Спечелете ваучер за 500 лв. и поларени якета от SIKA


Играта е приключила!

Печеливши: Ваучер печели Николай Гаргов
Якета печелят Цветан Петров, Стефан Златев, Николай КараколевSIKA НАГРАДИ 🎁🎁🎁🎁🎁 за майстори и бригади

Как да участвате? 🙂

✔️Харесайте фесбук страницата Sika Bulgaria;
✔️Направете снимка от строителен обект/място или работна площадка, на която да се вижда продукта/продуктите на #Sika, които използвате;
✔️Изпратете снимката, своето име и фамилия, като лично съобщение във фейсбук страницата Sika Bulgaria.

Нашият екип ще преглежда снимките и ако те отговарят на условията на кампанията, ще бъдат публикувани на фейсбук страницата и с това Вашето участие започва. 😉

Коментирайте и споделяйте с приятели снимката! Първите трима, който съберат най-много харесвания 👍👍👍 под поста, който е на страницата на Sika Bulgaria ще спечелят поларено яке.

С това обаче Вашето участие не спира до тук, защото всички участници ще бъдат включени в #томбола за ГОЛЯМАТА 🎁#НАГРАДА🎁 - 500 лв ВАУЧЕР за закупуване на продукти Sika.

Колкото по-рано изпратите снимка, толкова по-големи шансове имате да бъдете печеливш.

Обявяване на печелившите

    Първите три снимки, които съберат най-много харесвания ще получат награда – поларено яке. Печелившите ще бъдат обявени на 02 ноември 2020 г.
    Всички участници в Кампанията участват в томбола за голямата награда. Победителят ще бъде излъчен на 4 ноември 2020 г.

Всеки участник може да участва с неограничено количество снимки, изпратени в периода на кампанията. Задължително условие е всяка снимка да бъда направена на различен обект/място и с различни продукти Sika. Снимки, които са направени на едно и също място от различен ъгъл или с разместени продукти и лица се приемат за едно участие. При тези условия служител на Сика България преглежда снимките и публикува тази, която е с най-добро качество, най-интересна или тази снимка, която е изпратена първа.

Участниците, изпратили свои снимки, се съгласяват с общите условия и с това изпратените от тях снимки да бъдат публикувани във фейсбук страницата Sika Bulgaria. Изпратените снимки следва да бъдат авторски и оригинални. Изображенията следва да отговарят на добрите нрави и да не противоречат на българското законодателство и обществен морал. Изпратени снимки, които противоречат на горните изисквания, се дисквалифицират и не участват в Кампанията.

Организаторът не носи отговорност за изображението или съдържанието на снимките, както и в случай, че има нарушени авторски права от участник в Кампанията, изпратил и публикувана неавторска снимка, включително и в случаи, когато изображението съдържа лични данни, като имена, адрес, телефонен номер и други на участника или други лица.

В случай, че в публикуваното съдържание присъства лице, различно от автора, последният отговаря за получаването на съгласие от изобразеното лице, респ. негов родител или настойник, когато лицето е малолетно или непълнолетно. При необходимост авторът трябва да докаже полученото съгласие. Организаторът не носи отговорност за публикуването в Кампанията на изображенията на лица, чието съгласие не е било получено, вкл. на публикуването на снимки на малолетни или непълнолетни лица.

С изпращането на снимката всеки участник в Кампанията декларира и гарантира, че е автор на изображението и се съгласява последното да бъде използвано за целите на Кампанията.

В Кампанията участва цялата гама продукти с марката Sika.

Екипът на Сика България преглежда и анализира харесванията под снимките и публикува победителя в рамките на деня за излъчване на победител посочен в т. 4.4. Всички промени в харесванията на публикациите след момента на анализ и излъчване на победител не могат и няма да бъдат основание за теглене на нов победител. Сика България не носи отговорност, ако след този период някой друг от участниците събере повече харесвания.

Награди предоставени за събрани най-много харесвания: 3 бр. поларени якета

Голямата награда изтеглена чрез томбола: 500 лв. ваучер за закупуване на продукти на Sika по ценова листа, предоставена от Сика България ЕООД.

Продуктите ще бъдат предоставени директно от Сика България!

Организаторът се задължава да достави спечелените награди на съответните участници до две седмици след обявяването на печелившите.

Валидност на ваучера по т.7.2. – 31 декември 2020 г.

Представител на Организатора ще се свърже с печелившите участници чрез съобщение във Фейсбук в срок от 7 дни след публикуване имената на печелившите. В случай, че с печеливш участник е невъзможно да бъде осъществен контакт чрез фейсбук профила, от който е изпратил снимката в рамките на две седмици, той губи право да получи наградата си. След установяване на контакт с печеливш участник, за да получи наградата си, той трябва да предостави на организатора адрес за доставка на наградата, както и телефон за контакт.

УСПЕХ на всички! 🍀🍀🍀

Краен срок - 30 октомври 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара