Спечелете телевизор, телефон, слушалки, колонки


Станете част от #netPanel може да спечелите:
📍 5x безжични Bluetooth слушалки 🎧
📍 5х Bluetooth колонки 🔈

Посетете сайта, попълнете въпросника, инсталирайте #netPanel и спечелете страхотни награди!

📩 Не забравяйте да въведете имейла си!

Очаквайте съвсем скоро още по-големи награди!🎁

Право на участие в Томболата имат всички потребители инсталирали Нет панела на „Гемиус България“ ЕООД.

Право на участие в Томболата нямат служители на Oрганизатора и членове на техните семейства. В случай че такива лица бъдат изтеглени в томболата, те няма да се вземат предвид и на тяхно място ще бъдат изтеглени други печеливши.

На всеки шест месеца Организатора ще тегли чрез жребий един печеливш, който ще получи, определеният за периода подарък.

Тегленето ще се извършва на всеки шест месеца. Тегленето ще се извършва на случаен принцип чрез жребий, в присъствието на тричленна комисия, съставена от представители на Организатора, която съставя протокол за резултатите от тегленето на подаръка.

Независимо че отговаря на изискванията за участие в Томболата, за да получи изтегленият подарък, потребителят следва да е предоставил актуални данни за контакт (адрес, телефон и имейл), от които задължителен е имейл.

Печелившият ще бъде уведомен чрез съобщение, изпратено на електронната поща, или чрез телефонно обаждане, съгласно данните, посочени от потребителя.

В случай че Организатора не успее да осъществи контакт с победителя в томболата се счита, че предоставените данни за контакт не са актуални или абонатът не желае да бъде награден и съответно губи право да получи подаръка. В този случай се организира ново теглене на печеливш, като се следват гореизброените правила.

Наградата се изпраща на спечелилия абонат по куриер, на посочения от него актуален адрес след като бъдат изпълнени условията по предходните точки.

Личните данни на участниците в Томболата ще бъдат използвани от Организатора за осигуряване на нормалното протичане на Томболата, включително получаване на спечелената награда, и ще бъдат обработвани в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара