Спечелете ваучери за гориво, раници и сакове от LION


Краен срок - 30 септември 2020

Играта се провежда само в обектите на Петрол (Petrol) на територията на Република България.

В Играта участват всички продукти с марката NESTLE® LION® и/или NESTLE®  LION® Pop Choc и/или NESTLE® LION2GO®.

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите в „Нестле България“ АД.

За срока на Играта, посочен в Раздел 2, точка 1 по-горе, участник в Играта може да спечели 1 (една) от следните награди:

    50 (един от петдесет) ваучера за гориво на стойност 50 лева за бензиностанции Петрол, валидни до 31.12.2020г
    59 (един от петдесет и девет)  сака LION
    21 (двадесет и една) раници LION

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност

За да участва в Играта потребителят трябва да:

(а) закупи от участващите продукти за минимум 3,00 (три) лева в един фискален бон. Покупката трябва да се е случила в периода на Играта.

 (б)  въведе номера на фискален (и) бон(ове) от закупените продукти, участващи в Играта, и качи снимка(и) на фискалния(ите) бон(ове) на Интернет адрес: www.nestle.bg/lion („Сайта на Играта“). Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти, закупени на  минимална стойност, покупката не е извършена в периода на Играта или от обектите на Петрол (Petrol) на територията на Република България, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалният/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

 (в) запази фискалния бон до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

На 05.10.2020г. на случаен принцип чрез специализиран софтуер, в присъствието на представители на „Нестле България“ АД ще бъдат изтеглени 50 (петдесет) спечелили ваучер за гориво, 59 (петдесет и девет) спечелили сак LION и 21 (двадесет и един) спечелили раница LION. Ще бъдат изтеглени и 10 (десет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Имената на печелившите ще бъдат публикувани на  09.10.2020г. на www.nestle.bg/lion.

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

В случай, че спечелилият участник не отговори на имейла и не предостави адрес, на който наградата да бъде доставена, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на изтеглените печеливши участници, ще се счита, че спечелилият участник се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на печелившите участници, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен печеливш  фискален бон, който ще бъде върнат веднага.  Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Наградите се доставят само на територията на България.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара