Спечелете обзавеждания за дневна, спалня и детска стая и 3 почивка в България


Играта е приключила! Печеливши: Stanislav Yakimov Iveta Georgieva Radka Grueva

МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ организира игра- томбола за общо 3 (три) комплекта /сета/ нови мебели - обзавеждане за дневна, спалня или детска стая и три двудневни почивки в избрани от организатора хотели на територията на България, в която може да се участва при изпълнение на всички условия на играта, описани по-долу в периода от 17.08 – 20.09.2020 г.

В томболата може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което изпълни всички условия на играта, описани по-долу. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Общи условия и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

Всеки участник в Играта „Сниманото носи щастие“ трябва да изпълни следните условия в специалната страница на играта /линк/, за да има право да вземе участие в томболата:
1. Качи снимка на стаята, която искаш да бъде обзаведена с нови мебели във вида, в който е в момента на играта.
2. Предостави контакти за връзка: имена, адрес и телефон
3. Сподели играта чрез специален бутон в личния си профил във Фейсбук.

Общият брой награди е 3 /три / комплекта обзавеждане за целия период или както следва:
1. В седмицата – 17.08 – 23.08.2020 г. – наградата е комплект мебели за дневна и двудневна почивка в избран от организатора хотел на територията на България.
2. В седмицата – 31.08 – 06.09.2020 г. – наградата е комплект мебели за детска стая и двудневна почивка в избран от организатора хотел на територията на България.
3. В седмицата – 14.09 – 20.09.2020 г. – наградата е комплект мебели за спалня и двудневна почивка в избран от организатора хотел на територията на България.

Участието се извършва посредством следния механизъм:

Изтеглянето на наградите е на три етапа, посредством независима автоматична програма на случаен принцип. За всяка седмица се теглят 1 /един/ печеливш от всички участници в предходната седмица и отговарящи на условията. Датите, на които ще бъдат теглени печелившите за всяка една от трите седмици, са както следва: 24.08.2020 г. – за първата седмица, 07.09.2020 г. – за втората седмица и 21.09.2020 г. – за третата седмица.

Едно лице /IP адрес/ може да участва в тегленето само веднъж за всяка отделна награда.

Няма ограничение едно и също лице да участва във всички тегления, стига участието му за различните награди да отговаря на условията на настоящите правила;

Един участник, имащ повече от едно участие, може да спечели само веднъж. За избягване на съмнение един участник може да спечели само веднъж за целия период на играта.

Организаторът ще обяви имената на печелившите участници във фейсбук страницата на Организатора: https://www.facebook.com/MebeliVidenov/ и ще се свърже с всеки един от печелившите в срок от 24 часа след обявяването на всеки от тримата печеливши. Ако в този срок Организаторът не може да се свърже със спечелилия участник, то последният губи наградата и Организаторът ще извърши ново теглене и ще обяви друг спечелил участник.

Наградата ще бъде доставена на адреса, посочен във формата за участие, с която всеки участинк се регистрира в томболата.

Всеки от тримата спечелили участници трябва да подаде точните размери на помещението, в което Организаторът ще поднови мебелите, както и допълнителни снимки на състоянието, в което се намира самото помещение в рамките на два дни от осъществяването на контакт с него.

В рамките на пет дни от обявяването на печелившия участник в отделните седмици на играта, спечелилия участник трябва да осигури достъп до помещението, в което ще се извършва смяната на мебелите на екип от представители на Организатора. Всеки от спечелилите участници се съгласява, че ще подпомогне екипа на Организатора с всички средства по осъществяването на козметични промени в същото помещение при необходимост и поставянето на новите мебели, които представляват наградата за конкретната седмична игра. Участникът трябва да осигури освободено от стари мебели помещение за екипа на Организатора,

Спечелилият участник се съгласява целият процес по обзавеждането на помещението и мебелите в него да бъде заснет във видео от екип на Организатора. Спечелилият участник и членовете на неговото семейство се съгласяват да вземат участие във видеото. Същото видео ще бъде разпространено публично в интернет пространството и по-специално в социалните мрежи на Организатора.

Спечелилият участник се съгласява, че ще посети избрания от Организатора хотел във времето, посочено от Организатора и ще заснеме и качи поне 3 сторита и 1 публикация самостоятелно от престоя си в него, като част от наградата си в играта. Същите видеа, снимки и сторита от почивката на спечелилия участник и семейството му, ще бъдат предоставени на Организатора за разпространение в социалните мрежи на същия.

При положение, че участник е представил фалшиви данни или по друг начин e нарушил или заобиколил правилата за участие в настоящите Общи условия, Организаторът си запазва правото да отстрани от Играта такъв участник.

Краен срок - 20 септември 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара