Спечелете куфари, плажни кърпи и чадъри и бири от Ариана


Краен срок - 31 май 2020

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са общо 1 000 000, от които:
- 990 000 броя кена Ариана 0.5л.
- 1000 броя куфари
- 4000 броя плажни чадъри
- 5000 броя плажни кърпи.

Участието в Промоцията е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:
1. Да закупи Ариана кен 0.5л с промоционален дизайн или стъклена бутилка Ариана 0.5л с промоционален етикет. В Промоцията не участва промоционален пакет „Ариана 5+1 пивки истории за споделяне“, състоящ се от 6 бр. Ариана кен 0.5л.
2. Да провери символа под капачката на бутилката или езичето на кена.
3. В случай че символът под капачката на стъклената бутилка или езичето на кена е „Печелиш кен Ариана“ или „Печелиш кен“, да посети https://ariana.bg/promo, където може да види центровете, от които да получи наградата си срещу предаване на капачката на бутилката или езичето на кена.
4. В случай че символът под капачката на стъклената бутилка или езичето на кена е „Печелиш плажен чадър“, „Печелиш чадър“, „Печелиш куфар“, „Печелиш плажна кърпа“ или „Печелиш кърпа“, да се обади на тел: 0800 11 330 и да регистрира наградата си на безплатната потребителска линия на „Загорка“ АД.

Капачките на стъклена бутилка Ариана 0.5л, под които има изписано „Печелиш кен Ариана“, печелят 1 брой кен Ариана 0.5л. Езичетата на кеновете, под които има изписано „Печелиш кен“, печелят 1 брой кен Ариана 0.5л.

Капачките на стъклената бутилка, под които има изписано „Печелиш куфар“, печелят 1 брой куфар с размер 41x24x57.5 см. Езичетата на кеновете, под които има изписано „Печелиш куфар“, печелят 1 брой куфар с размер 41x24x57.5 см.

Капачките на стъклената бутилка, под които има изписано „Печелиш плажен чадър“, печелят 1 брой плажен чадър. Езичетата на кеновете, под които има изписано „Печелиш чадър“, печелят 1 брой плажен чадър.

Капачките на стъклената бутилка, под които има изписано „Печелиш плажна кърпа“, печелят 1 брой плажна кърпа с размер 140x70 см. Езичетата на кеновете, под които има изписано „Печелиш кърпа“, печелят 1 брой плажна кърпа с размер 140x70 см.

Участниците в Промоцията могат да разменят за наградa кен Ариана 0.5л. печеливши капачки и/или езичета в Награден център, включен в списъка с Наградните центрове, обявен на https://ariana.bg/promo. В случай че наличностите в търговските обекти не достигат, спечелилите могат да потърсят наградите си в друг обект, обозначен със стикер Награден център. Списъкът с Наградните центрове, обявен на https://ariana.bg/promo, може да бъде променян.

Участниците в Промоцията могат да разменят за награда куфар, плажен чадър и/или плажна кърпа капачки и/или езичета в офис на куриерска компания Спиди (изключение до адрес ще има само в случаите, в които няма офис на Спиди в съответното населено място), след като предварително са се обадили и регистрирали наградата си на безплатната потребителска линия на „Загорка“ АД - тел: 0800 11 330.

Кеновете Ариана 0.5л могат да се вземат от посочените на https://ariana.bg/promo наградни центрове в срок до 31.07.2020 г.

Куфарите, плажните чадъри и плажните кърпи могат да се получават от офис на куриерска компания Спиди (изключение до адрес ще има само в случаите, в които няма офис на Спиди в съответното населено място) срещу печеливша капачка от стъклена бутилка Ариана 0.5л и/или езиче от кен Ариана 0.5л в срок до 31.07.2020 г.

Ако спечелилият участник не потърси своя кен Ариана 0.5л, куфар, плажен чадър или плажна кърпа в посочениия в т. 14 и т. 15 срок, той губи правото да получи наградата си.

При получаване на всяка от наградите и съмнения от страна на предоставящия я, дали печелившият е пълнолетен, той следва да може да докажe това чрез представяне на документ за самоличност.

В случай че представител на Награден център или служител на куриерска компания
Спиди откаже предаването на награда, въпреки надлежно представена печеливша
капачка/ езиче на кен, спечелилият участник следва да уведоми за това Организатора
чрез обаждане на безплатната потребителска линия на „Загорка“ АД - тел: 0800 11 330 с
цел да му бъде оказано съдействие. Участникът следва да предостави конкретна
информация – дата, адрес на Наградния център, допълнителна информация, както и
координати за контакт.

ЛИНК за участие

3 Коментари

  1. Здравейте, спечели чадър изтекла ли е промоцията или мога да си го взема

    ОтговорИзтриване
  2. Въпреки усърдието ми не мога да си намеря "куфар"... Някой с два да иска "чадър"?😊

    ОтговорИзтриване
  3. В Шумен, ул. Вичо Папазов №2 не приемат езичетата от кенчета "АРИАНА"

    ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара