Спечелете 1000 ваучера за гориво, 10 разходки с кемпер и 10 разходки с кабриолет от Orbit


Краен срок - 19 юли 2018

Продуктите, които дават възможност за участие в Промоцията, са със следните търговски марки и опаковки: Orbit White Freshmint бутилка, Orbit White Bubblemint бутилка, Orbit Spearmit бутилка, Orbit Watermelon бутилка или 5GUM Spearmint бутилка и 5GUM Watermelon бутилка.

Участието в Промоцията е обвързано с покупка. За да участва в нея, всеки участник трябва да премине през следните стъпки:

1. Да закупи някоя от участващите опаковки Orbit бутилка и/или 5GUM бутилка
2. Да регистрира своите лични данни – име, адрес, телефон и email във формата за регистрация на сайта https://orbitgum.bg/.
3. Да снима касовата бележка, съдържаща покупка Orbit бутилка или 5GUM бутилка, заедно със закупената бутилка. В промоцията участват само касови бележки, със закупени бутилки Orbit или 5GUM, издадени в периода от 01.06.2018 г. до 19.07.2018 г.
4. Да качи снимката на касовата бележка, съдържаща покупката на Orbit бутилка или 5GUM бутилка и закупената бутилка на определеното място в сайта - https://orbitgum.bg/
5. При участие за голяма награда да избере между седмица с „кемпер“ и седмица с„кабриолет“, както и да посочи периода за използване на наградата, за която участва. Участникът може да избере повече от един период. Колкото повече периода избере участникът, толкова по-голям шанс има да спечели.

Периодите за използване на наградите са:

1. Кемпер:
27.07.18 - 02.08.18
03.08.18 - 09.08.18
10.08.18 - 16.08.18
17.08.18 - 23.08.18
24.08.18 - 30.08.18

2. Кабриолет:
27.07.18 - 02.08.18
03.08.18 - 09.08.18
10.08.18 - 16.08.18
17.08.18 - 23.08.18
24.08.18 - 30.08.18
31.08.18 - 06.09.18
07.09.18 - 13.09.18
14.09.18 - 20.09.18
21.09.18 - 27.09.18
28.09.18 - 04.10.18

В периода от 00:00:00 часа на 01.06.2018 г. до 23:59:59 часа на 19.07.2018 г. участникът може да регистрира съответния брой касови бележки за участие в томболата за спечелване на една от наградите:
- 1000 бр. ваучери за гориво на стойност 20 лв. – Участват всички регистрирали поне една касова бележка
- 10 награди „Седмица с кемпер“ – Участват всички регистрирали касови бележки за най-малко 10 лв. и над 10 лв.
- 10 награди “Седмица с кабриолет” – Участват всички регистрирали касови бележки за най-малко 10 лв. и над 10 лв.

Участниците в Промоцията имат право да участват неограничен брой пъти с регистриране на снимки на различни касови бележки.

В Промоцията ще бъдат разпределени следните награди:

Ваучер за гориво на стойност 20 лв.
Общо 1000 броя ваучери за гориво на стойност 20 лв. за бензиностанции OMV
Наградите ще се теглят в определен ред, на случаен принцип, измежду всички участници, регистрирали поне 1 (една) касова бележка към всяка от датите на теглене, както са посочени по-долу, от началото на промоцията до крайния срок за участие.

„Седмица с кемпер“
Общо 10 награди „Седмици с кемпер. Спечелилите получават ваучер за наем на кемпер и могат да използват наградата съгласно общите условия за наем на ДИМБО БГ ООД:
- Водачите трябва да имат навършени 21 год. и да имат свидетелство за управление на кат. Б от минимум 3 години. Ако спечелилият не отговаря на това изискване може да упълномощи свой близък или роднина.
- Отпътуването се осъществява в 09.00ч сутринта от първия ден на наема, а връщането на кемперите става в 16.00ч от последния ден на наемния период
- ДИМБО БГ ООД осигурява газ, препарат за химическата тоалетна, пълна застраховка „каско“ и „гражданска отговорност“ и винетен стикер.
- Кемперът се взима и връща от гр. София
- Кемперът може да бъде шофиран на територията на Европейския съюз.
- Кемперът се предоставя с пълен резервоар подарък. Спечелилите не са длъжни да връщат кемпера зареден.
- Необходим е депозит на стойност 500 лв., който се предоставя срещу издаден документ за получаването му от юридическото лице. (От депозита се обезщетява юридическото лице, предоставило автомобила, за понесени от него реални вреди. №№в случай на неспазване на някое от изискванията на ползващите кемпера: просрочени дни, неизпразнена тоалетна касета, неспазване на забраната за пушене в кемпера, щета извън пътната мрежа). Депозитът се възстановява при връщане на кемпера.

Наградите ще се теглят в определен ред, на случаен принцип, измежду всички участници, регистрирали касови бележки най-малко 10 лв. или над 10 лв. към всяка от датите на теглене, както са посочени по-долу, от началото на промоцията до крайния срок за участие.

„Седмица с кабриолет“
Общо 10 награди „Седмици с кабриолет“. Спечелилите получават ваучер за наем на кабриолет BMW 320i Convertible и могат да използват наградата съгласно общите условия за наем на СИТИ РЕНТ ЕООД:
- Кабриолетът се взима и връща от гр.София
- Минимална възраст на водача 25 години. Ако спечелилият не отговаря на това изискване може да упълномощи свой близък или роднина.
- Автомобилът се предоставя с пълен резервоар подарък. Спечелилите не са длъжни да връщат кемпера зареден.
- Предаване и приемане на автомобила в рамките на работното време от 08:00 до 18:00 часа.
- Автомобилът има сключени застраховки ГО и каско и има винетен стикер.
- Водачът носи отговорност при повреда или загуба на ключ, документи или части от автомобила,причинени недобросъвестно и не вследствие на ПТП.
- Водачът внася депозит, който се възстановява при връщането на автомобила.
- Необходим е депозит от 200 лв., който се възстановява при връщане на автомобила
- Автомобила не може да напуска пределите на страната.

Наградите ще се теглят в определен ред, на случаен принцип, измежду всички участници, регистрирали касови бележки най-малко 10 лв. или над 10 лв. към всяка от датите на теглене, както са посочени по-долу, от началото на промоцията до крайния срок за участие.

Всяко от тегленията ще се извърши чрез специализиран компютърен софтуер. Печелившите ще бъдат определени на случаен принцип измежду всички регистрирани към момента на теглене. Организаторът няма да използва този софтуер или каквито и да било други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите.

Печелившите за съответния ден ще бъдат публикувани в подстраница „Печеливши” на сайта https://orbitgum.bg/

Всеки участник може да спечели само по една награда от вид.

Едно лице има право на участие само от един потребителски профил.

Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени за това с e-mail съобщение на електронния адрес, който са посочили в електронната форма за регистрация на сайта https://orbitgum.bg/ до 5 работни дни след тегленето. Имената на печелившите ще бъдат публикувани и на интернет сайта на промоцията https://orbitgum.bg/

За да получат наградата си от Промоцията, спечелилите Участници трябва:
Да изпратят на същия имейл адрес, от когото са получили уведомлението, потвърждение, че ще се възползват от наградата си, като предоставят следната информация: име, презиме и фамилия, дата, месец и година на раждане, адрес за доставка и телефон за връзка, както и необходимите данни за издаване на служебна бележка за деклариране на награди на стойност над 30 лв. по ЗДДФЛ.

Наградите ще бъдат изпратени до печелившите участници в срок до 30 календарни дни след съответното теглене чрез куриер. При получаване на наградата участникът трябва да подпише декларация за получаване, която ще му бъде предоставена от куриера на място. Освен наградата спечелилият ще получи и служебна бележка за деклариране на награди на стойност над 30 лв. по ЗДДФЛ.

Наградата ще се предостави след като участникът представи за справка оригиналната касовата бележка, с чиято снимка е участвал и документ за самоличност.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара