Спечелете 12 телевизора Samsung Smart TV 43’’ и 200 продуктови пакета Своге


Краен срок - 31 юли 2020

Промоцията (Играта) продължава от 01.07.2020 г. до 31.07.2020 г. и бива разделена на периоди.
Периодите на промоцията (Играта) са както следва:
        Първи период – 01.07.2020 – 07.07.2020 г. включително
        Втори период – 08.07.2020 – 15.07.2020 г. включително
        Трети период – 16.07.2020 – 23.07.2020 г. включително
        Четвърти период – 24.07.2020 – 31.07.2020 г. включително

Продукти, участващи в Промоцията: шоколади Своге, бонбони Сезони и десерти Република, независимо от вида и грамажа.

Механизъм на Промоцията /Играта/:

    Стъпка 1: Купи шоколади Своге, бонбони Сезони и десерти Република, независимо от вида и грамажа на обща стойност минимум 4 лв. Необходимо условие е закупуването шоколади Своге, бонбони Сезони и/или десерти Република на общата стойност от не по-малко от 4 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.
    Стъпка 2: Регистрирай стойността и номера от касовата бележка на интернет страницата  www.svogeshokoladi.bg/promo
    При регистрацията участникът трябва:
        - да въведе номера на касовата бележка
        - да въведе общата сума от закупените шоколади Своге, бонбони Сезони и/или десерти Република
        - да въведе captcha code
        - да въведе мобилен номер
        - да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.svogeshokoladi.bg/promo

Награди:

    - Седмична награда – продуктов пакет Своге, - 200 бр. за периода на Играта, по 50 бр. седмично.
  
Всеки продуктов пакет Своге включва: 2 бр. Своге фин млечен 90 г; 2 бр. Своге фин млечен с лешник 90 г; 2 бр. Своге фин лешник и стафиди 90 г; 2 бр. Своге лешников крем 90 г; 2 бр. Своге натурален с лешници 90 г; 2 бр. Своге Натурален 90 г; 2 бр. Своге екстра какао вишна 90 г; 2 бр. Своге екстра какао 65% 80 г; 2 бр. Своге аериран бял 80 г; 2 бр. Своге аериран млечен 80 г; 2 бр. Своге аериран екстра какао 80 г; 1 бр. Сезони Ягода 160 г; 1 бр. Сезони Ванилия 160 г; 2 бр. Република Какао 30 г; 2 бр. Република Кокос 30 г; 2бр. Република Фъстък 40 г

    - Голяма награда – телевизор Samsung Smart TV 43’’ – 12 бр. за периода на Играта

    За участие в тегленето за седмични награди – 200 бр. продуктови пакети Своге e необходимо потребител да регистрира 1 касова бележка. Тегленето се извършва в края на всеки период на Играта, описани подробно в т. II, a датите за тегленe на победители са описани подробно в т. XI.

    За участие в тегленето за голяма награда – 12 бр. телевизори Samsung Smart TV 43’’, потребител е необходимо да регистрира 2 касови бележки, и с тях да не е спечелена седмична награда. Тегленето се извършва след края на активността на 03.08.2020 г.

    След успешна регистрация на една касова бележа, участникът влиза в тегленията за седмична награда. Печелившите касови бележки за седмични награди не участват в следващите тегления или в натрупването им за голямата награда. Всяка регистрирана непечеливша бележка автоматично участва в следващите седмични тегления, както и в тегленето за голяма награда.

    С регистрацията на поне две касови бележки, и в случай, че с тях не е спечелена седмична награда, участникът влиза в тегленията за голяма награда.

    Един участник може да направи максимум 6 регистрации на касови бележки в рамките на един период от Промоцията (Играта).

    Един участник може да направи максимум 24 регистрации на касови бележки за целия период на Промоцията (Играта).

    Например:
        1. Ако участник е регистрирал 6 касови бележки (максимумът за един периода на Промоцията) и не е спечелил седмична награда с някоя от тях, то той участва с 3 регистрации в тегленето за голяма награда и с 6 регистрации в следващото теглене за седмична награда.
        2. Ако участник е регистрирал 2 касови бележки и с 1 от тях е спечелил седмична награда, то той не участва в тегленето за голяма награда.

Седмични награди – продуктови пакети Своге – общо 200 броя за периода на Промоцията (Игратa). Тегленето на наградите ще се извършва на произволен принцип, сред всички участници, до 24 часа след края на всеки период чрез специално разработен за целта софтуер. В един период са предвидени за спечелване 50 броя продуктови пакети. Всички печеливши касови бележки не участват в следващи тегления.

    Печелившите ще бъдат обявени до 24 часа след края на всеки период на www.svogeshokoladi.bg/promo, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на

    Големи награди – телевизор Samsung Smart TV 43’’ - общо 12 броя за периода на Промоцията (Играта). Разпределението на големите награди ще се извърши след края на Промоцията (Играта) на 03.08.2020 г., сред всички участници, регистрирали минимум 2 касови бележки, които не са били печеливши за седмична награда по време на периода на активността.

    Тегленето на печелившите участници на голямата награда ще се извърши до 72 часа след края на Играта чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени до 24 часа след всяко теглене на www.svogeshokoladi.bg/promo, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.svogeshokoladi.bg/promo.

    Датите, на които трябва да бъдат изтеглени печелившите за седмични награди, са следните:
        За първи период – печелившите се теглят на 08.07.2020 г.
        За втори период – печелившите се теглят на 16.07.2020 г.
        За трети период – печелившите се теглят на 24.07.2020 г.
        За четвърти период – печелившите се теглят на 01.08.2020 г.
    Датата, на която ще бъдат изтеглени печелившите голяма награда, е 03.08.2020 г.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0882618989 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите голямата награда да предоставят презиме и ЕГН като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай, че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда, независимо от вида й.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на куриера на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените шоколади Своге, бонбони Сезони и/или десерти Република. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ Е ИМЕНАТА НА ПРОДУКТИТЕ ДА ПРИСЪСТВАТ КАТО ЗАКУПЕН АРТИКУЛ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде  подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

 Допускат се и регистрации на фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта, потребител е необходимо да регистрира 10 цифрения номер на фактурата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност , предоставена печеливша касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара