Спечелете Soundbar Samsung HW-R450/EN и слушалки Edifier W800BT


Краен срок - 19 юли 2020

Всички продукти на Durex следва да се счита, че участват в Промоцията.

В промоцията могат да бъдат спечелени:
- седмични награди: 7 – всяка седмица от периода на промоцията. 1 награда съдържа: комплект от 1 бр. Edifier W800BT, са безжични over-ear слушалки
- голяма награда: Soundbar Samsung HW-R450/EN

За да участвате за спечелването на една от ежедневните награди, трябва да изпълните всяко едно от следните условия:

1. Да закупите продукт(и) Durex на стойност минимум 15 лв. с ДДС;
2. Да влезете на www.gameon-bg.com и да регистрирате своите имена, телефон, имейл и номера на касовия бон/фактура и часа на издаване на касовия бон (пример DUREX2121212 12:41) за закупените Durex продукти на минимална стойност 15 лв. с ДДС, като с това потвърждавате, че сте съгласни с Правилата на промоцията.

За да участвате за спечелването на голямата награда, трябва да изпълните всяко едно от следните условия:

1 Да закупите продукт(и) Durex на стойност минимум 15 лв. с ДДС;
2. Да влезете на www.gameon-bg.com и да регистрирате своите имена, телефон, имейл и номера на касовия бон/фактура и часа на издаване на касовия бон (пример DUREX2121212 12:41) за закупените Durex продукти на минимална стойност 15 лв. с ДДС, като с това потвърждавате, че сте съгласни с Правилата на промоцията.

Да запазите регистрираната касова бележка/фактура, с която, в случай че спечелите, ще удостоверите направената покупка.

Участието в Промоцията е незадължително и доброволно.

Всеки участник може да се регистрира в Промоцията, с повече от една касова бележка/фактура за продукти Durex, при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на продукти Durex в размер на минимум 15.00 лева, с включено ДДС. Една касова бележка/фактура дава право само на една регистрация, независимо от стойността на касовата бележка/фактура.

Регистрация уебстраницата на Промоцията ще се счита за невалидна и участникът няма да бъде регистриран като такъв в разпределението за наградата в следните случаи:

Всеки регистриран номер на касова бележка/фактура, който не е спечелил награда, участва в томболата за теглене на голямата награда до края на Промоцията. 11. Печелившите на седмичните награди ще се теглят чрез специализиран софтуер всяка седмица от периода на промоцията. Победителите ще бъдат известени със email за това, че печелят и трябва да потвърдят наградата си като изпратят снимка на регистрирания касове бон. След потвърждение, ще разберат как да получат наградaтa си. 11.1 Печелившият/та на голямата награда ще се тегли чрез специализиран софтуер на 20 юли 2020 г., Победителят ще бъдат известен със email и телефонно обаждане за това, че печели и ще получи инструкции как да вземе наградата си. VI. Описание, разпределение, процедура за предявяване, валидиране и получаване на награди

Касова бележка/фактура може да бъде регистрирана само веднъж.

На 20-ти юли 2020 г. ще бъде изтеглен/а печелившият/а от специализиран софтуер измежду всички регистрирали валидни касови бележки/фактури участници в периода на Промоцията. Спечелилият голямата награда ще бъде уведомен по телефона и/или чрез email, с информация как да получи своята награда. Начинът за получаване на наградата може да включва вземането и от специално указано място, в който случай съответните разходи по получаване на наградата ще бъдат за сметка на съответния печеливш Участник.

На 20-ти юли 2020 г. ще бъде изтеглена и 1 резерва. Редът за свързване с резервата е уточнен в точка 17 от настоящите правила.

Победителите в Промоцията са длъжни да предоставят:
* регистрираната касова бележка/фактура като доказателство за печалбата, както и да докажат, че са с постоянно местожителство в България (съгласно изискванията на член 18 по-долу) при получаване на наградата
* техни лични данни: три имена, дата на раждане, номер на ЛК, които се изискват за процедурата по получаване на наградата, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.

Седмичните награди ще бъдат изпратени за сметка на Възложителя не по-късно от 20.07.2020. Малките награди се предявяват от спечелилите участници до 22.07.2020 г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата.

Голямата награда се предявява от спечелилия участник до 24.03.2020 г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата. В случай, че победителят не потвърди наградата си до 24.07.2020 г., на 27.07.2020 г. Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната непотвърдена награда, както е описано в точка 14. Резервният победител трябва да предяви наградата си до 5 календарни дни от деня, в който е уведомен. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара