Спечелете телефон Huawei P40 Pro


Краен срок - 17 юни 2020

Наградата от Кампанията е мобилен телефон Huawei P40 Pro. Участието в Кампанията не е обвързано със закупуване на продукт или услуга от страна на участниците.

Печелившият от Кампанията ще бъде определен на 18.06.2020 г. в 12:00 часа, измежду  всички участници, които отговарят на условията, посочени в тези Условия, с автоматизиран софтуер, на случаен принцип чрез жребий, като всички участници имат равна възможност да спечелят.

Наградата от Кампанията ще бъде изтеглена от представител на Организатора, като за извършения избор ще бъде съставен видеозапис, който ще бъде достъпен за всеки участник в Кампанията, изявил писмено желание да се запознае с него.

Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите.

Спечелилият в  Кампанията ще бъде потърсен от представител на Организатора на посочените в приложението phyre телефон или имейл, за да бъде уведомен за спечелената награда и да се уточни начинът на получаването ѝ. В случай че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печеливш участник или ако същият не заяви, че приема наградата си в срок от 5 дни от избора, ще се извърши нов избор по реда на чл. 2 от настоящия Раздел, измежду всички участници, с изключения на определеният/те при първия избор.

Участник в Кампанията може да бъде всяко пълнолетно лице, което в периода на Kампанията свали приложение phyre oт Huawei AppGallery и се регистрира в него; както и всеки потребител на приложението phyre, който обнови версията на приложението с последната такава през Huawei AppGallery и има активност в приложението в периода на Кампанията поне веднъж (например за разплащане, паричен трансфер); както и потребителите, които са се регистрирали или са обновили с последна версия преди 10 юни и имат активност в приложението в периода на Кампанията поне веднъж.

Всички потребители, които отговарят на посочените по-горе критерии, ще бъдат включени в Кампанията, без да е необходимо изрично искане за това, с изключение на лицата, ненавършили 18 години.

Служители на организатора, членове на техните семейства, както и подизпълнители на организатора, нямат право да участват в Кампанията.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара