Конкурс за детска рисунка 'Пазителите на планетата'


Краен срок - 27 септември 2020

КОНКУРС ЗА КОРИЦА НА КНИГА „ПАЗИТЕЛИТЕ НА ПЛАНЕТАТА“

за деца от 3 до 6, от 7 до 10, 11 до 14 и от 15 до 18 години

    Конкурсът е част от кампанията „Стара хартия за нова книга“.
    Организатори на конкурса са „ЕКОПАК България“ АД. Книжен център „Гринуич“ и издателство „Ентусиаст“, част от „Алто комюникейшънс енд пъблишинг“ ООД, ЕИК 200365823, със седалище и адрес на управление: София, ул. „Кракра“ 20, ет. 1, ап. 6
    Организаторите си запазват правото да допълват или да променят правилата за участие в конкурса, като промените влизат в сила след публикуването им на сайтовете и на фейсбук страницата на „Стара хартия за нова книга“ и на сайта на издателство „Ентусиаст“, откъдето участниците следва да се информират за тях.
    Организаторите стават притежатели на авторските права върху рисунките на участниците.
    Конкурсът се провежда в рамките на кампанията „Стара хартия за нова книга“ 2020 г., организирана от „ЕКОПАК България“ и Книжен център „Гринуич“.
   
Победителите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на „Стара хартия за нова книга“ и на сайтовете на Книжен център „Гринуич“ и на издателство „Ентусиаст“:

http://www.greenwich.bg/, http://enthusiast.bg/

https://www.facebook.com/starahartia/?ref=bookmarks

    Конкурсът се провежда в четири категории и право на участие в него имат деца от 3 до 6 години, от 7 до 10 години, 11 до 14 години и от 15 до 18 години.

Изисквания:

1.   Формат:

    Кориците могат да бъдат създадени на компютър или на лист с формат А4 и с материали по избор на участниците

2.   Срок, форма и начин за предаване на творбите:

    творбите следва да бъдат изпратени на e-mail: books@enthusiast.bg
    срок за изпращане: 23:59 ч., 27 септември 2020 г.

3  Придружаваща информация:

    две имена и годините на автора;
    личен телефон и e-mail на родител за връзка.
        Всяко дете може да участва само с 1 предложение за корица.

Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране.

Критерии за оценяване:

    визията на корицата трябва да отговаря на заглавието на книгата „Пазителите на планетата“;
    корицата трябва да бъде на екологична тематика;
    корицата трябва да е авторска и да пресъздава гледната точка на своя автор – как си представя съвременните ЕКОгерои? Как помагат за това Земята да бъде по-чисто и гостоприемно място за живот?;
    включване на елементите, които традиционно присъстват в една корица – заглавие, автор, лого на издателство;
    изразителност и креативност;
    оригиналност и творчески подход – цветови съчетания, създаване на цветова гама и хармония.

Оценяването се осъществява от тричленно жури, включващо художник, издател и дизайнер.

Награден фонд в трите категории:

    категория от 15 до 18 г. – комплект книги на издателство „Ентусиаст“.
    категория от 11 до 14 г. –  музикалната илюстрована книга „Котаракът Франт и загадъчният остров“ от Иван Раденков, издавана от издателство „Ентусиаст“.
    категория от 7 до 10 г.  – подаръчен комплект с принадлежности за училище „Maped“
    категория от 3 до 6 г. – подаръчен комплект „Maped“

Участието в този конкурс не е обвързано с покупка на продукт.

Правилата на играта са изготвени от организаторите от Книжен център „Гринуич“ и  издателство „Ентусиаст“, част от „Алто комюникейшънс енд пъблишинг“ ООД. Те са публично оповестени и достъпни за целия период на конкурса на: https://enthusiast.bg/bg/novini/novini/usloviia-na-konkursa-pazitelite-na-planetata

С участието си в конкурса, участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите правила.

Всеки възникнал спор между организаторите на конкурса и участниците в него се разрешава по пътя на преговори и в духа на разбирателство и сътрудничество,  а при непостигане на съгласие  спорът може да бъде отнесен за решаване от компетентния български съд и да бъде решен в съответствие с българския материален закон.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара