Спечелете система за домашно кино SONY BDV-E6100 1000 W


Краен срок - 24 май 2020

Остани си вкъщи, играй с Ariel и спечели система за домашно кино! Сподели забавлението, сподели и прането с любимия човек.😊🧺

Публикувайте до 24.05. във Faceboок или Instagram снимка или видео с хаштаг #ПеремЗаедно и ни покажете как прекарвате времето си у дома заедно, споделяйки домашните задължения. Един от вас ще спечели система за домашно кино, за да се наслади на времето у дома с цялото семейство.

Играта “#ПеремЗаедно” се организира и провежда на територията на Република България във Facebook и Instagram.

В Играта могат да участват само пълнолетни лица (лица, навършили 18 години), живеещи на територията на Република България.

В Играта могат да участват единствено лицата, които имат валиден публичен профил във Facebook или Instagram.

Наградата, която 1 участник може да спечели в Играта съгласно долупосочения механизъм, е система за домашно кино SONY BDV-E6100 1000 W.

Снимката, обявяваща Играта е илюстративна за наградата и не представлява конкретния модел.
Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

Участието в играта „#ПеремЗаедно” не е обвързано с покупка.

За да се включи в играта, участникът трябва да следва Facebook страницата на Ariel Bulgaria и да сподели снимка или видео в профила си във Facebook или Instagram, която да илюстрира как прекарва времето си у дома заедно със семейството или любим човек, споделяйки домашните задължения. Публикацията трябва да бъде публична и да е маркирана с хаштаг #ПеремЗаедно, като може да е под формата на снимка или видео.

Потребители, публикували пост (снимка или видео) след изтичане на срока на Играта или които не са изпълнили всички условия за участие в Играта, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в томболата.

До 5 дни след изтичане на срока за участие, на лотариен принцип (чрез софтуер) ще бъде изтеглен 1 (един) печеливш. Тегленето ще се извърши от Организатора или упълномощено от него лице.

Печелившият ще бъде обявен от Организатора като коментар под поста, обявяващ играта, до 7 дни след изтичане на срока за участие, във Facebook страницата на Ariel Bulgaria.

Наградата се предоставя на изтегления участник, който отговаря на настоящите правила за участие в Играта в 30-дневен срок от обявяване на печелившия.

За да получи наградата си, печелившият ще трябва да предостави на Организатора имената си, адрес за доставка и телефон за контакт, като ги изпрати на лично съобщение на Facebook страницата на Ariel Bulgaria.

Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта и за идентифициране на участника при предоставянето на спечелената от него награда. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД. За целта печелившият трябва да подпише Съгласие за обработка на личните му данни, която ще му бъде предоставено от Организатора при първоначалния контакт след обявяването на печелившите.

В момента на получаване на наградата, участникът се задължава да подпише Приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на наградата. В случай че откаже да подпише такъв протокол, спечелилият участник автоматично се дисквалифицира от Играта.

Участник, който не потърси наградата си до 03.06.2020 г. (14 дни след обявяване на печелившия), откаже да подпише Съгласие за обработка на личните му данни или Приемо-предавателен протокол, губи правата си върху нея, като наградата ще бъде предоставена на резервно изтеглен печеливш.

С включването си в кампанията участниците потвърждават, че са запознати с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица, съгласно който предметни награди на стойност над 100,00 лева, са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

За издаването на служебна бележка за облагаемия доход е необходимо печелившият участник да предостави на Организатора изискуемите по закон лични данни, за да му бъде предоставена служебна бележка, заедно със спечелената награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара