Спечелете 5 велосипеда за възрастни и 5 детски велосипеда


Краен срок - 10 август 2020

Всеки желаещ да се включи в Играта трябва да направи покупка от физически магазин Т МАРКЕТ или от онлайн магазина на Организатора tmarketonline (https://tmarketonline.bg/) на обща минимална стойност 25 (двадесет и пет) лева с включен ДДС (реално заплатената сума след приспадане на всякакъв вид отстъпки). Покупката може да бъде направена във всеки един магазин Т МАРКЕТ на територията на страната. Покупката следва да бъде извършена с една транзакция, тоест стойността на една касова бележка не може да бъде по-малка от минималната стойност на покупка за участие в Играта.

Ако стойността на касовата бележка надвишава един или няколко пъти минималната стойност на покупката, това не увеличава шанса за печалба на участника и НЕ му дава право да регистрира съответната касова бележка повече от един път. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки.

За да бъде възможно участието в Играта е необходимо клиентът да попълни формата за регистрация на следната интернет страница на Организатора http://www.tmarketonline.bg/page/tombola,като посочисвояимейл адрес, телефонен номер и номер на касовата бележка, както и да потвърди в обособеното за целта поле, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

Не се допускат всякакви нерегламентирани методи за регистрация за участие с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има правото да дисквалифицира съответния участник.

В Играта могат да бъдат спечелени общо 5 (пет) броя велосипеди за възрастни и 5 (пет) броя велосипеди  за деца. Един велосипед за възрастни възлиза на стойност 572 лева с вкл. ДДС, а един велосипед за деца е на стойност 269лева с вкл. ДДС.

Теглене на печелившите участници:Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 12.08.2020г.

Обявяване на печелившите участници: Организаторът ще обяви печелившите участници на 14.08.2020г. на следната интернет страница http://www.tmarketonline.bg/page/tombola, както и на Facebook страницата си „T MARKET“ на адрес: https://www.facebook.com/MaximaBulgaria. Ще бъдат изтеглени общо 10 (десет) броя печеливши участника, всеки един от които може да спечели една единствена награда.

При технически проблем е възможно печелившите участници да бъдат изтеглени или обявени със закъснение до 3 (три) работни дни от първоначално предвиденото.

Тегленето на печелившите участници ще се извърши на случаен принцип, посредством специализиран софтуер. При обявяване на печелившите участници ще бъдат публикувани единствено номерата на касовите бележки, с които участниците са се регистрирали за участие в Играта. Срещу всеки печеливш номер ще бъде посочена и спечелената награда.

Eдин участник може да спечели една единствена награда.В случай че един участник е регистрирал повече от една касова бележка и бъде изтеглен два или повече пъти, то Организаторът ще изтегли друг/и участник/ци в Играта на негово място за получаване на следващите награди след първата спечелена.

Наградите могат да бъдат получени във всеки един магазин Т МАРКЕТ. Всеки, който е спечелил, е длъжен в срок до 5 (пет) дни от обявяване на печелившите участници да изпрати на следния имейл на Организатораigri@maximabulgaria.bg информация в кой търговски обект Т МАРКЕТ желае да получи своята награда. В случай че печелившият участник не изпрати съответния имейл в посочения срок, тоОрганизаторът ще го потърси по имейл,като му предостави още 1 (един) ден за реакция. Ако и в допълнително предоставения срок печелившият участник не изпрати необходимата информация или при невъзможност за осъществяване на контакт по имейл поради технически причини, организаторът ще се опита в рамките на следващия ден да се свърже с печелившия участник и по телефон, като му предостави още 1 (един) ден, в който да предостави информация по имейл в кой търговски обект Т МАРКЕТ желае да получи спечелената от него награда. В случай че печелившият участник не изпрати информация на имейл в допълнително предоставените му срокове,  то на негово място ще бъде изтеглен друг участник в Играта, като това ще бъде обявено на страниците, посочени в подраздел „Обявяване на печелившите участници“ на настоящия Раздел 5. В тези случаи правилата за получаване на наградата са същите.

Печелившият участник и Организатора уговарят удобен за участника ден и час за получаване на наградата. Задължително условиеза получаване на наградата е печелившият участник да представи на Организатора касовата бележка, с която се е регистрирал за участие в Играта.

В случай че съответният печеливш участник не се яви в уговореното време за получаване на наградата, Организаторът ще се свърже с него по имейли/или телефон за уговаряне на друго удобно за печелившия участник време за получаване на наградата. Ако последният не се яви за получаване на наградата в допълнително уговореното време, то той губи правото си да получи наградата, а Организаторът ще изтегли друг участник и ще следва посочените по-горе стъпки.

Не се допуска размяна на награда с нейната парична равностойност или получаване на други награди.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара