Спечелете Smart TV Thomson 43'', XIAOMI Mi Band 4 Black, Alcatel 3Х и още 200 000 награди


Краен срок - 7 август 2020

Лято на късмета в приложението MyTelenor! Играй за MB и отстъпки всеки ден.

От 7-ми юли до 7-ми август играй в приложението MyTelenor:
1. Намери банера на кампанията.
2. Натисни бутон „ИГРАЙ“ на начален екран на играта.
3. Виж какво печелиш и натисни бутон „ВЗЕМИ“, за да получиш наградата, която печелиш.

Играй за над 200 000 награди!

•Отстъпки за смартфони
•Отстъпки за смарт джаджи и аксесоари
•МВ

Освен това, всяко завъртане на колелото автоматично те включва в томбола за големи награди.

• Един комплект Alcatel 3Х 2019 и Smart TV Thomson 43'' за клиенти на абонаментни планове.

• Фитнес гривна XIAOMI Mi Band 4 Black за потребители на предплатени услуги.

В Кампанията могат да вземат участие лица, частни и бизнес клиенти на Теленор по абонаментни или предплатени планове за мобилни услуги (страна по договор за предоставяне на мобилни услуги от Теленор, както и потребители на предплатени електронни съобщителни услуги на Теленор), които изпълнят условията, предвидени в настоящите правила и имат инсталирано и актуализирано мобилното приложение MyTelenor в периода на Кампанията до версия 2.3.0 или по-нова и имат регистрация в него (наричани за краткост „Участник/ци“). В случай, че титуляр на регистрирания телефонен номер в мобилното приложение MyTelenor е юридическо лице, ще се счита, че участва физическото лице – ползвател на номера.

В Кампанията не могат да вземат участие абонати на Теленор, които ползват план „Интернет по мярка“ според сключен договор с Оператора, както и потребители на предплатени услуги, които за последните 3 календарни месеца до началната дата на Кампанията не са презареждали своя карта поне веднъж за периода с минималната изискуема сума за презареждане на предплатена карта. В Кампанията не могат да вземат участие лица, които отговарят на горните условия, но се намират в роуминг.

За да участва в Кампанията, всеки клиент на Теленор, който отговаря на условията за участие в Кампанията и е инсталирал или обновил мобилното приложение MyTelenor до версия 2.3.0 или по-нова, влиза в него и проверява за банер с послание на Кампанията в раздел „Актуално“. При избиране на и кликване върху банера, участникът бива насочен към нов екран с колело, в секторите на което са изписани видовете награди, които участникът може да спечели и бутон „Играй“, кликването на който завърта колелото. Участникът изчаква колелото да спре да се върти и секторът, който спре на стрелката над колелото е печеливш. Участникът трябва да заяви наградата си като натисне бутон „Вземи“.
Всеки участник може да участва в Кампанията всеки ден (веднъж в рамките на деня) от периода, през който тя протича. Според периода на кампанията всеки участник може да направи 32 завъртания на колелото, по едно за всеки ден от Кампанията. Всеки участник с всяко дневно участие в Кампанията е автоматично включен в томбола за Голяма награда, съгласно посоченото в

Наградите в Кампанията са следните и се предоставят на случаен принцип:
1. 100 броя уникални кода за 100% отстъпка за селфи стик HAMA Fun 70 Selfie Stick Bluetooth, които могат да се използват само в онлайн магазина на Теленор на www.telenor.bg.
2. 200 броя отстъпки в размер на 50% от цената в брой или тази на лизинг на смартфони OnePlus 7 Pro 128GB, LG K51S 64GB или HUAWEI P40 Lite E 64GB при поръчка, които могат да се използват единствено в онлайн магазина на Теленор на www.telenor.bg, заедно с двугодишен абонамент на план за мобилни услуги Тотал +.
3. 1 000 броя отстъпки в размер на 15% от стойността на GoPro Action Camera Hero 8, при закупуване в брой или сключване на договор за допълнителен лизинг за 24 месеца, важащи само в онлайн магазина на Теленор, достъпен на www.telenor.bg.
4. 10 000 броя отстъпки в размер на 10 лв. при поръчка на аксесоари за смартфон в онлайн магазина на Теленор, достъпен на www.telenor.bg , приложима при поръчка на обща стойност от минимум 30,00 лв. с ДДС.
5. 10 000 броя уникални кода за 5% отстъпка за всички предлагани от Теленор iPhone смартфони или 10% отстъпка за смартфони с други марки, който не са с промоционални цени, която отстъпка е приложима върху цената в брой на избрано устройство при поръчка само в онлайн магазина на Теленор, достъпен на www.telenor.bg, заедно с двугодишен абонамент на план за мобилни услуги Тотал +.
6. 50 000 броя еднократни допълнителни пакет със 150 МВ, валидни на територията на Република България, за 7 дни, считано от датата на активиране в Кампанията, като възможност да бъде спечелен такъв пакет имат само потребители на предплатени планове за мобилни услуги, участници в Кампанията.
7. 200 000 броя еднократни допълнителни пакети с 500 MB, валидни на територията на Република България, за 7 дни, считано от датата на активиране в Кампанията, като възможност да бъде спечелен такъв пакет имат само потребители на абонаментни планове за мобилни услуги, участници в Кампанията.

2 броя Големи награди:
- Участниците в Кампанията, които са клиенти на Оператора по абонаментни планове за мобилни услуги, с всяко свое дневно участие в Кампанията съгласно условията на Раздел IV., са автоматично включени в томбола за 1 комплект Smart TV Thomson 43'' и Alcatel 3Х 2019. В случай че към датата на изтегляне на наградата изтегленият участник е с прекратен договор/допълнително споразумение, то той няма да има право да получи съответната награда и тя няма да му бъде предоставена.
- Участниците в Кампанията, които са клиенти на Оператора по предплатени планове за мобилни услуги, с всяко свое дневно участие в Кампанията съгласно условията на Раздел IV., са автоматично включени в томбола за 1 бр. фитнес гривна XIAOMI Mi Band 4 Black. В случай че към датата на изтегляне на наградите изтегленият участник е вече не е потребител на мобилните услуги на Теленор България, то той няма да има право да получи съответната награда и тя няма да му бъде предоставена.

Спечелването на награда, освен двата броя Големи награди, е на случаен принцип и се узнава от участника в момента, в който натисне бутон „Играй“ на начален екран на Кампанията и колелото спре да се върти. Механизмът за заявяване на спечелената награда е описан в т. VI по-горе. Максималният брой награди, който един Участник може да спечели в рамките на Кампанията е 10.

Всеки участник с всяко участие в Кампанията, независимо дали печели друга награда от Кампанията или не, е автоматично включен в томбола за Големите награди, описани в Раздел VII, т. 8 по-горе.

1. Участник спечелил награда по Раздел VII, т. 1 до т. 7 от колелото на Кампанията я получава под различна форма както следва:
- Наградите по Раздел VII, т. 1 и т. 5 - Код за отстъпка, който следва да се въведе в обособено за него поле в онлайн магазина на Теленор на www.telenor.bg, обявен в информационни текстове на Кампанията в приложението MyTelenor. Отстъпката може да се използва в периода от спечелването й до 13.08.2020 г. включително. Отстъпките с промокод, спечелени в Кампанията, не могат да бъдат съчетани с други отстъпки за устройства.

- Наградите по Раздел VII, т. 2, т. 3 и т. 4 - Препращане към уеб страница, на която са представени съответните устройства с приложена отстъпка, обявена в информационни текстове на Кампанията в приложението MyTelenor. Отстъпката може да се използва в периода от спечелването й до 13.08.2020 г. включително. Отстъпките, спечелени в Кампанията, не могат да бъдат съчетани с други отстъпки за устройства.

Наградите по Раздел VII, т. 6 и т. 7 - Получаването на еднократни допълнителни пакети с MB, на стойност от 0,00 лв., става след като участникът, който ги печели, натисне бутон „Вземи МВ“ на екран от Кампанията в приложението MyTelenor, докато е свързан с мрежата на Теленор и след получаване на потвърдително съобщение във входящата си кутия в приложението.

Еднократните допълнителни пакети с национални МВ по Раздел VII, т. 6 и т. 7 са с валидност 7 дни и след изчерпването на включените в тях МВ или изтичане на валидността, се деактивират автоматично. Допълнителните пакети с МВ по тази Кампания се натрупват помежду си и тяхната валидност се удължава.

Необходимо условие, за да се активира такъв пакет, е към момента на избирането на банера на Кампанията, участникът:
- Да изпълнява всички условия посочени в тази Кампания; и
- Да няма просрочени и незаплатени сметки към Теленор, които да са довели до ограничаване на изходящите услуги за клиенти по абонаментни планове;
- Да не е с изтекла валидност на текущия наличен кредит по картата, за клиенти по предплатени планове, както и в последните 3 месеца до стартовата дата на Кампанията, да има поне едно презареждане на картата си с минимална изискуема сума за презареждане.

В случаите, в които клиентът е в България и има активни, както пакет от тази Кампания, така и друг активен допълнителен пакет за мобилен интернет или включени МВ в абонаментния си план, то трафикът за мобилен интернет започва да се изразходва първо от еднократния пакет, получен по тази Кампания.

В случаите, в които клиент има активни, както пакет от тази Кампания, така и един или повече Трафик пакети към абонаментния си план Тотал +, трафикът от и към съответните приложения, включен в съответния Трафик пакет започва да се изразходва първо от МВ в съответния Трафик пакет. В случаите, в които клиент е изчерпал всички МВ от основния си пакет мобилен интернет, включен в абонаментния му план, и скоростта на неизразходваните Трафик пакети е паднала, заедно с тази на основния пакет МВ по абонаментния план, то при активиране на пакет, спечелен от тази Кампания скоростта на мобилния интернет се възстановява до максималната възможна включително и за трафикът по неизразходваните Трафик пакети и се прилага принципът на изразходване на МВ от предходното изречение. При изтичане на валидността или изразходване на МВ от пакет от тази Кампания, и в случай, че не са налични МВ на максимално достижима скорост от включените в основния пакет MB по абонаментния план, скоростта на целия интернет трафик отново пада до минималната за съответния план. След изчерпване на включените МВ или изтичане на валидността
на пакета, таксуването и отчитането на мобилен интернет се извършва според условията на ползвания абонаментен план и приложимата към него ценова листа.

Включените в описаните пакети МВ са на максимално достижима скорост, достъпни са само през точка за достъп (Access Point Name, APN) – telenorbg и важат за използване на територията на Република България. МВ от еднократните допълнителни пакети по тази Кампания могат да се ползват в 4G/LTE мрежата на Теленор и при максимално достижимата скорост според 4G/LTE стандарт на мрежата при следните условия:
а) за клиенти на абонаментен план с включен достъп до 4G/LTE мрежата на Теленор или активирали друг допълнителен пакет или получили MB като допълнително условие по плана си, предоставящи достъп до 4G/LTE мрежата на Теленор, до момента на изтичането на валидността на достъпа.
б) в зоните на покритие, със съвместима SIM карта и устройство.
Във всички останали случаи ползването на мобилен интернет става чрез 2G/ 3G мрежата на Теленор и с максимално достижимата скорост само според 2G/ 3G стандарт на мрежата.

Наградите по Раздел VII, т. 8 - Тегленето на наградите на томболен принцип за клиенти на абонаментни планове и такива на предплатени планове ще бъде осъществено след изтичане на периода на Кампанията. В жребия на томболата ще бъдат изтеглени по един печеливш и по 5 резерви, за всяка от Големите награди.

Тегленето на победителите и резервите в Кампанията, които са изпълнили условията за участие, посочени по-горе, ще се извърши след 14.08.2020 г. (но не по-късно от седмица след тази дата) на адреса на управление на Организатора в гр. София, район Младост, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6 в присъствието на представители на Организатора. Организаторът уведомява участника, спечелил жребия (съответно резервите по реда на тяхното изтегляне) с лично съобщение в неговата входяща кутия в приложението MyTelenor и лично по телефона от представител на Организатора, за да се уточнят детайлите по доставката на спечелената награда от томболата в удобно време за спечелилия Участник. Печелившият участник следва да предостави следната информация на служителя от Центъра за обслужване на клиенти на Теленор:
• Потвърди, че отговаря на всички условия за участие, посочени в настоящите Правила;
• Предостави на Организатора имена по документ за самоличност и посочи адрес на територията на България, където да получи спечелената награда. В случай на не навършено пълнолетие, участникът следва да уведоми Организатора за този факт, с оглед необходимостта от подписването на Приемо-предавателен протокол за получената награда от негов настойник/попечител. Доставката на наградата се извършва за сметка на Организатора.

В случай че спечелилият наградата Участник не отговори на обаждането от Центъра за обслужване на клиенти в рамките на три обаждания и съответно не потвърди информацията по предходния параграф, същият губи правото си на награда. В тези случаи Организаторът пристъпва към уведомяване на съответните резерви по реда на тяхното изтегляне и съответно се следва описаната в предходните параграфи на настоящия раздел процедура, за всяка една от резервите.

При получаване на голямата награда от лице под 18 години е необходимо присъствието на родител/настойник/попечител. Всяка една от Големите награди се получава с приемо-предавателен протокол. При получаване на наградата си, участникът следва да попълни приемо-предавателен протокол за предоставената награда в 2 екземпляра – един за Участника и един за Организатора. В случай че спечелилият наградата участник е непълнолетен, протоколът се попълва от негов родител, съответно настойник/ попечител.

Печеливш Участник, който не е бил намерен при посещение от куриер на адреса, който е посочил за получаване на наградата си или представител на „Теленор България“ ЕАД не е успял да се свърже с него съгласно посоченото в тези правила, губи правото си да получи награда.

Участник губи правата си върху наградите в настоящия Раздел IX, ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията или ако, в рамките на даден ден, в който печели дадена награда, не я заяви през съответния активен бутон „Вземи“ на екран от Кампанията в приложението MyTelenor.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара