazza комплекта


Краен срок - 30 септември 2020

За да се включи участник в Кампанията, той трябва да се регистрира за участие, като качи своя снимка с чаша кафе - сам или в компанията на други хора и предостави име, имейл адрес и телефон, на който може да бъде открит, в случай на спечелване на награда. След като завърши регистрацията и изпрати снимката и своите данни, всеки участник автоматично се включва в томбола за награди.

След изтичане на крайния срок на Кампанията (30.09.2020 г.), общо 7 (седем) участника ще спечелят награди, които ще бъдат изтеглени на томболен принцип измежду всички участвали.

Наградният фонд за целия период на Кампанията включва: 7 бр. Lavazza комплекта, състоящи се от кафеварка Carmencita, 2 чаши за еспресо, 1 чаша за дълго кафе и 4 пакета смляно кафе (2 бр. Tierra Peru и 2 бр. Tierra Brazil).

Печелившите участници ще бъдат обявени на 01.10.2020 г. на Интернет адрес:  https://thenewhumanity.lavazza.bg/

Награди, непотърсени в 20-дневен срок след обявяване на печелившите, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично", вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията; б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

С регистрацията си в Кампанията, участниците декларират, че всички лица, присъстващи на снимките, дават съгласието си, че снимките, могат да бъдат използвани от Организатора в организираните от него рекламни кампании на търговска марка Lavazza. Участниците отстъпват на Организатора изключителното право на ползване на снимката, с която участват, по смисъла и в обема на чл. 18 от ЗАПСП, без ограничение във вида на ползването и/или обхвата на изключителността и/или интензитета на ползване, като Организаторът има право да ги използва изцяло по своя преценка, включително многократно и/или последващо използване от същия вид и/или в преработен или адаптиран вид, използване, опосредено без ограничение на способа на възпроизвеждане и разпространение от Организатора и/или от / чрез последващи ползватели, с търговска, рекламна и представителна цели, за максималния срок, определен от ЗАПСП и за територията на целия свят.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара