Спечелете овлажняващ въздухопречиствател Daikin MCK75J URURU


Краен срок - 30 март 2020

Поръчай от HAPPY Delivery и можеш да спечелиш овлажняващ въздухопречиствател Daikin MCK75J URURU

Организаторът предоставя следните награди в Играта:

3 бр. Овлажняващ въздухопречиствател Daikin MCK75J URURU

С една поръчка, отговаряща на условията в раздел VI може да бъде спечелена само една награда.

НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент или друг продукт.

Наградите НЕ могат да бъдат избирани предварително от клиентa.

За да получи възможност да спечели една от наградите, е необходимо през периода на играта участникът да направи:

- поръчка към „Хепи Доставка” чрез сайта https://dostavka.happy.bg, мобилното приложение или на тел 0700 19000.

Поръчай от HAPPY Delivery и можеш да спечелиш овлажняващ въздухопречиствател Daikin MCK75J URURU

Право на участие в Играта имат само физически лица,навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълноили ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани вуеб-страницата на Организатора – dostavka.happy.bg.

Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 20 лева с ДДС /без включена цената за доставка/.

В играта могат да участват само поръчки, направени за следните градове – София, Пловдив, Варна, Бургас.

Победителите ще бъдат обявени във Фейсбук страницата на Happy Delivery на 31.03.2020 г. От Кол Центъра на Хепи Доставка ще се свържат лично с печелившите за уточняване на условията около получаването на наградите.

За да получи наградата си, всеки от печелившите клиенти следва да се яви лично за нейното връчване на посочените дата и час, както и:

Да се съгласи да бъде фото и видеозаснет с връчената награда, както и кадрите да бъдат  публикувани в социалните мрежи на Хепи Доставка ( Фейсбук, Инстаграм), за което попълва собственоръчно подписана декларация за съгласие по представен му от Организатора образец;
Да попълни декларация с коректни данни, с цел дължимият данъквърху спечелената награда, да бъде заплатен от Организатора.

При невъзможност от явяване на място или други форсмажорни обстоятелства наградата ще бъде доставена до печелившия на посочен от него адрес.

За получаване на своята награда, печелившият Участник задължително следва да предостави на служител на  Happy Delivery  документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните на лицето с данните на печелившия

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара