Спечелете 100 едногодишни безплатни абонамента за Уча.се


Краен срок - 30 септември 2020

Забавлявай се, където и да си, с любими модели и нови знания!

Облечи се и учи се с H&M и Уча.се! Обнови детския гардероб за началото на новия сезон, регистрирай касовата си бележка тук и може да спечелиш 1 от 100 годишни абонамента за Уча.се.

Ето как да се включиш:

1. направи покупка от магазин на H&M или онлайн на hm.com до 30 септември;

2. регистрирай номера на касовата бележка и попълни валиден имейл адрес;

3. виж дали си сред 100-те печеливши на 9 октомври!

За да се включат в играта, участниците трябва да направят покупка на какъвто и да е артикул в магазините на H&M или онлайн на hm.com и да се регистрират като въведат валиден имейл адрес, име, фамилия, телефон за връзка, номер на касовата бележка, получена при покупката и магазин/hm.com, в който са направили покупката. След приключване на процеса по регистриране, от всички участници чрез специализиран софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници, на случаен принцип ще бъдат изтеглени и обявени 100 (сто) участници в присъствието на нотариус, които ще получат награди. Печелившите участници ще бъдат оповестени на страницата на играта на 9-ти октомври 2020 г. За участниците е необходимо да имат валидна интернет връзка, за да имат достъп до https://social.hm.com/bg_BG/hmxuchase.

За участие в играта е необходимо да се извърши покупка на какъвто и да е продукт от магазин на H&M или онлайн на hm.com в рамките на периода 17-30 септември.

Играта е отворена за участие за всички физически лица над 18 години с местоживеене на територията на Република България, с изключение на служителите на H&M, рекламните агенции и други доставчици на услуги, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

За валидна се счита всяка регистрация на адрес https://social.hm.com/bg_BG/hmxuchase, при която са попълнени коректно всички полета и която отговаря на всички изисквания, посочени в Раздел 4. Всички регистрации, направени след определения краен срок на Играта, или регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно тези Официални правила, които участникът следва да представи за участие в Играта, се считат за невалидни.

Организаторът си запазва правото да не взема предвид и да дисквалифицира регистрации, които счита за некоректни и/или непълни в съответствие с Правилата, като за целта не е задължен да уведоми по какъвто и да е начин участника.

В Играта на случаен принцип ще  бъдат изтеглени 100 (сто) победители измежду всички регистрирали се. Те ще получат като награда едногодишен безплатен абонамент за платформата за онлайн обучение Уча.се (https://ucha.se). Подробно описание на наградите се съдържа в Раздел 7.

Победителят ще получи своята награда на предоставения при регистрацията имейл адрес, след потвърждение,че той е валиден и най-късно до 16 октомври 2020 г. H&M не носи отговорност при предоставяне на невалиден имейл адрес. Ако не може да бъде осъществен контакт с участник, определен за победител, в срок от три дни от обявяването му на сайта или в случай, че даденият адрес е неточен и/или непълен, участникът губи право да получи наградата си и Организаторът не носи отговорност за предоставянето й.

Наградата ще бъде предоставена в рамките на 3 работни дни след потвърждение на имейл адреса за получаване.

Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след получаването на наградата.

Наградата в Играта „Облечи се и учи се“ е:

Едногодишен безплатен абонамент за платформата за онлайн обучение Уча.се (https://ucha.se).

Той ще бъде предоставен под формата на електронен ваучер с уникален код за активиране. За да получи достъп до платформата, победителят трябва да посети платформата, да влезе в профила си или да си създаде такъв, да посети секцията www.ucha.se/promo и да активира дванадесетмесечния достъп като въведе получения уникалният код, изписан на ваучера за абонаментни услуги. Безплатният абонамент може да бъде активиран най-късно до 15.01.2021 г.

Изплащане на паричния еквивалент на наградата не е възможно. При невъзможност избраният участник да се възползва от наградата в указания период и условия, той е задължен да изпрати писмен отказ на H&M и няма право да предявява каквито и да било претенции към наградата. H&M има право своевременно да обяви нов печеливш участник от избраните резерви.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара