Спечелете вечеря в гръцки ресторант, ваучери по 50 лв. и 12 бутилки узо Paralia


Краен срок - 31 юли 2020

Играта ще протече през целия месец юли, като всяка седмица ще бъда публикувано видео на Facebook страницата на Ouzo Paralia, а Уастниците ще имат една седмица (7 дни) да изпълнят условията, посочени в текста към него.

Общо 4 видеа ще бъдат публивани за целия месец юли, като 1 седмица след всяко публикувано видео, ще бъдат излъчени и победителите от предизвикателството към него: 1 победител ще спечели награда ваучер на стойност 50 лв. от хранителна верига с национално покритие и 3 подгласници с утешителни награди – бутилка узо Paralia с две чаши.

В края на периода ще излъчим един голям победител, от всички, взели участие в Играта, за голямата награда - ваучер за вечеря за двама в гръцки ресторант на стойност 200 лв. Малките награди към всеки видео пост се теглят всяка седмица, точно 7 дни след публикуването на видеото от кампанията и се обявяват публично с пост на Facebook страницата на Ouzo Paralia до края на съответния работен ден.

Голямата награда се тегли веднъж и се обявява в пост на страницата на Ouzo Paralia. В случай на удължаване на играта, датата на теглене на наградите ще бъде оповестена допълнително. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.

Право на участие в Играта във Facebook имат всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, направили регистрация за участие в играта по начин, даващ достатъчно основания да се счита, че е извършен лично от участника. Нямат право на участие служителите, работещи по трудово или гражданско правоотношение във фирмата на Организатора, както и на Администратора, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът/Администраторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът/Администраторът на Кампанията самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично", вместо участниците. Всеки участник, който направи опит или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора/Администратора.
Раздел II. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ: 4 ваучера на стойност 50 лв. от хранителна верига с национално покритие, 12 бутилки узо Paralia с две чаши, 1 ваучер за вечеря за двама в гръцки ресторант на стойност 200 лв.

1. За да се включи в Играта, всяко лице трябва да изпълни следните условия, описани по-долу:
• Да публикува в коментар под съответното видео своята изпълнена рецепта, изпълнявайки всички условия на Организатора, посочени в публикуваното видео на Фейсбук страницата на Ouzo Paralia.
2. Всеки участник в играта има право да спечели само една награда (малка или голямата) за периода на играта.
3. Тегленето на наградите ще се извършва на случаен принцип всяка седмица, точно 7 дни след публикуване на видеото от Организатора на Фейсбук страницата на Ouzo Paralia прец целия месец юли или на допълнително обявена от Организатора дата. Голямата награда ще се изтегли веднъж на случаен принцип и ще бъде обявена публично с пост на Фейсбук страницата на Ouzo Paralia на 31.07.2020

Печелившите участници ще бъдат обявени публично с пост на Фейсбук страницата на Ouzo Paralia https://www.facebook.com/OuzoParaliaBG/

В срок от 10 работни дни след обявяването на победителите на Facebook страницата на Ouzo Paralia https://www.facebook.com/OuzoParaliaBG/, печелившите на награда трябва да предоставят на Организатора, чрез Администратора: име, фамилия, телефон, актуален и пълен адрес за доставка на наградата на територията на страната. Това се случва посредством лично съобщение до Ouzo Paralia в профила https://www.facebook.com/OuzoParaliaBG/. Ако в посочения срок, печеливш участник не подаде нужните данни за осъществяване на доставка по куриер, то той загубва правото си да получи наградата.

Организаторите имат право да получат личните данни на победителите – име и адрес, за изготвяне на окончателния протокол и публично обявяване на печелившите. Куриерът има правото да поиска документ за самоличност при предоставяне на наградата с цел доказване на навършени 18-години на участника, спечелил награда. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността и възрастта си, той автоматично губи право върху наградата, а наградата не му се присъжда. Всички данъчни задължения, следващи получаването на наградата от печелившия участник, ако има такива, са негово лично задължение и Организаторът/Администраторът не са обвързани с тях.

Наградите на печелившите участници ще бъдат доставени на посочения от участника адрес, за сметка на Организатора на Играта, чрез куриер, до 20 работни дни от датата на предоставяне данни за адрес на доставка от страна на спечелилия. В случай, че участникът не бъде открит на адреса в предварително уговореното време между него и куриера, то наградата се връща в офис на куриерската фирма. Наградата ще бъде достъпна в офис на куриерите в рамките на два дни след първото посещение на адреса. Наградата се предоставя само на спечелилото лице след удостоверяване на необходимата възраст от навършени 18 години. Ако печелившият не отиде да вземе наградата си в рамките на тези два дни, то той губи правото си да я получи. Организаторът и Администраторът не носят отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес, както и в случай, че участникът не отговаря на някое от Условията в Играта.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара