Спечелете телевизор, барбекюта и 200 бурета с бира от МЕТРО


Краен срок - 27 юни 2018

В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Клиент, който направи покупка на обща стойност минимум 20,00 лв с ДДС на една фактура в някой от Участващите обекти, има право да получи скреч карта от служител на каса, съдържаща уникален промо код за участие. След това той трябва да регистрира уникалния код от скреч картата на сайта https://promo.metro.bg, като следва посочената там процедура. При регистрация за участие Клиентът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да потвърди, че се е запознал с Уведомлението относно обработване на личните данни. При спазване на тези условия и след регистриране на валиден код, Клиентът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленията на наградите.

За валидна регистрация се счита такава в която, Клиентът предостави име, фамилия и телефон за връзка, email, както и валиден промоционален код. Посочването на клиентски номер не е задължително.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

Всеки Клиент, направил покупки за над 20,00 лв. с ДДС на една фактура, има право да получи само една скреч карта. В стойността на покупката се включва закупуван амбалаж.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка покупка над 20,00 лв. с ДДС на една фактура и регистрация на уникален код се счита за едно участие.

Участникът трябва да запази скреч картата с уникален код, която при спечелване на награда ще бъде поискана за доказване на валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания.

В Промоционалната кампания се раздават общо 221 (двеста двадесет и една) броя награди. Всеки Участник има възможност да спечели една от следните награди:

    200 броя - 5Л БИРА ZЕHRINGER ЛАГЕР БУРЕ (арт.номер: 237879). Цена: 14,99лв. с ДДС (теглене по 50 броя всяка седмица);
    20 броя – БАРБЕКЮ НA ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА SANTA FE (арт. номер: 127812). Цена: 54,99лв. с ДДС (теглене по 5 броя всяка седмица);
    1 голяма награда – ТЕЛЕВИЗОР 4К ULTRA HD TV 65” LG UK6100. Цена: 1999лв. с ДДС (теглене на 28.06).

В периода на Промоционалната кампания ще има 4 тегления на награди. Всяка седмица от периода ще се теглят по 5 броя награди - БАРБЕКЮ НA ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА SANTA FE и 50 броя награди 5Л БИРА ZЕHRINGER ЛАГЕР БУРЕ, както следва:

    1-во теглене на 07.06. 2018 г., от всички Участници, регистрирали се в периода 31.05 – 06.06.2018 г.
    2-ро теглене на 14.06. 2018 г., от всички Участници, регистрирали се в периода 31.05 – 13.06.2018 г.
    3-то теглене на 21.06. 2018 г., от всички Участници, регистрирали се в периода 31.05 – 20.06.2018 г.
    4-то теглене на 28.06. 2018 г., от всички Участници, регистрирали се в периода 31.05 – 27.06.2018 г. Тогава ще бъде изтеглена и голямата награда - ТЕЛЕВИЗОР 4К ULTRA HD TV 65” LG UK6100.

Печелившите ще бъдат определени в присъствието на Комисия при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер в централния офис на Организатора. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето.

Печелившите кодове не участват в тегленията за други награди. Всички валидно регистрирани кодове, които не бъдат изтеглени като Печеливши в едно седмично теглене, участват в следващите тегления.

Освен Печеливши, при всяко теглене ще бъдат изтеглени по 10 резервни частници за 5Л БИРА ZЕHRINGER ЛАГЕР БУРЕ и 2 резервни участници БАРБЕКЮ НA ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА SANTA FE, за голямата награда ТЕЛЕВИЗОР 4К ULTRA HD TV 65” LG UK6100 ще бъде изтеглен 1 резервен частник.

Всички Участници ще бъдат информирани за спечелването на награда чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията им на промо сайта на Организатора по повод регистрацията на уникалния код, отпечатан на скреч картата, в срок до 7 дни след изтеглянето им. В случай че Печеливш откаже получаването на награда, наградата ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Печелившите кодове от скреч карти ще бъдат обявявани на сайта на Организатора https://promo.metro.bg/ след всяко теглене.

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на награда на трети лица не е разрешено. При получаване на награда Печелившият участник трябва да предостави скреч картата с печеливш код. Организаторът може да изиска от Печелившите да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на необходимите документи.

Всички награди се получават на място в обект на Организатора срещу попълнен и подписан от Печелившия приемо-предавателен протокол за получаване на награда. Печелившите ще бъдат информирани на предоставените от тях за връзка при регистрация за участие кога и от кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

Някои от наградите са с пазарна стойност над 30,00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившите се задължават, като необходимо условие за получаване на награда, да предоставят информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

Спечелете СЕГА

63 Коментари

  1. Емилия Иванова 22.06.2018 го. :9:07
    25ZAWEG

    ОтговорИзтриване
  2. Д-р Десимир Борисов 10UQTMY 22.06.2018 18.12 ч.

    ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара