Спечелете 50 ваучера на стойност 50лв за Shop Sector


Играта е приключила!

Печеливши:
Александър Пламенов Костадинов
Альонушка Каменова Коцева - Чанкова
Анна Павлова Фритър
Атанаска Георгиева Ерева
Бранимир Пеев Борисов
Валери Вълков Владиславов
Ваня Златкова Апостолова
Васил Лазаров Атанасов
Велислав Миладинов Монев
Весела Василева Михайлова-Иванова
Веселин Трайков Веселинов
Галя еленкова Ганчева
Гина Алексиева Косева
Джавидан Джавит Ибрям
Елена Димитрова Петкова
Елеонора Ивайлова Петкова
Захарина Ивова Богутева
Зорница Атанасова Попова
Ивайло Радев Иванов
Иванка Колева Митева
Ивета Веселинова Самуилова
Илина Мирчева Георгиева
Красимир Атанасов Митев
Красимир Георгиев Генков
Красимир Кондев Иванов
Красимир Димов Кунев
Красимира Михайлова Недялкова
Любомира Красимирова Асенова
Любомира Спасова Ангелова
Маргарита Тодорова Тодорова
Мариана Демирева Николова
Мария Бобева Кирилова
Милена Йорданова Богданова
Мирослав Пенев Димитров
Митко Атанасов Митев
Моника Венкова Миланова
Неделина Стамова Николова
Недялка Ганчева Генкова
Николай Стефанов Николов
Пенка Йорданова Петрова
Радосвета Христова Драгнева
Радослава Пешева Божкова
Светла Петрова Славчева
Силвия Трифонова Караниколова
Стефан Костов Стамов
Стоянка Георгиева Кривчева
Татяна Вълчева Томова
Татяна Николаева Павлова
Тина Каменова Петкова
Юлия Петрова ГоцеваВ Играта участват продукти:  десерти с марката NESTLE® LION® и/или NESTLE®  LION® Pop Choc и/или NESTLE® LION2GO®.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 50 ваучера за  Shop Sector, всеки ваучер на  стойност 50 (петдесет) лева .

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

Купете NESTLE® LION® и/или NESTLE® LION® Pop Choc и/или NESTLE® LION2GO® на стойност минимум 2 (два) лева в един фискален бон.

Потребител, който желае да участва в Играта, като закупи по свой избор от участващите продукти на стойност минимум 2лв. (два лева)  в един фискален бон  или фактура, при покупка от магазини „Метро Кеш енд Кери България“. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта.

Регистрирайте се на www.nestle.bg/lionpromo

Потребителят въвежда име и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail) и номер и снимка на фискален бон/ове или фактура, в случай че покупката е направена от магазини „Метро Кеш енд Кери България“ снимка на  на фискален бон/ове на интернет адрес: www.nestle.bg/lionpromo („Сайта на Играта“).

Приложете фискалния/те бон/ове, а когато покупката е  извършена в магазини „Метро Кеш енд Кери България“  се прилага фактурата/те със закупените продукти.

След това участникът прилага фискалния/те бон/ове  или фактура, при покупка от магазини „Метро Кеш енд Кери България“, от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове или фактурите, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове или фактурата/ите. Снимките  трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове или фактурите трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалният/те бон/ове или фактура/ите могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон/ фактура, при покупка от магазини „Метро Кеш енд Кери България“ само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове/ фактури отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на качените  фискални бонове/ факктури.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове или фактури, при покупка от магазини „Метро Кеш енд Кери България“, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

След приключване на Играта (23.59 ч. на 30.06.2020 г.) на 10.07.2020 ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Печелившите ще бъдат публикувани на 13.07.2020 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/lionpromo.

Ще бъдат изтеглени 50 ( петдесет) печеливши и 10 (десет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта, на имейла, от който е извършена регистрацията в сайта на играта www.nestle.bg/lionpromo.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринайсет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

Краен срок - 30 юни 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара