Спечелете Samsung GALAXY A41 DS BLACK


Играта е приключила!

Печеливш: Светлана ГеоргиеваЗа да се включи в Играта, всеки участник трябва да посети интернет страницата на Зора https://zora.bg/page/kopche-za-nagrada , да приеме настоящите условия и да попълни коректно формата за участие, като предостави име и фамилия, имейл адрес и телефонен номер за контакт.
Участието в Играта е безплатно и не е обвързано с покупка на определен продукт или услуга.

В тегленето за Наградата участват само участници, които отговарят на условията на Играта и са изпълнили условията за участие.

Всеки участник участва в томболата за разпределяне на наградите еднократно.

Участието в Играта дава възможност за спечелване на следната награда:

1 (един) брой Samsung SM-A415FZWD GALAXY A41 DS BLACK

Определянето на победителите и разпределението на наградите се извършва на случаен принцип в присъствието на нотариус на 02.07.2020 г. В деня на жребия името на победителя ще бъдат оповестен на интернет страницата на ЗОРА , Фейсбук страницата на ЗОРА . Печелившия ще бъдат информирани за спечелването на наградата чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията им, на https://zora.bg/page/kopche-za-nagrada , в срок до 5 дни след изтеглянето им, но не по-късно о т 09.07.2020 г.

Печелившият трябва да отговори най-късно до 5 дни след получаването на информационния имейл, че желае да получи наградата.

В случай че Организаторът не може да осъществи контакт с печелившите и печелившите не потвърдят съгласието си до 09.07.2020 г ., Организаторът си запазва правото да предостави наградата на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Наградата се получава на място в обект на Организатора или чрез куриер срещу попълнен и подписан от Печелившите Приемо-предавателен протокол за получаване на награда. Печелившите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти за връзка при регистрацията им за участие кога и в кой обект на Организатора могат да получат наградата си. Награди с пазарна стойност над 100.00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат
третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

Краен срок - 24 юни 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара