Спечелете 5 iPhone 11 RED и 20 ваучера по 500 лв. от eMag


Краен срок - 18 март 2020

КАК ДА УЧАСТВАШ В ЛОТАРИЯТА?

1. Поръчай грим продукти на стойност 22 лв от страницата, от които минимум 1 червило Matte Legend

2. Вземи скреч карта от твоя Представител

3. Регистрирай кода в страницата на организатора

4. Участвай в лотарията за 5 х iPhone 11 RED и 20 ваучера за пазаруване от EMAG на стойност 500 лв всеки

Всеки Участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове.

Регистриран Участник може да спечели не повече от една награда в настоящата Игра.

С извършването на регистрация за участие, Участникът се обвързва с и приема настоящите Общи условия, както бъдат периодично изменени или допълнени, и се съгласява да спазва условията, правилата и сроковете на Играта.

Наградите в Играта са общо двадесет и пет, както следва:
5 устройства, модел iPhone 11 RED 64GB; и
20 ваучера за пазаруване от EMAG (електронния магазин www.emag.bg, опериран от Емаг Интернешънъл ООД, ЕИК 203187055).

Тегленето на наградите ще се проведе на 01.04.2020 г. в 16:00 ч., в офиса на Организатора на ул. Донка Ушлинова 2, Garitage Park, ет. 5, София от Комитет, състоящ се от трима представители, назначени от Организатора. Тегленето ще бъде проведено между всички регистрирани кодове от автоматичен софтуер, използващ случаен принцип на селекция. Двадесет и пет печеливши и двадесет и пет резервни печеливши Участници ще бъдат изтеглени.

Всеки от резервните печеливши Участници, определени по реда на т. 8.1., може да замести титулярните печеливши Участници, при условие, че последните не могат да бъдат открити и/ или да получат наградата в съответствие с настоящите Общи условия.

Имената на печелившите Участници ще бъдат обявени от Организатора на официалния уебсайт www.avon.bg до 08.04.2020 г. /в рамките на 5 (пет) работни дни след датата на теглене на наградите/. Печелившите Участници могат да се свържат с Организатора относно определянето им като печеливши и получаването на наградите на посочените в т. 14.1. данни за контакт.

В срок до 5 (пет) работни дни след обявяване на печелившите Участници, Организаторът ще се свърже с тях на предоставените от Участника данни за контакт.

В случай, че Организаторът не успее да се свърже с печеливш Участник, при направени три опита за свързване, или ако последният не се свърже с Организатора на посочените данни за контакт, или се установи неизпълнение на някое от настоящите Общи условия от печелившия Участник, правото да получи наградата преминава към следващия изтеглен по реда на т. 8.1. резервен печеливш Участник. За резервните печеливши Участници важат същите условия и срокове съгласно предходната точка.

Наградата се доставя на печелившия Участник по куриер за сметка на Организатора, на посочения от Участника адрес, само на територията на Република България. Печелившият Участник следва да осигури приемане на наградата в деня на доставката й. Доставката ще бъде направена до 15 (петнадесет) работни дни от дата, на която Организаторът се е свързал с печелившия Участник и са уточнили адрес и часови диапазон за доставка, само на територията на Република България.

Наградите се получават лично от печелившите Участници срещу представяне на лична карта или друг документ за самоличност със снимка, издаден от държавен орган, и след предоставяне на скреч картата с печелившия код. Печелившият участник трябва да подпише приемо-предавателен протокол, за да потвърди получаването на наградата. Получаване от упълномощени лица не се допуска. В случаите по т. 4.3. от настоящите Общи условия, получаването на наградата се удостоверява при предаване на пратката на печелившия Участник в присъствието на родител/ попечител и подписване на приемо-предавателен протокол от спечелилия Участник и родител/ попечител. Родителят/ попечителят се идентифицира с лична карта и документ, удостоверяващ качеството родител или попечител.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара