Спечелете 976 камери за моментни снимки Polaroid Now


Краен срок - 30 септември 2020

POP & WIN камера Polaroid Now

За да се радвате на лятото, Ви даваме шанс да спечелите камера Polaroid Now.
С множеството нови функции, като например двойна експозиция, и пакета за моментални снимки Polaroid, ще можете да уловите всичките си летни забавления.

Участвайте сега за шанс за моментална печалба.*

Просто въведете уникалния код от дъното на Вашия кен Pringles, за да разберете дали печелите.

Промоцията е отворена само за лица над 18 г., постоянно пребиваващи в Румъния, Чехия, Унгария, Словения, Словакия, България и Молдова.

Закупуването на кен Pringles и достъпът до интернет са задължителни. Това е само онлайн промоция, няма вариант за участие по пощата или по телефона.

Всеки партиден код дава право на едно участие в промоцията. Всяко участие трябва да бъде придружено от различен партиден код.

Участията, осъществени между следните дати, ще участват в съответните тегления на случаен принцип с по 1 (една) награда камера Polaroid Now и пакет за моментални снимки Polaroid за всяко теглене.

1    01.10.2020 г. до 07.10.2020 г.
2    08.10.2020 г. до 14.10.2020 г.
3    15.10.2020 г. до 21.10.2020 г.

Спечелилите в тегленията на случаен принцип ще бъдат потърсени в рамките на 28 работни дни след края на всеки период за теглене на случаен принцип. Участниците трябва да очакват имейл с потвърждение, че са спечелили. Наградите автоматично ще се изпратят на пощенския адрес, въведен при регистрирането на акаунта Ви в Kellogg’s.

За да участват, участниците трябва:
a. Да закупят кен Pringles;
b. Да посетят Pringles.com и да въведат 19-цифрения код на партидата от дъното на кена Pringles;
c. Да се регистрират за акаунт в Kellogg’s, ако все още нямат такъв, или да влязат с помощта на акаунт за социална мрежа;
d. Спечелилите участници ще бъдат незабавно уведомени на екрана.

Участниците могат да участват по 1 път на час и да спечелят макс. 1 награда по време на промоционалния период.

От спечелилите по всяко време може да бъде поискано да предоставят касовата бележка за закупения продукт или партидния код на продукта.

По време на промоционалния период ще има общо 976 „Печеливши моменти” (награди) за спечелване. Всяка награда представлява 1 (един) брой камера Polaroid Now (119,99 евро) и 1 (един) пакет за моментални снимки Polaroid (16,99 евро). Има по 8 награди за спечелване всеки ден.

Всяка награда включва:
Камера Polaroid Now
Пакет за моментални снимки Polaroid
Лента за носене на камерата на врата
Кратко ръководство за потребителя
Брошура
USB зарядно

По време на промоционалния период, 976 „Печеливши моменти” (дни, часове, минути, секунди) са избрани произволно от независима услуга за верификация. Първото участие на валиден партиден код в или след този печеливш момент ще получи наградата. Ако няма участие между един печеливш момент и следващия, наградата от този печеливш момент ще се предаде нататък и ще създаде допълнителен печеливш момент. Всичките 976 награди са налични да бъдат спечелени.

Всички съответни данъци, които трябва да бъдат платени, за да бъде взета наградата, са отговорност на спечелилия.

 Моля, предвидете до 90 дни за доставката на физически награди.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара